Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:requirements

Απαιτήσεις συστήματος DokuWiki

Για να εκτελέσετε το δικό σας αντίγραφο του DokuWiki θα χρειαστείται τα ακόλουθα:

1. Εξυπηρετητής παγκόσμιου ιστού

Το DokuWiki εκτελείται σε εξυπηρετητές παγκόσμιου ιστού που υποστηρίζουν PHP. Οι ποιό πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν Apache αλλά πολλοί άλλοι χρησιμοποιούν και τους IIS, lighttpd και Nginx οι οποίοι επίσης δουλεύουν.

2. PHP

Η PHP πρέπει να είναι σε έκδοση τουλάχιστον 4.3.3 αλλά για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον η 4.3.10 . Η PHP 5 επίσης θα δουλέψει πολύ καλά.

Για αλλαγή μεγέθους εικόνων πρέπει να εγκατασταθεί είτε η PHP LibGD επέκταση ή Image Magick .

Το DokuWiki πρέπει να δουλεύει στον Ασφαλή τρόπο λειτουργίας της PHP, αλλά ανάλογα με τη διαμόρφωση του υπολογιστή ίσως χρειαστεί η επιλογή safemodehack(en) .

3. Πλοηγός

Οποιοσδήποτε πλοηγός των τελευταίων ετών θα πρέπει να δουλεύει. Για καλύτερο αποτέλεσμα προτείνεται ο Firefox .

Δείτε επίσης

el/requirements.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2012-11-04 23:52 από ach

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki