Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:dokuwiki

Πίνακας Περιεχομένων

DokuWiki

Το DokuWiki είναι ενα βίκι που είναι συμβατό με πρότυπα, απλό στη χρήση του και που επιτρέπει σε χρήστες να δημιουργήσουν πλούσια αποθετήρια τεκμηρίωσης. Παρέχει ένα περιβάλλον για άτομα, ομάδες και εταιρίες να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν χρησιμοποιώντας ένα απλό αλλά ισχυρό πλούσιο συντακτικό που διασφαλίζει ότι τα δεδομένα παραμένουν δομημένα και αναγνώσιμα και έξω από το βίκι.

Απεριόριστες αναθεωρήσεις σελίδων επιτρέπουν την επαναφορά σε μια προηγούμενη έκδοση, και εφόσον τα δεδομένα αποθηκεύονται σαν απλές σελίδες δεν απαιτείται βάση δεδομένων. Μια ισχυρή και ευέλικτη αρχιτεκτονική πρόσθετων επιτρέπει την επέκταση και τον εμπλουτισμό του πυρήνα του dokuwiki. Δες και την ενότητα για χαρακτηριστικά που περιγράφει τι προσφέρει το DokuWiki.

Το επεξεργασμένο από την κοινότητα Εγχειρίδιο Dokuwiki θα εξηγήσει πώς να χρησιμοποιήσεις αυτό το ισχυρό σύστημα βίκι. Για ερωτήσεις και συνεισφορές μπορείτε να συμμετάσχετε στην αγορά.

Λήψη

Το DokuWiki είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://download.dokuwiki.org/.

Διάβασε περισσότερα

Όλη η τεκμηρίωση και επιπλέον πληροφορία εκτός των συντακτικών περιγράφων διατηρείται στο DokuWiki στο www.dokuwiki.org.

Σχετικά με το DokuWiki

Εγκατάσταση DokuWiki

Χρήση DokuWiki

Διαμορφώνοντας το DokuWiki

DokuWiki Feedback and Community

2004–2023 © Andreas Gohr andi [at] splitbrain [dot] org1)

Η μηχανή DokuWiki διατίθεται με την άδεια GNU General Public License / Έκδοση 2. Αν χρησιμοποιείς το DokuWiki στην εταιρεία σου σκέψου το ενδεχόμενο χρηματικής εισφοράς - δωρεάς μερικών ευρώ ;-).

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο DokuWiki στην διεύθυνση https://www.dokuwiki.org/dokuwiki/ τελεί υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License /Έκδοση 2.0.

Μια εξαίρεση γίνεται για περιεχόμενο που διανείμεται με αρχειοθήκες tar 2) τα οποία για λόγους συμβατότητας έχουν επίσης άδεια GNU General Public License / Έκδοση 2.

Αν δεν είσαι σίγουρος τι σημαίνει αυτό κοίταξε τη λίστα συχνών ερωτήσεων -FAQ- για άδειες.

1)
–Παρακαλώ μην επικοινωνείτε μαζί μου για βοήθεια και υποστήριξη – χρησιμοποιείστε τη ηλ.ταχυδρομική λίστα ή την αγορά
2)
αρχεία μέσα στον κατάλογο data – πχ: dokuwiki.txt, syntax.txt, dokuwiki-128.png
el/dokuwiki.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2023-03-05 15:52 από Aleksandr

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki