DokuWiki

It's better when it's simple

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:pagename

Nazwy stron

Nazwy stron w DokuWiki są automatycznie konwertowane na małe litery. Dozwolonymi znakami są litery, cyfry i wewnątrz nazw 1), „znaki specjalne ., - i _. Wszystkie inne znaki specjalne (tzn. inne niż litery i cyfry – spacja, plus, ukośnik, procent, itp.) są zamieniane na podkreślenia 2) . Dwukropki (:) uzywane są by rozpoznać przestrzenie nazw 3).

Gdy włączona jest opcja konfiguracji deaccent (włączona domyślnie) znaki lokalne i akcentowane zostajż zamienione na ich opisowe odpowiedniki (ü staje się ue) lub wersje bez akcentu (á staje się a).

Niejawne ograniczenie długości nazwę strony narzucane jest przez linki zwrotne (nazwy stron powinny mieć co najmniej 3 znaki by można je było zobaczyć na liście linków zwrotnych).

Większość szablonów, włączając domyślny, pokazują pełną nazwę strony i przestrzenie nazw z jej ścieżki w lewym górnym rogu strony. Na przykład nazwa tej strony to pl:pagename. 4)

Przy przekierowaniach do innych Wiki przy użyciu linków InterWiki, stosuje się ograniczenia tych Wiki.

Nawet jeśli włączony jest CamelCase (aka. WikiWord) w pliku konfiguracji, nazwy stron pozostają pozostaną pisane małymi literami.

Uwaga Wszystkie podane tu ograniczenia nazw stron stosują się również do plików multimediów!

Nazwy stron i przestrzenie nazw

Możesz zobrazować sobie przestrzenie nazw jako foldery a nazwy stron jako umieszczone w nich pliki.

Oznacza to, że nazwa strony a:b:c może być pokazana jako:

  root przestrzeń nazw (zawsze obecna)
   │
   └── 'a' przestrzeń nazw
     │
     └── 'b' przestrzeń nazw
        │
        └── 'c' nazwa strony

Zauważ, że możesz posiadać nazwę strony i przestrzeń nazw o tej samej nazwie w tym samym czasie, w dowolnej przestrzeni nazw. Wracając do poprzedniego przykładu, nazwa strony a:b może być zobrazowana jako:

  root przestrzeń nazw (zawsze obecna)
   │
   └── 'a' przestrzeń nazw
     │
     └── 'b' nazwa strony (nie mylić z przestrzenią nazw 'b' powyżej)

Nie prowadzi to do konfliktów, ponieważ DokuWiki traktuje ostatni człon (ten po ostatnim dwukropku) jako nazwę właściwej strony, podczas gdy inne człony są przestrzeniami nazw.

 • W a:b:c, a i b są przestrzeniami nazw, podczas gdy c to strona.
 • W a:b, a jest interpretowana jako przestrzeń nazw, a b jako strona.

Patrz przestrzenie nazw by dowiedzieć się więcej.

Hackowanie rdzenia by uzyskać nazwy pisane literami różnej wielkości

Niektórzy ludzie lubią hackować rdzeń DokuWiki by uzyskać nazwy pisane literami różnej wielkości. Nie jest to zalecane i nie jest oficjalnie wspierane i może uszkodzić funkcjonalność DokuWiki w nieoczywisty sposób.

Możesz podmienić kodw ten sposób: wykomentowując jedną linię w wiki/inc/pageutils.php około linii 109, będziesz mógł używać plików o Takich_Nazwach jeśli tak wolisz. Odszukaj taki kod i wykomentuj go.

$id = utf8_strtolower($id);

:!: Ta podmiana, użyta przeze mnie kilka lat temui ogłoszona na User-Forum, wydaje się nie działać w Anteater.
:?: Jakieś pomysły by tam również działała?

1)
tj nie możesz zaczynać ani kończyć nimi nazwy, co oznacza, że zostaną usunięte na początku i końcu nazwy
2)
lub znak skonfigurowany w ustawieniu sepchar
3)
Może to zostać zmienione na ukośniki by naturalniej obrazować hierarchię w danych systemie plików: useslash
4)
Może to zostać zmienione. Patrz na przykład ustawienie useheading.
pl/pagename.txt · ostatnio zmienione: 2012-01-06 19:43 przez 78.8.114.32

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki