DokuWiki

It's better when it's simple

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:pagename

Paginanamen

Paginanamen in DokuWiki worden automatisch omgezet in kleine letters. Toegestane karakters zijn letters, cijfers en, middenin namen1) : de “speciale karakters” ., - en _. Alle andere speciale karakters (bijv. andere dan letters en cijfers – spatie, plus, slash, procent, etc.) worden omgezet naar lagestrepen (_)2) . Dubbelepunten (:) worden gebruikt om namespaces3) te herkennen.

Wanneer de deaccent instelling is ingeschakeld (staat standaard aan) worden lokale en geaccentueerde karakters omgezet in hun beschrijvende equivalenten (ü wordt ue) or geaccentueerde versies (á wordt a).

Een impliciete beperking op de paginalengte komt van de backlinks-pagina (paginanamen moeten minstens 3 karakters hebben voor ze worden weergegeven in de backlinks).

De meeste templates, inclusief de standaard, geeft de volledige paginanaam en de namespaces in zijn pad, in de linkerbovenhoek van de pagina. Bijvoorbeeld de naam van deze pagina is pagename. 4)

Wanneer naar andere Wikis wordt gelinkt met InterWiki links zijn de naambeperkingen van die Wiki's van toepassing.

Zelfs als de CamelCase (aka. WikiWoord) is ingeschakeld met de CamelCase instelling blijven de paginanamen met kleine letters.

Opmerking Alle beperkingen die hier zijn genoemd voor paginanamen gelden ook voor mediabestanden!

Paginanamen en Namespaces

Je mag namespaces voorstellen als mappen en paginanamen als bestanden in die mappen.

Daardoor kan de a:b:c paginanaam worden voorgesteld als:

  root namespace (altijd aanwezig)
   │
   └── 'a' namespace
     │
     └── 'b' namespace
        │
        └── 'c' paginanaam

Merk op dat je een paginanaam en een namespace kunt hebben met dezelfde naam, tergelijkertijd, in elke namespace. Terug kijkend naar het voorbeeld hierboven, de a:b paginanaam kan worden voorgesteld als:

  root namespace (altijd aanwezig)
   │
   └── 'a' namespace
     │
     └── 'b' paginanaam (Niet verwarren met 'b' namespace hierboven)

Dit leidt niet tot conflicten, omdat DokuWiki het laatste deel (dat na de laatste dubbelepunt) als de naam van de pagina zelf ziet, terwijl de andere delen worden gezien als namespaces.

 • In a:b:c, zijn a en b de namespaces terwijl c een pagina is.
 • In a:b, a wordt geïnterpreteerd als namespace en b als een pagina.

Zie namespaces voor meer details.

Handmatige aanpassingen in de kern om hoofdletters toe te staan

Sommige mensen willen de kern van DokuWiki hacken om ook hoofdletters in de namen te kunnen gebruiken. Dit is niet aanbevolen en wordt niet officieel ondersteund en kan functies van DokuWiki verstoren op niet voor de handliggende wijzen.

Je kunt de code wijzigen door één regel weg te commentaren in wiki/inc/pageutils.php rond regel 109, zodat het mogelijk wordt om bestanden met Namen_Zoals_Deze te kiezen. Zoek voor de code en commentaar die weg.

	$id = utf8_strtolower($id);

:!: This hack, used by me a few years and announced to the User-Forum, seems not to work with Anteater.
:?: Any idea, to have it there too?

1)
bijv. je kunt niet beginnen of eindigen met hen, resp. zij zullen worden verwijderd aan het begin of eind van de namen
2)
of wat er ook is ingesteld in sepchar instelling
3)
Dit kan aan gepast worden naar voorwaartse slash als een meer natuurlijk weergave van je bestandssysteem hierachië: useslash
4)
Dit kan gewijzigd worden. Zie bijvoorbeeld de useheading-instelling.
nl/pagename.txt · Laatst gewijzigd: 2013-01-14 21:18 door Klap-in

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki