DokuWiki

It's better when it's simple

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:config

Konfiguracja DokuWiki

Wiele cech DokuWiki może być dostosowanych przez liczne opcje konfiguracji. Najprostszym sposobem zmiany tych opcji jest wykorzystanie Menadżera Konfiguracji, który pozwala administratorom wiki w prosty sposób zmieniać ustawienia wiki przy użyciu ulubionej przeglądarki.

By przejść do Menadżera Konfiguracji zaloguj się jako administrator lub superużytkownik i wciśnij przycisk Administracja u dołu strony.

Co można skonfigurować

Opcje „systemowe” DokuWiki znajdują się w pliku conf/dokuwiki.php. Ten plik przechowuje tylko „domyślne” wartości systemu. By je dostosować, powinieneś zmienić plik conf/local.php lub też go utworzyć, jeśli nie istnieje. By dowiedzieć się, co możesz ustawić w pliku przejrzyj poniższą listę dostępnych opcji|.

Nazwy użytkowników, (zaszyfrowane) hasła i reguły Kontroli Dostępu są przechowywane w users.auth.php i acl.auth.php.

Podczas przesyłania nowego pliku przy użyciu Menadżera Mediów, Możesz spotkać się z komunikatem „Przesyłanie zabronione. To rozszerzenie pliku jest zabronione!”. To działanie kontrolowane jest w pliku conf/mime.conf. Aby przesłać nowy typ pliku, wskaż go w pliku mime.conf.

Podczas edycji strony wykonywane są pewne automatyczne zastąpienia. Niektóre generują dymki, emotki albo znaki specjalne. To zachowanie sterowane jest w plikach acronyms.conf, smileys.conf lub entities.conf.

Pliki konfiguracji

Wszystkie pliki konfiguracji znajdują się w folderze ./conf lub /etc/dokuwiki o ile zainstalowano z pakietu Debiana.

„Pliki podstawowe” zwykle zapewniane są przez DokuWiki, jednakże „pliki lokalne” muszą być utworzone przez administratora wiki.

Jeśli zapewniane są pliki lokalne, powinieneś ich użyć zamiast zmieniać pliki podstawowe by uniknąć problemów podczas aktualizacji.

plik podstawowy plik lokalny typ konfiguracji krótka notka
dokuwiki.php local.php
local.protected.php
patrz poniżej podstawowa konfiguracja dokuwiki
acronyms.conf acronyms.local.conf skróty automatyczne podpowiedzi skrótów
entities.conf entities.local.conf jednostki automatyczne zamiany tekstu
interwiki.conf interwiki.local.conf interwiki linki skrótów interwiki
mime.conf mime.local.conf mime ustawienia typów mime dla przesłań plików
smileys.conf smileys.local.conf smileys zastępowanie obrazków
acl.auth.php patrz acl ustawienia Kontroli Dostępu
users.auth.php patrz acl Użytkownicy i hasła
license.php license.local.php license ista dostępnych licencji
scheme.conf scheme.local.conf urlschemes schematy URL rozpoznawane jako linki
mediameta.php exif edytowalne metadane obrazków
wordblock.conf wordblock.local.conf blacklist czarna lista spamu
plugins.required.php plugins.local.php
plugins.protected.php
patrz niżej Włączanie/wyłaczanie wtyczek
userscript.js javascript Rozszerzenia użytkownika JavaScript
userstyle.css css Rozszerzenia użytkownika CSS

Włączanie/wyłączanie wtyczek

Zainstalowane wtyczki są domyślnie włączone. Mogą zostać zablokowane przy użyciu Menadżera wtyczek, który pisze do pliku plugins.local.php. Możesz chronić pewne wtyczki umieszczając je w conf/plugins.protected.php.

Domyślnie DokuWiki wczytuje pliki konfiguracyjne w następującej kolejności:

 1. conf/plugins.local.php – zmieniany przez menadżera wtyczek
 2. conf/plugins.required.php – te wtyczki podstawowe nie mogą być kontrolowane przez menadżera wtyczek
 3. conf/plugins.protected.php – nadpisuje ustawienia pierwszych dwóch plików

Porządek wczytywania plików konfiguracyjnych jest sterowany przez globalną zmienną $config_cascade. Możesz zmienić to zachowanie wykorzystując plik preload.php.

Opcje konfiguracji

Większość funkcji DokuWiki może być ustawiona przez różne opcje konfiguracji. Najprostszym sposobem zmiany tych opcji jest użycie Menadżera konfiguracji.

Dostępne ustawienia są wymienione poniżej. Ich domyślne wartości przechowywane są w pliku o nazwie conf/dokuwiki.php. Jeśli chcesz zmienić jakieś ustawienie, powinieneś zrobić to w pliku o nazwie conf/local.php – zapewni to, że twoje specjalne ustawienia nie zostaną nadpisane podczas późniejszej aktualizacji. Menadżer konfiguracji korzysta również z tego pliku. Plik conf/local.protected.php może być wykorzystany do wprowadzenia ustawień, które nie mogą być zmieniane.

Oto przykładowy conf/local.php:

<?php
$conf['title']   = "Admin's Wiki. ";
 
$conf['useacl']  = 1;
$conf['superuser'] = 'admin';

Kilka uwag na temat pliku konfiguracyjnego. Plik jest częścią kodu PHP zatem musi być zachowana składnia PHP . Np. każda niepusta linia musi kończyć się średnikiem. Jest wiele typów zmiennych:

 • Liczby moga być pisane normalnie. Przykład: 9
 • Ciągi znaków muszą być ograniczone apostrofami lub cudzysłowami. Przykład: 'foo bar'
 • Logiczne mogą być albo 1 albo 0
 • Tabele zawierają wiele wartości jednego z powyższych typów

Dostępne opcje

pl/config.txt · ostatnio zmienione: 2016-11-17 15:06 przez grosse

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki