DokuWiki

It's better when it's simple

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:interwiki

Linki InterWiki

Oryginalny pomysł InterWiki opierał się na szeroko rozpowszechnionej Wiki w całej sieci. Dziś jest to raczej prosty sposób połaczenia jednej wiki z inną przez prostą składnię linku.

W DokuWiki działa to na zasadzie dopisania przedrostka do stron Wiki z rozdzielającym znakiem >.

Przykłady:

[[wp>Wiki]] łączy do Wikipedii,
[[Meatball>TourBusStop]] przekierowuje do hasła TourBusStop na wiki MeatBall,
[[google>Wiki]] przekierowuje na stronę wyszukiwania Google,
[[doku>pl:interwiki]] linkuje do tej strony

Wiki łączy do Wikipedii, TourBusStop przekierowuje do hasła TourBusStop na wiki MeatBall, Wiki przekierowuje na stronę wyszukiwania Google. pl.interwiki linkuje do tej strony.

Mamy specjalny skrót interwiki nazwany this. Przekierowuje on zawsze do folderu, w którym DokuWiki zainstalowana jest na serwerze. Możesz go użyć do tworzenia względnych adresów URL. Na przykład poniższy link prowadzi zawsze do lokalnego kanału XML: feed.php

[[this>feed.php]]

Więcej informacji na temat InterWiki:

  • InterWiki na Wikipedii
  • InterWiki na MeatBall
  • InterWiki na Wiki c2.com

Konfiguracja skrótów InterWiki

Skróty InterWiki są zdefiniowane w pliku conf/interwiki.conf. Domyślny plik zawiera wszystkie skróty sugerowane w http://usemod.com/intermap.txt. Możesz ddać własne linki interwiki tworząc plik conf/interwiki.local.conf i umieszczając własne linkiw tym pliku (zapobiegnie to nadpisaniu linków podczas aktualizacji).

Można zmieniać plik conf/interwiki.conf, jednak może to sprawić, że twoje zmiany zostaną nadpisane podczas aktualizacji DokuWiki.

Możesz umieścić pliki obrazków nazwany tak jak skrót w folderze lib/images/interwiki, by użyć ich zamiast ikony domyślnej. Powinny one mieć rozmiar 16×16 pikseli i format PNG lub GIF. Powinieneś również wyczyścić keszowane obrazki PNG i GIF a także pliki CSS, jeśli widać wciąż obrazek domyślny zamiast dostarczonego przez ciebie.

rm -rf <path-to-dokuwiki>/data/cache/*/*.{gif,png,css}

Skrót interwiki musi być pisany małymi literami spełniać reguły nazywania stron.

Format pliku konfiguracyjnego interwiki jest następujący:

<shortcut>      <url to wiki>

Skrót jest słowem, jakiego będziesz później używał w linku. W adresie URL możesz użyć pewnych symboli zastępczych by bardziej elastycznie tworzyć linki. Jeśli nie wprowadzono żadnego symbolu zastępczego nazwa wiki zakodowana w formacie URL zostanie dopisana na końcu URL. Dostępne są następujące symbole zastępcze:

Symbol zastępczy Zastępowany przez
{URL} nazwa wiki zakodowana URL (część dopisana na końcu URL w interwiki.local.conf)
{NAME} nazwa wiki bez kodowania
{SCHEME} protokół, jeśli podano adres URL jako nazwę wiki
{HOST} adres serwera, jeśli podano adres URL jako nazwę wiki
{PORT} port, jeśli podano adres URL jako nazwę wiki
{PATH} ścieżka do zasobu, jeśli podano adres URL jako nazwę wiki
{QUERY} zapytanie, jeśli podano adres URL jako nazwę wiki

Ostatnie 5 parametrów jest użyteczne podczas tworzenia linków interwiki opartych na stystemach pamięci podręcznej. Zapoznaj się ze skrótem coral w dostarczonym w instalacji interwiki.conf. Przykłady symboli zastępczych można znaleźć w conf/interwiki.conf

Na przykład wiki Ubuntu używa przestrzeni nazw i stron na sposób „LaptopTestingTeam/ToshibaPortegeM700” i bez użycia {NAME} jakoo znaku zastępczefo w pliku interwiki.local.conf, otrzymałbyś Not Found error w ich wiki, ponieważ nasza przekształci ukośnik na %2F ; zatem powinieneś dodać taką linię w swoim interwiki.local.conf:

ubuntu https://wiki.ubuntu.com/{NAME}

a następnie tworzyć link do strony w następujący sposób:

[[ubuntu>LaptopTestingTeam/ToshibaPortegeM700|Ubuntu Linux on Toshiba Portege M700 Tablet]]
pl/interwiki.txt · ostatnio zmienione: 2011-12-10 01:24 przez 78.8.196.55

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki