Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:manual

Εγχειρίδιο DokuWiki

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με σκοπό να είναι ένας εκτεταμένος πόρος για όλες τις στάνταρ ερωτήσεις πάνω στη χρήση του DokuWiki. Περιλαμβάνει πληροφορίες χρήσιμες στους απλούς χρήστες μέχρι και τους διαχειριστές που θέλουν να το διαμορφώσουν και να έχουν τη δική τους εγκατάσταση ενός Dokuwiki ιστοτόπου. Οι σελίδες θα πρέπει να ξεκινάνε με μια γενική περιγραφή ενός χαρακτηριστικού και πως αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί , και μετά περιγράφεται η διαδικασίας ρύθμισής του.

  1. Χρησιμοποιώντας το DokuWiki
    1. Πλοήγηση στο DokuWiki
    2. Αρχεία μέσων
    3. Ιδιωτικά wiki
  2. Η δική σου εγκατάσταση DokuWiki
  3. Διαχείριση DokuWiki
  4. Προσαρμόζοντας το DokuWiki στις ανάγκες σας
el/manual.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2011-05-30 11:21 από herco

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki