Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:search

Αναζήτηση

Η αναζήτηση γίνεται μέσα από το κουμπί αναζήτησης στην πάνω γραμμή (όταν χρησιμοποιείται το προκαθορισμένο πρότυπο εμφάνισης).

Συντακτικό

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις στις λέξεις σου κλειδιά τα προθέματα + για να συμπεριλάβεις μια λέξη και το - για να αποκλείσεις μια λέξη. Αν δεν τα χρησιμοποιήσεις θεωρείται ότι έχει χρησιμοποιηθεί ο + .

Μπορείς να αναζητήσεις ακριβείς εκφράσεις περικλείωντας'τες σε διπλά εισαγωγικά. Και μπορείς να κάνεις μια μερική αναζήτηση προσθέτωντας *, π.χ. ψάχνωντας για “wiki” θα βρεις μόνο τις λέξεις “wiki”, αλλά αν αναζητήσεις τη “*wiki” θα βρεις και τη λέξη “DokuWiki”.

Μπορείς επίσης να κάνεις αναζήτηση που περιορίζεται σε κάποιον χώρο ονομάτων. Π.χ.“wiki” @wiki:docs @work:docs θα ψάξει για τη λέξη “wiki” στο χώρο ονομάτων wiki:docs και work:docs. …

Γρήγορη αναζήτηση

Μπορείς να εισάγεις την αρχή ενός ονόματος σελίδας στο κουμπί αναζήτησης και να περιμένεις για μισό δευτερόλεπτο. Στους περισσότερους μοντέρνους πλοηγούς εμφανιστεί αυτό ματα ένα αναδυόμενο παράθυρο με τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Μερικές τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το ευρετήριο αναζήτησης

Το DokuWiki χρησιμοποιεί πλεον ένα ευρετήριο για να ψάξει γρήγορα ακόμα και σε μεγάλα βίκι. Για να μπορεί να βρίσκει γρήγορα οτιδήποτε το ευρετήριο πρέπει να περιέχει πρόσφατα δεδομένα. Πληροφορία για το περιεχόμενο μιας σελίδας προστίθεται και ανανεώνεται όταν ο χρήστης δει μια σελίδα. Κάθε σελίδα περιλαμβάνει μια αόρατη εικόνα (wp>webbug) που καλεί αν χρειάζεται την διαδίκασια ανανέωσης ευρετηρίου.

Το ευρετήριο αποτελείται από αρχεία που λέγονται page.idx, w[n].idx και i[n].idx που βρίσκονται στον κατάλογο της ενδιάμεσης μνήμης ' cache directory '. Το w[n].idx περιέχει μια λίδτα από όλες τις λέξεις (εκτός από λέξεις- stopwords -) με μήκος n που εμφανίζονται στη βικισελίδα. Για κάθε γραμμή στο αρχείο w[n].idx υπάρχει και μια αντίστοιχη γραμμή στο αντίστοιχο αρχείο i[n].idx που περιέχει αναφορές σελίδας με τη μορφή pn*freq. Όπου pn είναι αριθμός γραμμής για το page.idx, και freq δηλώνει πόσες φορές εμφανίζεται η λέξη στην σελίδα. Αναφορές σε πολλές σελίδες διαχωρίζονται με άνω και κάτω τελεία. .

Το ευρετήριο χρησιμοποιεί και ένα αρχείο ´stopword' που περιέχει κοινές λέξεις που δεν θα ευρετηριαστούν . (πχ. στα αγγλικά η λέξη the ). Η αναζήτηση για μια τέτοια λέξη θα είναι ανεπιτυχής.

el/search.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2008-07-31 01:47 από 79.103.164.8

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki