Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:edit_window

Το παράθυρο επεξεργασίας

Οθόνη επεξεργασίας

Η οθόνη επεξεργασίας είναι το μέρος που επεξεργάζεστε μια σελίδα ή ένα τμήμα μιας σελίδας.

Στην κορυφή του κεντρικού πεδίου θα δείτε την γραμμή εργαλείων που παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε εργαλεία που εφαρμόζουν τις απλούστερες μορφές του συντακτικού του DokuWiki. Ακριβώς κάτω από την γραμμή εργαλείων, υπάρχει η κύρια περιοχή επεξεργασίας κειμένου, εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε τον κώδικα της σελίδας wiki. Κάτω από την περιοχή επεξεργασίας του κώδικα, θα βρείτε κουμπιά για να αποθηκεύσετε, να κάνετε προεπισκόπηση ή να ακυρώσετε τις αλλαγές σας. Δίπλα από τα κουμπιά αυτά, υπάρχει ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου για να εισάγεται ένα αντιπροσωπευτικό σχόλιο για τις αλλαγές σας και αυτό με την σειρά του έχει δίπλα του ένα κουτάκι που σηματοδοτεί τις αλλαγές ως μικρές.

Γραμμή εργαλείων

Δείτε την σελίδα για την γραμμή εργαλείων.

Στοιχεία ελέγχου

Κάτω από την περιοχή επεξεργασίας, έχετε 3 κουμπιά στα αριστερά :

  • Το κουμπί Αποθήκευση σας δίνει την δυνατότητα να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο. Αφού αποθηκευτεί, το περιεχόμενο εμφανίζεται στο διαδίκτυο άμεσα.
  • Το κουμπί Προεπισκόπηση σας δίνει την δυνατότητα να δείτε πως θα φαίνονται οι αλλαγές σας προτού τις αποθηκεύσετε. Η περιοχή προεπισκόπησης βρίσκεται κάτω από την περιοχή επεξεργασίας.
  • Το κουμπί Άκυρο σας πηγαίνει πίσω στην κανονική προβολή της σελίδας. Αναιρεί όλες τις αλλαγές όπως και την αυτόματα αποθηκευμένη πρόχειρη σελίδα.

Στα δεξιά, υπάρχει ένα ζεύγος κουμπιών με βέλη που το ένα δείχνει επάνω και το άλλο κάτω, όπως επίσης και ένα κουμπί που έχει το εικονίδιο του “return” :

  • Τα κουμπιά Πάνω / Κάτω στην δεξιά μεριά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν (κάτω) ή να μειώσουν (πάνω) το ύψος της περιοχής επεξεργασίας. Η τελική τιμή, αποθηκεύεται σε cookie στον περιηγητή σας και έτσι η ρύθμιση διατηρείται σε όλες τις σελίδες επεξεργασίας του wiki.
  • Το κουμπί “return” χρησιμοποιείται για να αλλάξει το αν το κείμενο θα αναδιπλώνεται εντός του πλάτους του πεδίου επεξεργασίας ή όχι. Όταν πατηθεί εναλλάσσει την αναδίπλωση μεταξύ ενεργής και ανενεργής. Στην μια περίπτωση, οι μακριές γραμμές κειμένου, αναδιπλώνονται εντός του πεδίου επεξεργασίας, στην άλλη, η μακριές γραμμές μένουν σε μια γραμμή και εμφανίζεται μια οριζόντια μπάρα κύλισης στην κάτω μεριά του πεδίου επεξεργασίας. Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ρύθμισης αυτής είναι χρήσιμη στην περίπτωση που επεξεργάζεστε μεγάλα κομμάτια κειμένου.

Συνοπτικό σχόλιο

Όποτε επεξεργάζεστε μια σελίδα wiki, υπάρχει ένα μικρό πεδίο εισαγωγής κειμένου κάτω από το κύριο πεδίο επεξεργασίας που τιτλοφορείται labeled “Επεξεργασία σύνοψης”. Προτού να σώσετε τις αλλαγές σας σε μια σελίδα, θα πρέπει πάντοτε να εισάγετε ένα σύντομο μήνυμα σε αυτό το πεδίο που να δίνει μια ένδειξη του τι αλλαγές κάνατε. Όταν δημιουργείτε μια σελίδα που δεν προϋπήρχε, το DokuWiki θα προσθέσει αυτόματα ένα ταιριαστό μήνυμα στην επιλεγμένη γλώσσας του wiki.

Το συνοπτικό αυτό σχόλιο θα εμφανίζεται δίπλα στην αντίστοιχη έκδοση, στην λίστα των παλαιότερων εκδόσεων της όποιας σελίδας στην ροή RSS και ATOM, όπως επίσης και στην λίστα των πρόσφατων αλλαγών όλου του wiki. Στην αρχική εγκατάσταση του DokuWiki, οι χρήστες δεν είναι απαραίτητο να εισάγουν συνοπτικά σχόλια όταν αποθηκεύουν σελίδες. Για να είναι απαίτηση κάτι τέτοιο δείτε την επιβολή εισαγωγής σύνοψης.

Μικρές αλλαγές

Όταν ο διαχειριστής έχει ενεργοποιήσει την δυνατότητα να συνδέονται οι χρήστες στο wiki, οι συνδεδεμένοι χρήστες μπορούν να υποδεικνύουν ότι κάποια αλλαγή που σε περιεχόμενο που αποθηκεύεται είναι “μικρή αλλαγή” με το να επιλέγουν το κατάλληλο αυτό κουτάκι. Οι αλλαγές που χαρακτηρίζονται ως “μικρές”, δεν εμφανίζονται στην ροή RSS και δεν προκαλούν την αποστολή μέσω του συστήματος συνδρομών σε αλλαγές.

Οι μικρές αλλαγές σε κάποια σελίδα θα εμφανίζονται με πλάγια γραφή στην σελίδα “Παλαιότερες εκδόσεις σελίδας”.

Προεπισκόπηση

Αν πατήσετε το κουμπί Προεπισκόπηση θα δείτε το κείμενο που έχει μέσα το πεδίο επεξεργασίας στην τελική του, επεξεργασμένη από το wiki, μορφή κάτω από το πεδίο επεξεργασίας. Χρησιμοποιήστε αυτήν την λειτουργία για να επιθεωρήσετε αν όλα φαίνονται όπως πρέπει προτού σώσετε την δουλειά σας.

Να έχετε υπόψιν σας ότι το πεδίο επεξεργασίας με τον κώδικα της σελίδας που επεξεργάζεστε με τις αλλαγές που έχετε κάνει μέχρι στιγμής είναι πάνω από το πεδίο της προεπισκόπησης. Κάντε κύλιση προς τα πάνω για να συνεχίσετε.

el/edit_window.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2012-03-09 22:20 από ach

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki