Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:index

Ευρετήριο

Στο ευρετήριο αποκτούμε πρόσβαση με το κουμπί στην κάτω δεξιά γωνία και μας εμφανίζει μια επισκόπηση όλων των υπαρκτών σελίδων. Είναι οργανωμένο σαν δένδρο ταξινομημένο ανά χώρο ονομάτων.

Να έχετε υπόψη ότι εμφανίζει και χώρους ονομάτων (όχι σελίδες) που μπορεί να είναι προστατευμένες από τις Λίστες Ελέγχου Προσβάσεων (ACL). Υπάρχει επιλογή την οποία μπορείς να θέσεις στο αρχείο ρυθμίσεων για να ενεργοποιήσεις την απόκρυψη προστατευμένων χώρων ονομάτων στο ευρετήριο. Η προκαθορισμένη τιμή αυτής της επιλογής είναι να μήν είναι ενεργοποιημένη αφού αυτό θα έκρυβε προσβάσιμες σελίδες που είναι παιδιά από προστατευόμενους χώρους ονομάτων.

Επίσης υπάρχουν μερικά πολύ χρήσιμα πρόσθετα μενού ευρετηρίου, με χρήση javascript και άλλα χαρακτηριστικά.

el/index.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2010-09-24 15:34 από Aleksandr

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki