Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:syndication

XML Διανομή ροής

To DokuWiki διαθέτει-διανέμει μερικά από τα δεδομενά του σαν XML ροή μέσα από το αρχείο feed.php . Αυτή η ροή περιγράφεται στο newsreader.

Το χαρακτηριστικό XML Διανομή ροών υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την πολύ καλή Κλάση Δημιουργίας ροής του Kai Blankenhorn.

Επιλογές διαμόρφωσης

Το πώς δημιουργείται μια ροή μπορεί να διαμορφωθεί μέσα από συγκεκριμένες επιλογές. Όταν καλείται το feed.php χωρίς παραμέτρους θα χρησιμοποιήσει αυτές τις επιλογές για να δημιουργήσει τη ροή. Όλες οι επιλογές μπορούν να αρθούν με παράμετρους που περνάνε μαζί με το URL.

Σύνδεσμοι

Κάθε αντικείμενο στη δημιουργημένη ροή θα έχει ένα σύνδεσμο, αυτή η επιλογή καθορίζει που θα δείχνει αυτός ο σύνδεσμος . .

 • Επιλογή διαμόρφωσης: rss_linkto
 • URL παράμετρος: linkto
 • Προκαθορισμένη τιμή: diff
 • Πιθανές τιμές:
Τιμή Στόχος συνδέσμου
page η αναθεώρηση της σελίδας τι στιγμή που δημιουργήθηκε η ροή
current η ποίο τρέχουσα αναθεώρηση της σελίδας
rev η οθόνη αναθεωρήσεων της σελίδας
diff μια οθόνη διαφορών των αλλαγών της σελίδας

Περιεχόμενο ροής

Το τι φαίνεται μέσα στο κάθε αντικείμενο της ροής ελέγχεται από αυτήν την επιλογή.

 • Επιλογή διαμόρφωσης: rss_content
 • URL παράμετρος: content
 • Προκαθορισμένη τιμή: abstract
 • Πιθανές τιμές:
Τιμή Περιεχόμενο αντικειμένου
abstract Η πρώτη παράγραφος της σελίδας
diff ένα απλό αρχείο κειμένου διαφορών (diff) των αλλαγών της σελίδας
htmldiff ένας πίνακας διαφορών (diff) των αλλαγών της σελίδας μορφοποιημένος σε HTML
html η απεικόνιση του πλήρως HTML περιεχομένου

Μορφή ροής

Το DokuWiki μπορεί να δημιουργήσει ροές XML σε διάφορες μορφές.

 • Επιλογή διαμόρφωσης: rss_type
 • URL παράμετρος: type
 • Προκαθορισμένη τιμή: rss1
 • Πιθανές τιμές:
Τιμή Μορφή ροής
rss RSS 0.91
rss1 RSS 1.0
rss2 RSS 2.0
atom ATOM 0.3
atom1 ATOM 1.0

Τρόπος εμφάνισης λίστας

Το feed.php μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή μιας λίστας πρόσφατων αλλαγών (προκαθορισμένη επιλογή) αλλά και για άλλες λίστες.

 • Επιλογή διαμόρφωσης: καμία
 • URL παράμετρος: mode
 • Προκαθορισμένη τιμή: recent
 • Πιθανές τιμές:
Τιμή Τρόπος εμφάνισης λίστας
recent εμφάνισε μια λίστα των ποιό πρόσφατων σελίδων με τις τελευταίες στην κορυφή
list απλή λίστα όλων των σελίδων ενός χώρου ονομάτων (δες παρακάτω για επιλογή ποιού χώρου)
search λίστα σελίδων που ικανοποιούν κάποιο κριτήριο αναζήτησης που δίνεται μέσω μιας επιπρόσθετης παραμέτρου q

Φίλτρο χώρου ονόματος

Η ροή μπορεί να περιοριστεί στο να περιλαμβάνει σελίδες ενός χώρου ονομάτων μόνο.

 • Επιλογή διαμόρφωσης: καμία
 • URL παράμετρος: ns
 • Προκαθορισμένη τιμή: *
 • Πιθανές τιμές: οποιοσδήποτε έγκυρος χώρος ονομάτων

Περιορισμοί αντικειμένου

Ο αριθμός των σελίδων που εμφανίζονται σε μια λίστα ροής μπορεί επίσης να ελεγχτεί.

 • Επιλογή διαμόρφωσης: recent
 • URL παράμετρος: num
 • Προκαθορισμένη τιμή: 20
 • Πιθανές τιμές: οποιοσδήποτε ακέραιος

Συμπερίληψη μικρών τροποιήσεων

Στην προκαθορισμένη λειτουργεία δεν θα εμφανιστούν μικρές τροποποιήσεις στη ροή. Αυτό μπορεί να αλλάξει με μια παράμετρο URL .

 • Επιλογή διαμόρφωσης: καμία
 • URL παράμετρος: minor
 • Προκαθορισμένη τιμή: 0
 • Πιθανές τιμές: 0 or 1

Ενδιάμεση μνήμη

ΟιXML ροές κρατούνται σε μια ενδιάμεση μνήμη για να μειώσουν το φόρτο στο βίκι. Αυτή η επιλογή ελέγχει για πόσο χρονικό διάστημα θα είναι έγκυρες οι ροές στην ενδιάμεση μνήμη.

 • Επιλογή διαμόρφωσης: rss_update
 • URL παράμετρος: καμία
 • Προκαθορισμένη τιμή: 5*60
 • Πιθανές τιμές: χρόνος σε δευτερόλεπτα

Συνόψεις

Η σύνοψη αλλαγών μιας σελίδας συνήθως θα περιλαμβάνεται στον τίτλο του αντικειμένου της ροής. Αυτό όμως μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν δεν είναι επιθυμητό.

 • Επιλογή διαμόρφωσης: rss_show_summary
 • URL παράμετρος: none
 • Προκαθορισμένη τιμή: 1
 • Possible Values: 0 or 1

Παραδείγματα

με όλα της τα αντικείμενα να δείχνουν απευθείας στη σελίδα

Σύνοψη URL παραμέτρων και επιλογών

 • Γενικό συντακτικό RSS συνδέσμων από την δικιά σου εγκατάσταση :
[[this>feed.php?URL_parameter1=Value_X&URL_parameter2=Value_X......&URL_parameterN=Value_X]]
Όνομα : Σύνδεσμοι Περιεχόμενο ροής Μορφή ροή Τρόπος εμφάνισης λίστας Τρόπος εμφάνισης λίστας Φίλτρο χώρου ονόματος Περιορισμοί αντικειμένου Συμπερίληψη μικρών τροποιήσεων
URL παράμετρος: linkto= &content= &rss_type= &mode= &q= &ns= &num= &minor=
Προκαθορισμένη τιμή: diff abstract rss1 recent οποιοδήποτε όνομα * 20 0
Τιμή 2 : current diff rss list οποιοδήποτε όνομα οποιοςδήποτε ακέραιος 1
Τιμή 3 : rev htmldiff rss2 search - - - -
Τιμή 4 : page html atom - - - - -
Τιμή 5 : - - atom1 - - - - -

Ροές και ACLs

Όταν είναι ενεργοποιημένες οι λίστες ελέγχου πρόσβασης ( Access Control Lists ) , οι σελίδες που είναι προστατευμένες *δεν* δεν περιλαμβάνονται σε δημόσιες ροές.

Αν θέλεις να έχεις πρόσβαση σε ροές προστατευμένων σελίδων θα πρέπει να περάσεις σαν παράμετρο το όνομα χρήστη σου και το συνθηματικό μαζί με URL όπως αυτό: ''http://example.com/dokuwiki/feed.php?u=username&p=password''.

:!: Αυτό δεν είναι πολύ ασφαλές και μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή διαπιστευτηρίων χρηστών.Όταν το DokuWiki εκτελείται πάνω από mod_php το πέρασμα διαπιστευτηρίων εισόδου με HTTP Basic Auth που υποστηρίζεται από μερικούς αναγνώστες ροών μπορεί επίσης να δουλέψει.

Δες επίσης

el/syndication.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2008-08-08 03:12 από 82.197.121.86

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki