Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:toolbar

Μπάρα γρήγορων κουμπιών

Μέσα στο παράθυρο επεξεργασίας, τα γρήγορα κουμπιά βοηθούν τους χρήστες να μορφοποιήσουν το κείμενό τους χωρίς να θυμούνται το συντακτικό μορφοποίησης.

Τα γρήγορα κουμπιά δουλεύουν όπως τα κουμπιά μορφοποίησης στα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου. Επιλέξτε μια λέξη ή φράση και πατήστε ένα κουμπί για να τη μορφοποιήσετε. Αν πατήσετε χωρίς να έχετε κάνει επιλογή, ένα δείγμα κειμένου εισάγεται στον κέρσορα.

Ακόμα, τα γρήγορα κουμπιά σας δίνουν πρόσβαση στο διαχειριστή πολυμέσων.

Αν τα γρήγορα κουμπιά δεν εμφανίζονται για σας, ακολουθήστε τα βήματα στις συχνές ερωτήσεις για τα γρήγορα κουμπιά για να λύσετε το πρόβλημα.

Τα κουμπιά

Τα περισσότερα κουμπιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με συντομεύσεις πληκτρολογίου accesskeys.

:!: Αν τα γρήγορα κουμπιά δε δουλεύουν με το ALT, παρακαλούμε αναφερθείτε στο accesskeys ή στην τεκμηρίωση του browser σας για να δείτε πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε.

:!: Αν μπερδεύεστε μεταξύ των κουμπιών για “εσωτερικούς” και “εξωτερικούς” συνδέσμους, διαβάστε το internal or external link

Κουμπί Πλήκτρο Λειτουργία
b Έντονη γραφή
i Πλάγια γραφή
u Υπογραμμισμένη γραφή
d Διαγραμμένη γραφή
8 Κεφαλίδα τρέχοντος επιπέδου
9 Κεφαλίδα μικρότερου επιπέδου
0 Κεφαλίδα μεγαλύτερου επιπέδου
Επιλογή κεφαλίδας
1 Κεφαλίδα επιπέδου 1 (μέσω του κουμπιού 'Επιλογής κεφαλίδας')
2 Κεφαλίδα επιπέδου 2 (μέσω του κουμπιού 'Επιλογής κεφαλίδας')
3 Κεφαλίδα επιπέδου 3 (μέσω του κουμπιού 'Επιλογής κεφαλίδας')
4 Κεφαλίδα επιπέδου 4 (μέσω του κουμπιού 'Επιλογής κεφαλίδας')
5 Κεφαλίδα επιπέδου 5 (μέσω του κουμπιού 'Επιλογής κεφαλίδας')
l Μορφοποίηση εσωτερικού συνδέσμου (εμφανίζει τον Οδηγό Συνδέσμων)
Μορφοποίηση εξωτερικού συνδέσμου
Αριθμημένη λίστα
Μη αριθμημένη λίστα
οριζόντια γραμμή
διαχείριση πολυμέσων, ανέβασμα συνημμένων
Επιλογή smiley
Επιλογή χαρακτήρα
y Υπογραφή (μόνο όταν είστε συνδεδεμένος)
el/toolbar.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2011-02-07 18:45 από petsagouris

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki