Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:namespaces

Φάκελοι

Οι φάκελοι είναι ότι λέει η λέξη, στα Αγγλικά το Dokuwiki τους ονομάζει namespaces, και μπορούν να περιέχουν άλλους φακέλους και σελίδες. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης μπορεί να παρομοιαστεί με τον τρόπο που είναι οργανωμένα τα αρχεία και οι φάκελοι στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Στο DokuWiki μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους φακέλους για να κατηγοριοποιήσετε τις σελίδες σας. Για ονόματα των φακέλων ισχύουν οι ίδιο περιορισμοί που ισχύουν και για τα ονόματα σελίδων.

Δημιουργία φακέλων

Δεν χρειάζεται να δημιουργείτε ξεχωριστά τους φακέλους, απλά δημιούργησε σελίδες με άνω και κάτω τελείες στο όνομα της σελίδας. Η λεξική οντότητα μετά την τελευταία άνω και κάτων τελεία θα είναι το όνομα της σελίδας, ενώ οι άλλες λεξικές οντότητες θα είναι χώροι ονομάτων. Όλοι οι χώροι ονομάτων που χρησιμοποιείτε στο όνομα της σελίδας και δεν υπάρχουν ήδη θα δημιουργηθούν αυτόματα από το DokuWiki.

(Στο DokuWikI οι σελίδες δημιουργούνται όπως και στα άλλα wikis. Απλά δημιουργείτε ένα σύνδεσμο προς μια ανύπαρκτη σελίδα, ακολουθείτε το δεσμό και κάνετε κλικ στο “Δημιουργία σελίδας”. Δείτε περισσότερα για το πως να προσθέτετε σελίδες.

Παραδείγματα:
παράδειγμα
.παράδειγμα
.:παράδειγμα
αναφέρεται στη σελίδα παράδειγμα που ανήκει στον παρώντα φάκελο.
:παράδειγμα αναφέρεται στη σελίδα παράδειγμα στο χώρο ονομάτων root (ριζικό, αρχικό, βασικό φάκελο του Dokuwiki) .
..παράδειγμα
..:παράδειγμα
.:..:παράδειγμα
αναφέρεται στη σελίδα παράδειγμα στο γονικό φάκελο.
(φάκελος που ανήκει ο παρώντας φάκελος)
wiki:παράδειγμααναφέρεται στη σελίδα παράδειγμα στο φάκελο wiki.
Ο φάκελος wiki βρίσκεται κάτω από τον root φάκελο.
φακ1:φακ2:παράδειγμα
:φακ1:φακ2:παράδειγμα
αναφέρεται στη σελίδα “παράδειγμα” στο φάκελο φακ2.
Ο φάκελος φακ2 είναι υποφάκελος του φακ1. Ο φάκελος φακ1 βρίσκεται κάτω από τον ριζικό φάκελο.
.φακ1:φακ2:παράδειγμα
.:φακ1:φακ2:παράδειγμα
αναφέρεται στη σελίδα παράδειγμα στο φάκελο φακ2.
Ο φάκελος φακ2 βρίσκεται κάτω από το φάκελο φακ1; Ο φάκελος φακ1 βρίσκεται κάτω από τον παρώντα φάκελο.
..φακ1:φακ2:παράδειγμα
..:φακ1:φακ2::παράδειγμα
αναφέρεται στη σελίδα παράδειγμα στο φάκελο φακ2.
Ο φάκελος φακ2 βρίσκεται κάτω από το φάκελο φακ1, Ο φάκελος φακ1 βρίσκεται κάτω από τον παρώντα φάκελο (δηλαδή: και ο φακ1 και ο παρώντας φάκελος βρίσκονται στον ίδιο γονικό φάκελο, οπουδήποτε σύμφωνα με ριζικών φάκελων μπορεί να βρίσκεται).
.φακ1:φακ2:αναφέρεται στη σελίδα start στο φάκελο φακ2.
Ο φάκελος φακ2 βρίσκεται κάτω από φάκελο φακ1, ο φάκελος φακ1 βρίσκεται κάτω από τον τρέχωντα φάκελο.

(Η προκαθορισμένη σελίδα μπορεί να ονομαστεί και διαφορετικά από “start” αλλάζοντας την παράμετρο start.)

Αφαίρεση φακέλων

Όταν όλες οι σελίδες σε ένα φάκελο έχουν αφαιρεθεί τότε ο φακελος λογικά δεν υπάρχει πλέον. Το DokuWiki συνήθως διαγράφει επίσης και τον πλέον άδειο κατάλογο.

Μετονομασία φακελων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσειτε το πρόσθετο Μετακίνηση σελίδας για να μετακινήσετε τις σελίδες από τον παλιό φάκελο στον καινούργιο. Παρακαλούμε συμβουλέυτείτε και την τεκμηρίωση κατά πόσο σας κάνει αυτός ο τρόπος.

Χειροκίνητα είναι ποιό δύσκολο:

 • Μετονόμαστε τον φάκελο στον δίσκο που αναπαριστά τον φάκελο του wiki στην διαδρομή:
  • data/pages
  • data/media (αν υπάρχει)
 • Αφαίρεσε τα μεταδεδομένα (metadata) του φάκελου wiki από τον φάκελο στον δίσκο data/meta
 • Αφαίρεσε τα δεδομένα που βρίσκονται στο attic για τον φάκελο wiki (βρίσκονται στο data/attic) (ή μετακίνηστε τα αν θέλετε να διατηρήσετε τις παλιές εκδόσεις)

Για παράδειγμα σε έναν διακομιστή unix θα έπρεπε να δώσεις τις εντολές:

 • mv /dokuwiki_base/data/pages/old_namespace /dokuwiki_base/data/pages/new_namespace
 • mv /dokuwiki_base/data/media/old_namespace /dokuwiki_base/data/media/new_namespace
 • rm -Rf /dokuwiki_base/data/meta/old_namespace
 • rm -Rf /dokuwiki_base/data/attic/old_namespace

Ας σημειωθεί ότι τα old_namespace & new_namespace είναι λέξεις που πρέπει να έχουν κωδικοποιηθεί αν είναι σε μη λατινικό σύνολο χαρακτήρων(δηλαδή Ελληνικά, Ρωσικά κτλ).

 • Διόρθωστε (με επεξεργάσία) όλους τους συνδέσμους προς σελίδες που ανήκουν στον φάκελο που μετακινήθηκε (μπορετε να τις ανακαλύψετε προτού μετακινήσετε τον φακελο βλέποντας τους backlinks.
 • Πλοηγήσου σε κάθε σελίδα στον καινούργιο φακέλο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αναπαραχθούν χαμένες πληροφορίες ευρετηρίου και μεταδεδομένων για αυτές τις σελίδες.

Παρόλαυτά, θα εχετε ακόμα πολλά σκουπιδάκια εδω και κει. Για παράδειγμα το data/changes.log, διάφορα αρχεία στην cache (συμπεριλαμβανομένου των αρχείων .idx κτλ). Αν είναι δυνατό θα μπορούσατε να ξεκινήσετε από μια κενή κατάσταση κάνοντας τα παρακάτω (πάλι σε Unix) αλλά να έχετε υπόψιν σας ότι αυτό σημαίνει ότι θα χαθεί όλη η πληροφορία του ιστορικού (δηλ πρόσφατες αλλαγές):

 • cat /dev/null > /dokuwiki_base/data/changes.log
 • rm -Rf /dokuwiki_base/data/attic/*
 • rm -Rf /dokuwiki_base/data/cache/?
 • rm -Rf /dokuwiki_base/data/cache/*.idx
 • rm -Rf /dokuwiki_base/data/cache/purgefile
 • περιηγηθείτε σε όλες τις σελίδες του wiki σας.

Σίγουρα η όλη διαδικασία είναι εκνευριστική. Ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποια πρόσθετα που είναι διαθέσιμα για την επαναδημιουργία του ευρετηρίου αναζήτησης για όλο το wiki, το σβήσιμο ολόκληρης της cache μνήμης και/ή παλιών αναθεωρήσεων αποφεύγοντας την διαδικασία.

Προκαθορισμένη σύνδεση χώρων ονομάτων

:!: Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο από την έκδοση 2006-09-28 RC1 και μετά.

Είναι δυνατό να συνδεθείτε σε ένα προκαθορισμένο αρχείο ή φάκελο τερματίζοντας το αναγνωριστικό του συνδέσμου με μια άνω και κάτω τελεία (π.χ.[[foo:bar:]]). Προς ποιά σελίδα δείχνει τότε ο σύνδεσμος εξαρτάται από την ύπαρξη μερικών πεδίων ονομάτων. Για το [[foo:bar:]] ελέγχονται οι ακόλουθες σελίδες:

foo:bar:$conf['start']
foo:bar:bar
foo:bar

Οι σελίδες ελέγχονται με αυτή την σειρά και αυτή που θα βρεθεί πρώτα είναι αυτή που θα δείξει ο σύνδεσμος. Αυτόματη μετατροπή για πληθυντικό δεν γίνεται σε αυτούς τους συνδέσμους αλλά ούτε για συνδέσμους που είναι σε μη λατινικούς χαρακτήρες.

el/namespaces.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2011-02-09 11:59 από petsagouris

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki