DokuWiki

It's better when it's simple

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:update_check

Update Check

Standaard controleert DokuWiki één keer per dag een speciale URL voor berichten. Dit berichtensysteem wordt gebruikt om beheerders van DokuWiki-installaties op de hoogte te stellen van nieuwe releases of security-waarschuwingen.

Als ACL in gebruik is, wordt dit bericht alleen getoond aan superusers. Als ACL niet ingeschakeld is, kunnen alle gebruikers het bericht zien.

Om te werken moet de feature contact op kunnen nemen met update.dokuwiki.org op poort 80 — zorg ervoor dat de firewall dit toestaat. Als je deze feature niet wilt, kun je deze uitzetten met de optie updatecheck.

Elk bericht heeft een uniek ID, getoond tussen vierkante haken. Alleen berichten met een ID hoger dan ingesteld in de globale variabele $updateVersion in ./doku.php worden weergegeven. Wanneer DokuWiki is geupgradet naar de release van het bericht, zal het bestand doku.php ook bijgewerkt worden, waarna het bericht niet meer getoond wordt. Als je niet wilt upgraden naar de genoemde release, kun je gewoon het getal in doku.php verhogen. (opmerking: in oudere versies was dit nummer aan het begin van het bestand ./conf/msg).

Als je je installatie bijgewerkt hebt, kan het voorkomen dat DokuWiki het bericht blijft weergeven, ook al is het nummer in doku.php verhoogd door de upgrade. DokuWiki bewaart opgehaalde berichten één dag in cache en haalt alleen opnieuw berichten op als de laatste wijzigingen time stamp van doku.php recenter is dan die van het cachebestand. Om te zorgen dat het bericht niet meer weergegeven wordt kun je gewoon een dag wachten of touch1) de doku.php.

1)
touch is een UNIX commando dat de datum en tijd, de zogenaamde “timestamp”, van een bestand wijzigt.
nl/update_check.txt · Laatst gewijzigd: 2013-01-14 20:12 door Klap-in

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki