DokuWiki

It's better when it's simple

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:update_check

Ověření možnosti akualizace

DokuWiki implicitně každý den kontroluje speciální URL na přítomnost zpráv. Tento systém zpráv je používán k vyrozumění správce wiki o existenci novějších verzí DokuWiki, případně k upozornění na možnou chybu v zabezpečení.

Pokud je aktivováno ACL, zobrazují se tyto zprávy pouze superuživatelům („superusers“). Pokud je ACL neaktivní, uvidí zprávu všichni.

Tato funkce vyžaduje ke svému provozu možnost kontaktovat doménu update.dokuwiki.org na portu 80 - ujistěte se prosím, zda ji tomu váš firewall nebrání. Pokud tuto funkci nechcete používat, lze ji snadno vypnout pomocí přenastavení updatecheck.

Každé zprávě je přířazeno unikátní ID zobrazované v hranatých závorkách. Zobrazovány jsou pouze zprávy které mají vyšší ID než je uvedená hodnota v conf/msg. Jakmile aktualizujete na novou verzi ohlášenou ve zprávě, nastavení conf/msg bude rovněž aktualizováno. Pokud na novější verzi ohlášenou ve zprávě nechcete vůbec aktualizovat a můžete zvýšit hodnotu conf/msg a tím si ponecháte otevřenou možnost alespoň k zobrazování příštích zpráv.

Může se stát, že po aktualizaci vaší instalace bude DokuWiki stále zobrazovat zprávy vybízející k aktualizaci (navzdory tomu, že hodnota v soboru conf/msg byla při aktualizaci změněna). K tomu dochází proto, že DokuWiki ukládá stažené zprávy do cache a znovu je ověřuje pouze pokud byl conf/msg modifikován později než příslušný záznam v cache . Pro odstranění neaktuálních zpráv stačí den počkat, nastavit čas modifikace suboru conf/msg na aktuální hodnotu nebo odstranit soubor data/cache/messages.txt z cache .

cs/update_check.txt · Poslední úprava: 2013-07-10 14:18 autor: 84.242.75.189

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki