DokuWiki

It's better when it's simple

Användarverktyg

Webbverktyg


sv:wiki:syntax

Formateringssyntax

DokuWiki stödjer några enkla markeringskoder, som försöker göra datafilerna så lättlästa som möjligt. Denna sida innehåller alla möjliga formateringar som du kan använda när du redigerar sidorna. Se källan till denna sida genom att trycka på knappen Edit this page högst upp eller längst ned på sidan. Om du vill prova något, använder du Lekplatsen. De enkla formateringarna är också tillgängliga via snabbknappar.

Grundläggande textformatering

DokuWiki stödjer fet, kursiv, understruken, och skrivet med fast teckenbredd. Du kan också kombinera alla.

DokuWiki stödjer **fet**, //kursiv//, __understruken__, och ''skrivet med fast
teckenbredd''. Du kan också **__//''kombinera''//__** alla.

Du kan använda upphöjd och nedsänkt

Du kan också använda <sup>upphöjd</sup> och <sub>nedsänkt</sub>

Du kan markera text som bort.

Du kan markera text som <del>bort</del>.

Stycken skapas med hjälp av blankrader. Om du vill använda en tvingande radbrytning utan att få ett nytt stycke, använder du två bakvända snedstreck följt av ett mellanslag eller en radbrytning.

Detta är en text med några radbrytningar
Observera att de två bakvända snedstrecken bara tolkas som radbrytningar på slutet av en rad
eller när de följs av
ett mellanslag \\detta sker utan det.

Detta är en text med några radbrytningar\\ Observera att de två
bakvända snedstrecken bara tolkas som radbrytningar på slutet av en rad\\
eller när de följs av \\ ett mellanslag \\detta sker utan det.

Du bör bara använda tvingande radbrytning om det verkligen behövs.

Länkar

DokuWiki stödjer flera olika sätt att skapa länkar.

Externa länkar

Externa länkar känns igen automagiskt: http://www.google.se eller bara www.google.se - Du kan även ange länktexten själv: Denna länk pekar på google. E-postadresser som denna: andi [at] splitbrain [dot] org känns också igen.

Externa länkar känns igen automagiskt: http://www.google.se eller bara www.google.se -
Du kan även ange länktexten själv: [[http://www.google.se|Denna länk pekar på google]].
E-postadresser som denna: <andi@splitbrain.org> känns också igen.

Interna länkar

Interna länkar skapas med hjälp av dubbla hakparenteser. Du kan antingen använda sidnamn eller länktext.

Interna länkar skapas med hjälp av dubbla hakparenteser.
Du kan antingen använda [[sidnamn]] eller [[sidnamn|länktext]].

Sidnamn i DokuWiki översätts automatiskt till små bokstäver, specialtecken, t.ex. å, ä och ö, är inte tillåtna i sidans namn.

Du kan skapa namnrymder genom att använda ett kolon i sidans namn.

Du kan skapa [[något:namnrymder]] genom att använda ett kolon i sidans namn.

För detaljerad information om namnrymder, se namespaces.

Du kan också länka till ett avsnitt på en sida. Skriv bara namnet på avsnittet efter ett #-tecken som man gör i HTML. Detta länkar till detta avsnitt.

Detta länkar till [[syntax#Interna länkar|detta avsnitt]].

OBS!

 • Länkar till befintliga sidor (i grön font) visas i en annan stil än obefintlig sidor (i röd font).
 • DokuWiki använder inte CamelCase som standard för att skapa länkar, men detta kan aktiveras av administratören för en DokuWiki installation.
 • När en sektionsrubrik ändras, så ändras dess bokmärke också, så förlita dig inte alltför mycket på sektionslänkning.

Interwiki

DokuWiki stöder InterWiki länkar, snabblänkar sätt att skapa länkar till andra wiki-sajter på nätet. Till exempel, är detta en länk till Wikipedias sida om Wikis: Wiki.

 DokuWiki stöder [[doku> interwiki | InterWiki]] links ... länk till Wikipedias sida om Wikis: [[WP> Wiki]].

Windows Aktier

Windows Aktier som här kan också användas. Men detta är endast meningsfullt för interna användare i en SKOR Intranät.

 Windows Aktier som [[\ \ server \ resurs | här]] kan också användas.

OBS!

 • Av säkerhetsskäl direkt bläddra på fönstren aktier endast fungerar i Microsoft Internet Explorer som standard (och endast i lokala områden).
 • För Mozilla och Firefox den kan aktiveras i setup, men det rekommenderas inte.

Bildlänkar

Du kan också använda bilder för att länka till en extern eller intern sida. Genom att kombinera syntax för länkar och bilder som i:

 [[http://www.php.net | {{:wiki:DokuWiki-128.png}}]]

Du skickar bilden där du länkar har länken namn. Observera att detta är den enda syntax för bild format, ingen arbetar i länken namn.

Hela bilder och link är syntax stöds (inklusive bildstorlek, inre och yttre bilder, adresser och länkar interwiki).

Fotnot

Du kan lägga till fotnoter 1) med hjälp av dubbla parenteser.

 Du kan lägga till fotnoter ((Detta är en fotnot)) med hjälp av dubbla parenteser.

Sektioner - headers

Du kan använda upp till 5 olika nivåer av rubriker för att strukturera innehållet. Om du har mer än 3 rubriker, kommer det att skapas automatiskt en innehållsförteckning, som visas högst upp på sidan. Denna funktion kan dock vara inaktiverad för den sida du vill redigera genom att skriva in raden ~ ~ NOTOC ~ ~ längst upp i texten.

Headline nivå 3

Headline Nivå 4

Headline Level 5
 ==== Headline nivå 3 ====
 === Headline Nivå 4 ===
 == Headline Level 5 ==

Du kan skicka än horisontella länkar genom att fyra eller fler streck på en linje:


Bilder och andra filer

Du kan ta med externa och interna bilder med lockigt parentes. Du kan också ställa in storleken på bilden.

Verklig storlek:

Ändra storlek till viss bredd:

Ändra storlek till viss bredd och höjd:

extern bild:

 Verklig storlek: {{ :wiki:dokuwiki-128.png}}
 Ändra storlek till viss bredd: {{:wiki:dokuwiki-128.png?50}} 
 Ändra storlek till viss bredd och höjd: {{:wiki:dokuwiki-128.png?200x50}} 
 Extern bild: {{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

Du kan centrera, höger- eller vänsterjustera bilder genom att infoga ett mellanslag på båda sidor, eller till höger eller vänster på länken hänvisar till bilden.

 {{ :wiki:dokuwiki-128.png}} vänsterjusterad
 {{:wiki:dokuwiki-128.png }} högerjusterad
 {{ :wiki:dokuwiki-128.png }} centrerad

Du kan också lägga till en rubrik till bilden, som visas som ett verktygstips i de flesta webbläsare (DSS alternativ text i HTML, i bildelement alt-attributet).

 {{:wiki:dokuwiki-128.png|Detta är bildtexten}}

Detta är bildtexten

Om du anger ett filnamn (extern eller intern) som inte är en bild (gif, jpeg, png), så det kommer att visas som en länk till bilden istället.

För att få en länk i en bild, se bildlänkar ovan.

Lists

DokuWiki stöder beställde (numrerade listor) och oordnade listor (punktlistor). Du skapar en lista över objekt genom att dra texten genom två mellanslag och börja raden med en line-för numrerade listor, eller asterisk* för kulor.

 • Detta är en punktlista
 • Detta är den andra punkten
  • Du kan ha olika nivåer för att ytterligare påskynda texten genom två utrymmen för varje nivå
 • En tredje punkt
 1. Samma lista men beställde
 2. En annan uppgift
  1. Använd indraget för djupare nivåer
 3. That's it
  * Detta är en punktlista
  * Detta är den andra punkten
   * Du kan ha olika nivåer för att ytterligare påskynda texten genom två utrymmen för varje nivå
  * En tredje punkt

  - Samma lista men beställde
  - En annan uppgift
   - Använd indraget för djupare nivåer
  - That's it

Se även FAQ för listobjekt.

Smileys

DokuWiki av teckenkombinationer som används för att skapa ( Smileys) till ikoner. Mer smileys kan läggas till av webmaster. Här är en lista över standard inkluderete Smileys.

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D:-D
 • :-P:-P
 • :-O:-O
 • :-X:-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Typografi

DokuWiki stöd för att konvertera från vissa teckenkombinationer för att rätta typografiska tecken. Här är en översikt över de tecken DokuWiki omvandlare från och till. Användbara bläddra. för korrekt «norske sitattegn».

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔» «- — 640×480 © ™ ® ”Han tänkte” It's a man's world … ”

-> <- <-> => <= <=>>> <<- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"Han tänkte" Det är en mansvärld ...'"

Obs: Denna funktion kan stängas av genom en config option och pattern file.

Citation - för kommentarer och diskussioner

Du kan markera en text för att visa att det är ett svar på eller kommentera en text med följande syntax:

 Jag tycker att vi borde göra det
 > Nej det ska vi inte
 >> Men jag tror att vi bör
 > Verkligen?
 >> Ja!
 >>> Då gör vi det!

Jag tycker att vi borde göra det

Nej det ska vi inte
Men jag tror att vi bör

Verkligen?

Ja!
Då gör vi det!

Tabell

I DokuWiki kan du skapa tabeller med en enkel syntax.

Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3
Varv 1 Col 1 Varv 1 Col 2 Varv 1 Col 3
Row 2 Col 1 colspan
Varv 3 Col 1 Varv 3 Col 2 Row 3 Col 3

Tabell rader börjar och slutar med en| för normal rader eller^ för rubriker.

 ^ Rubrik 1 ^ Rubrik 2 ^ Rubrik 3 ^
 | Varv 1 Col 1 | Varv 1 Col 2 | Varv 1 Col 3 |
 | Row 2 Col 1 | colspan | |
 | Varv 3 Col 1 | Varv 3 Col 2 | Row 3 Col 3 |
Rubrik 1 Rubrik 2
Rubrik 3 Varv 1 Col 2 Varv 1 Col 3
Rubrik 4 no colspan denna gång
Rubrik 5 Row 3 Col 2 Row 3 Col 3

Som ni ser är cellen avgränsare för en cell som beslutar formatering:

 ^ ^ Rubrik 1 Rubrik ^ 2 ^
 ^ Rubrik 3 | Varv 1 Col 2 | Varv 1 Col 3 |
 ^ Rubrik 4 | no colspan denna gång | |
 ^ Rubrik 5 | Row 3 Col 2 | Row 3 Col 3 |

Obs: Vertikal cell samgående är inte muligt med denna syntax. Om din DokuWiki är konfigurerad för att hantera HTML-taggar, så att du kan använda den istället.

Du kan också midstille, Vänsterjustera och Högerjustera tabellen innehåll. Tillägga att minst 2 mellanslag i början och / eller slutet av texten i cellerna:

 • 2 platser till vänster om texten till Högerjustera
 • 2 platser till höger om texten till venstrejusere
 • 2 utrymmen på båda sidor till centrum.
Tabell anpassningen
Right center left
Left right center
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Källa:

 ^ Tabell anpassningen ^ ^ ^
 | Right | center | left |
 | Left | right | center |
 | Xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Oformaterad text block Du kan inkludera icke-analyserad block av handlingar antingen genom att dra in dem med minst 2 utrymmen \ \ (som visas i föregående exempel) eller genom att använda taggar<code>eller<file>.

Detta är förformaterad kod alla utrymmen är bevarade: like <-här
Detta är nästan samma, men du kan använda detta för att visa att du citerade en fil.

För att undvika DokuWiki konvertera ett helt område (t.ex. inte bearbetar texten), bifoga området mellan nowikitagger''eller ännu enklare, med dubbla procenttecken''<nowiki>%% .

Detta är lite text som DokuWiki inte konverterar till länkar eller format: http://www.google.com/ ** formatering **.

Se källan på sidan för att se hur man använder dessa block.

Syntaxmarkering

DokuWiki kan markera källkoden för olika programmeringsspråk, vilket gör det lättare att läsa. Den använder GeSHi Generic Syntax Highlighter. Alla programmeringsspråk som stöds av geshi stöds av DokuWiki. Syntaxen liknar kodblock ovan, men den här gången namnet på det språk som används är att hän i början av taggen. Till exempel,<nowiki> <code java> kod </ code> </ nowiki>.

/ **
 * Den HelloWorldApp klass implementerar ett program som
 * Enkelt visar "Hello World!" till standard output.
 * /
klass HelloWorldApp (
   public static void main (String [] args) (
     System.out.println ( "Hello World!"), / / Visa strängen.
   )
)

Följande programmeringsspråk stöds för tillfället: / / ActionScript, ActionScript-franska, Ada, Apache, äpple script, ASM, asp, AutoIT, bash, blitz grundläggande, caddcl, cadlisp, c, c_mac, CFM, CPP, csharp, css, Delphi, diff , d, div, dos, Eiffel, gratis basic, GML, html4strict, ini, Inno, java, java5, JavaScript, Lisp, Lua, Matlab, mIRC, mpasm, mysql, statistikbyråer, objc, ocaml-kort, oobas, oracle8, Pascal , perl, php-kort, PHP, Python, QBasic, system, sdlbasic, smarty, SQL, TSQL, robotar, rubin, vb, vbnet, VHDL, visualfoxpro, xml / /

Bädda HTML och PHP

Du kan bädda rå HTML eller PHP-kod i dina dokument genom att använda tagshtmlorphp:

<html>
Detta är <div style="color:red; font-size=normal;"> HTML </ div>
</html>

<html> Detta är <div style=”color:red; font-size=normal;”> HTML </ div> </html>

<php>
echo "En logo som genereras av PHP: ';
echo '<img src = "'. $ _SERVER [ 'PHP_SELF']."? = '. php_logo_guid () "." alt = "PHP Logo!" /> ';
</php>

<php> echo ”En logo som genereras av PHP: '; echo '<img src = ”'. $ _SERVER [ 'PHP_SELF'].”? = '. php_logo_guid () ”.” alt = ”PHP Logo!” /> '; </php>

Obs : Embedding HTML och PHP är som standard i konfigurationen. Koden visas i stället skall tolkas. Så det här måste vara aktiverad i kontrollpanelen för att DokuWiki av administratören.

Syntax Plugins

DokuWiki syntax kan förlängas med. plugins. Hur installerade insticksmoduler används beskrivs på deras lämplig beskrivning sidor. I detta särskilda DokuWiki installation följande syntax plugins finns tillgängliga:

1)
Detta är en fotnot
sv/wiki/syntax.txt · Senast uppdaterad: 2015-03-31 14:47 av 2.69.40.92

Om inte annat angivet, innehållet i denna wiki är licensierat under följande licenser: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki