DokuWiki

It's better when it's simple

Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


da:wiki:syntax

Formaterings syntaks

DokuWiki understøtter et simplet markup sprog og forsøger at gøre data filer så læselige som muligt. Denne side indeholder alt den syntax som kan bruges til at redigere siderne. Kig på kildekoden til denne side ved at klikke på Edit this page knappen i toppen eller i bunden a siden. Hvis du har lyst til <t prøve noget kan du bruge playground siden. Simple kommandoer kan også tilgåes via quickbuttons.

sASas

Basal tekst formatting

DokuWiki supports bold, italic, underlined and monospaced texts. Of course you can combine all these.

DokuWiki supports **bold**, //italic//, __underlined__ and ''monospaced'' texts.
Of course you can **__//''combine''//__** all these.

You can use subscript and superscript, too.

You can use <sub>subscript</sub> and <sup>superscript</sup>, too.

You can mark something as deleted as well.

You can mark something as <del>deleted</del> as well.

Paragraphs are created from blank lines. If you want to force a newline without a paragraph, you can use two backslashes followed by a whitespace or the end of line.

This is some text with some linebreaks
Note that the two backslashes are only recognized at the end of a line
or followed by
a whitespace \\this happens without it.

This is some text with some linebreaks\\ Note that the
two backslashes are only recognized at the end of a line\\
or followed by\\ a whitespace \\this happens without it.

You should use forced newlines only if really needed.

DokuWiki supports multiple ways of creating links.

External

External links are recognized automagically: http://www.google.com or simply www.google.com - You can set Linknames, too: This Link points to google. Email addresses like this one: andi [at] splitbrain [dot] org are recognized, too.

DokuWiki supports multiple ways of creating links. External links are recognized
automagically: http://www.google.com or simply www.google.com - You can set
Linknames, too: [[http://www.google.com|This Link points to google]]. Email
addresses like this one: <andi@splitbrain.org> are recognized, too.

Internal

Internal links are created by using square brackets. You can either just give a pagename or use an additional Title Text. Wiki pagenames are converted to lowercase automatically, special characters are not allowed.

Internal links are created by using square brackets. You can either just give
a [[pagename]] or use an additional [[pagename|Title Text]]. Wiki pagenames
are converted to lowercase automatically, special chars are not allowed.

You can use namespaces by using a colon in the pagename.

You can use [[namespaces]] by using a colon in the pagename.

For details about namespaces see namespaces.

Linking to a specific section is possible, too. Just add the section name behind a hash character as known from HTML. This links to this Section.

This links to [[syntax#internal|this Section]].

Notes:

 • Links to existing pages are shown in a different style from nonexisting ones.
 • DokuWiki does not use CamelCase to automatically create links by default, but this behaviour can be enabled in the config file. Hint: If DokuWiki is a link, then it's enabled.
 • When a section's heading is changed, its bookmark changes, too. So don't rely on section linking too much.

Interwiki

DokuWiki understøtter Interwiki henvisninger. Dette er hurtig lænker til andre Wiki. Til eksempel er denne henvisning til Wikipedia's side om Wikis: Wiki.

DokuWiki understøtter [[doku>interwiki|Interwiki]] henvisninger. 
Dette er hurtig lænker til andre Wiki. 
Til eksempel er denne henvisning til Wikipedia's side om Wikis: [[wp>Wiki]].

Windows Netværksdrev

Windows netværksdrev som dette kan også bruges. Dette vil dog kun give mening for en homogen bruger gruppe i en virksomhed Intranet.

Windows netværksdrev som [[\\server\share|dette]] kan også bruges.

Bemærk:

 • Af sikkerhedsmæssige årsager vil direkte adgang af windows netværksdrev kun virke i Microsoft Internet Explorer som standard (og kun i den lokale zone.
 • For Mozilla og Firefox kan det aktiveres i opsætningen, men det anbefales ikke.

Billed lænker

Du kan også bruge billeder til at henvise til en anden intern eller ekstern side, ved at kombinere syntaksen for henvisninger/lænker og billeder (se nedenfor) som her:

[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Bemærk venligst: Billed formatteringen er den eneste format syntaks som virker i lænkenavne.

Hele billeder og lænke syntaks understøttes (inklusiv billed størrelse, interne og eksterne billeder, URL'er og interwiki lænker).

Fodnoter

Du kan tilføre fodnoter 1) ved af bruge dobbelt parenteser.

Du kan tilføre fodnoter ((Dette er en fodnote)) ved af bruge dobbelt parenteser.

Sektioner

Du kan bruge op til 5 forskellige niveauer af overskrifter til at strukturere dit indhold. Hvis du har mere end 3 overskrifter, vil en indholdsfortegnelse blive oprettet automatisk – Dette kan deaktiveres ved at inkludere linien ~~NOTOC~~ i dokumentet.

Overskrift niveau 3

Overskrift niveau 4

Overskrift niveau 5
==== Overskrift niveau 3 ====
=== Overskrift niveau 4 ===
== Overskrift niveau 5 ==

Ved at bruge fire (4) eller flere bindestreger, kan du lave en vandret linie:


Billeder og andre filer

Du kan inkludere eksterne og interne billeder med tuborg parenteser. Valgfrit kan du også angive størrelsen på dem.

Ægte størrelse:

Skift til en given bredde:

Skift til en given bredde og højde:

Ændret størrelse på eksternt billede:

Ægte størrelse:           {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Skift til en given bredde:      {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Skift til en given bredde og højde: {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Ændret størrelse på eksternt billede: {{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

Ved at bruge blanke på højre og venstre side, kan du vælge justeringen

{{ wiki:dokuwiki-128.png}} venstrestillet
{{wiki:dokuwiki-128.png }} højrestillet
{{ wiki:dokuwiki-128.png }} centreret

Du kan selvfølgelig også tilføje en titel (vist som tooltip af de fleste browsere).

Dette er en billedtekst

{{ wiki:dokuwiki-128.png |Dette er en billedtekst}}

Hvis du angiver et filnavn(eksternt eller internt) som ikke er et billede (gif,jpeg,png), så vil det blive vist som en henvisning/lænke istedet.

For at henvise til et billede til en anden side, se venligst billed lænker ovenfor.

Lister

Dokuwiki understøtter ordnede (nummerede) og uordnede (punkt) lister. For at oprettet et liste element, indryk teksten med 2 blanktegn og brug en * for uordnede lister eller en - for ordnede lister.

 • Dette er en punkt liste
 • Det andet punkt i listen
  • Du kan lave forskellige niveauer
 • Et andet element
 1. Den samme liste, men nummereret
 2. Det andet punkt i listen
  1. Brug bare indrykning for ydeligere niveauer
 3. Så let er det
 * Dette er en punkt liste
 * Det andet punkt i listen
  * Du kan lave forskellige niveauer
 * Et andet element

 - Den samme liste, men nummereret
 - Det andet punkt i listen
  - Brug bare indrykning for ydeligere niveauer
 - Så let er det

Smileys

DokuWiki oversætter ofte brugte tegnkombinationer (Smileys) til deres grafiske ekvivalente. Flere smileys kan tilføjes af webmasteren. Her er en oversigt af Smileys inkluderet i DokuWiki.

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Typografi

DokuWiki kan oversætte simple tekst tegn til deres typografiske korrekte udseende.
Her er et eksempel på genkendte tegn.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® „Han tænkte 'Det er en manden's verden…“

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"Han tænkte: 'Det er en manden's verden...'"

Bemærk venligst: Dette kan slås fra af webmasteren.

Citering

Somme tider ønsker du at markere en tekst for at vise at det er et svar eller en kommentar. Du kan her anvende følgende syntaks:

Jeg syntes vi skal gøre det

> Nej vi skal ikke

>> Men, jeg syntes vi skal

> Er du sikker?

>> Ja!

>>> Ok, så gør vi det!

Jeg syntes vi skal gøre det

Nej vi skal ikke
Men, jeg syntes vi skal

Er du sikker?

Ja!
Ok, så gør vi det!

Tabeller

I DokuWiki kan du lave tabeller med en simpel syntaks.

Overskrift 1 Overskrift 2 Overskrift 3
Række 1 kolonne 1 Række 1 kolonne 2 Række 1 kolonne 3
Række 2 kolonne 1 lidt kolonnespredning (se dobbelt streg)
Række 3 kolonne 1 Række 3 kolonne 2 Række 3 kolonne 3

Tabel rækker skal starte og slutte med en | for normale rkææer eller en ^ for overskrifter.

^ Overskrift 1   ^ Overskrift 2    ^ Overskrift 3     ^
| Række 1 kolonne 1 | Række 1 kolonne 2 | Række 1 kolonne 3  |
| Række 2 kolonne 1 | lidt kolonnespredning (se dobbelt streg) ||
        ^ Overskrift 1     ^ Overskrift 2     ^

^ Overskrift 3 | Række 1 kolonne 2 | Række 1 kolonne 3 |

Overskrift 4 ingen kolonnespredning her
Overskrift 5 Række 3 kolonne 2 Række 3 kolonne 3

Som du kan se er det celle separatoren for en celle som beslutter formatteringen:

^          ^ Overskrift 1     ^ Overskrift 2     ^
^ Overskrift 3 | Række 1 kolonne 2     | Række 1 kolonne 3  |
^ Overskrift 4 | ingen kolonnespredning her |           |
^ Overskrift 5 | Række 3 kolonne 2     | Række 3 kolonne 3  |

Bemærk: Lodret cellespredning er ikke muligt.

Du kan også justere tabelindholdet. Tilføj blot mindst 2 blanke i den anden ende af din tekst:

 • Tilføj 2 blanke til venstre for at justere teksten mod højre
 • eller 2 blanke til højre for at justere teksten mod venstre
 • eller mindst 2 blanke i begge ender for centreret tekst.
Tabel med justering
højre centrer venstre
venstre højre centrer
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Således ser kildeteksten ud:

^      Tabel med justering      ^^^
|     højre|  centrer  |venstre    |
|venstre    |     højre|  centrer  |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Uformaterede tekst blokke

Du kan inkludere uformaterede tekst blokke i dokumenterne enten ved at indrykke teksten med mindst 2 blanke
(som vist i de forrige eksempler) eller ved at bruge koderne (tags) <code> eller <file>.

Dette er forud formatteret kode med alle blanke bibeholdt: som       <-dette
Dette er næsten det samme, men du kan bruge denne til at vise at du citerede en fil. 

For at undgå at programmet oversætter et helt areal (f.eks. ikke behandler teksten), omkrands arealet med '' tags eller simplere, med dobbelt procent tegn ''<nowiki>%%.

Dette er noget tekst som indeholder aresser som denne: http://www.google.com og **formattering**, men der gøres ikke noget ved det af tekst oversætteren.

Se kildeteksten til denne side for se hvordan disse blokke bruges.

Syntaks fremhævning

DokuWiki kan fremhæve kildekode til programmeringssprog, som gør det lettere at læse. Den bruger GeSHi Generic Syntax Highlighter – så alle programmeringssprog som er understøttet af GeSHi er understøttet. Syntaksen ligner den i kode blokken i det tidligere eksempel, men denne gang tilføjes navnet på programmeringssproget som paramter i begyndelses tag. Eks. <code java>code </code>.

/** 
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
  }
}

Følgende programmeringssprog kan pt. angives: actionscript, actionscript-french, ada, apache, applescript, asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, caddcl, cadlisp, c, c_mac, cfm, cpp, csharp, css, delphi, diff, d, div, dos, eiffel, freebasic, gml, html4strict, ini, inno, java, java5, javascript, lisp, lua, matlab, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml, ocaml-brief, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, python, qbasic, scheme, sdlbasic, smarty, sql, tsql, robots, ruby, vb, vbnet, vhdl, visualfoxpro, xml

Indlejring af HTML og PHP

Du kan indlejre rå HTML eller PHP kode i dine dokumenter ved at bruge html eller php tags som disse:

<html>
Dette er noget <font color="red" size="+1">HTML</font>
</html>

<html> Dette er noget <font color=„red“ size=„+1“>HTML</font> </html>

<php>
echo 'et Logo genereret af PHP:';
echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />';
</php>

<php> echo 'et Logo genereret af PHP:'; echo '<img src=„' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '“ alt=„PHP Logo !“ />'; </php>

Bemærk venligst: HTML og PHP indlejring er frakoblet som standard. Hvis frakoblet, bliver koden vist istedet for at blive fortolket.

Syntaks Plugins

DokuWiki's syntaks kan udviddes af Plugins. Hvordan de installerede plugins bruges er beskrevet på deres respektive beskrivelses sider. De følgende syktaks plugins er tilgængelige i denne DokuWiki installation:

1)
Dette er en fodnote
da/wiki/syntax.txt · Sidst ændret: 2015-09-28 17:14 af 141.65.129.192

Med mindre andet angivet, vil indhold på denne wiki blive udgivet under følgende licens: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki