DokuWiki

It's better when it's simple

Корисничке алатке

Алатке сајта


sr:wiki:syntax

Sintaksa za formatiranje

DokuWiki koristi jednostavan markup jezik, koji ima za cilj da fajlovi sa podacima budu što čitljiviji. Ova stranica sadrži sve sintakse koje možete koristiti u editovanju stranica. Primer možete videti u izvornom prikazu ove stranice klikom na dugme Edit this page na vrhu ili dnu strane. Ako samo želite da isprobate funkcionalnost, idite na playground stranu. Jednostavniji pristup funkcijama formatiranja je preko quickbuttons.

Osnovno formatiranje teksta

DokuWiki podržava bold, italic, podvučen i mono formatiranje teksta. Naravno, možete ih i kombinovati.

DokuWiki podržava **bold**, //italic//, __podvučen__ i ''mono'' formatiranje teksta.
Naravno, možete ih i **__//''kombinovati''//__**.

Možete koristiti subscript i superscript.

Možete koristiti <sub>subscript</sub> i <sup>superscript</sup>.

Možete obeležiti tekst da je obrisan.

Možete obeležiti tekst da je <del>obrisan</del>.

Novi pasus (ili paragraf) nastaje ubacivanjem praznog reda. Ako Vam zatreba novi red bez pravljenja novog pasusa, koristite dve kose crte i prazan razmak (spacebar) na kraju reda.

Ovo je primer teksta sa prelomom redova
Obratite pažnju da se oznake primenjuju kada se nalaze na kraju reda
ili kada za njima sledi
prazan razmak \\ovako izgleda pogrešna primena.

Ovo je primer teksta sa prelomom redova\\ Obratite pažnju
da se oznake primenjuju kada se nalaze na kraju reda\\
ili kada za njima sledi\\ prazan razmak \\ovako izgleda pogrešna primena.

Probajte da prelom reda koristite što je moguće manje.

Linkovi

DokuWiki koristi nekoliko načina za korišćenje linkova.

Eksterni

Eksterni linkovi će biti automatski prepoznati: http://www.google.com ili jednostavno www.google.com – Takođe možete postaviti imena linkovima: Ovaj link vodi na Google. Email adrese kao ova: pera [at] nekidomen [dot] org će takođe automatski biti prepoznate.

DokuWiki podržava više načina za kreiranje linkova. Eksterni linkovi će biti automatski prepoznati: http://www.google.com ili jednostavno 
www.google.com – Takođe možete postaviti imena linkovima: [[http://www.google.com|Ovaj link vodi na Google]]. Email adrese kao ova: 
<pera@nekidomen.org> će takođe automatski biti prepoznate.

Interni

Interni linkovi se kreiraju koristeći uglaste zagrade.Možete koristiti imestrane ili dodatni Naslovni tekst. Imena wiki strana se konvertuju u mala slova automatski, upotreba specijalnih karaktera nije dozvoljena.

Interni linkovi se kreiraju koristeći uglaste zagrade.Možete koristiti [[doku>pagename]] ili dodatni [[doku>pagename|Naslovni tekst]]. 
Imena wiki strana se konvertuju u mala slova automatski, upotreba specijalnih karaktera nije dozvoljena.

Možete koristiti namespaces koristeći dvotacku u imenu stranice.

Možete koristiti [[namespaces]] koristeći dvotacku u imenu stranice.

Za detalje o namespaces pogledati namespaces.

Povezivanje na određene sekcije je takođe moguće. Samo dodajte ime sekcije iza “#” karaktera kao što je poznato iz HTML-a.To je veza ka ovoj sekciji.

To je veza ka [[syntax#interni|ovoj sekciji]].

Beleške:

 • Veze ka postojećim stranicama su prikazane drugačijim stilom od nepostojećih.
 • DokuWiki ne koristi CamelCase automatsko kreiranje linkova kao podrazumevano, ali može biti uključeno u config fajlu. Tip: Ako je DokuWiki link, onda je uključeno.
 • Kada je poglavlje sekcije promenjeno, njeno obeležavanje se takođe menja. Zbog toga se ne oslanjajte previše na sekciju o linkovanju.

Interwiki

DokuWiki podržava Interwiki linkove. Ovo su brzi linkovi ka drugim Wiki-ima. Npr. ovo je link ka Wikipedijinoj stranici o Wiki-ima: Wiki.

DokuWiki podržava [[doku>interwiki|Interwiki]] linkove. Ovo su brzi linkovi ka drugim Wiki-ima.
Npr. ovo je link ka Wikipedijinoj stranici o Wiki-ima: [[wp>Wiki]].

Windows Shares

Windows shares kao ovaj, je takođe prepoznat. Takođe obratite pažju da ovo ima smisla u homogenoj korisničkoj grupi, kao što je intranet Intranet.

Windows shares kao [[\\server\share|ovaj]], je takođe prepoznat.

Beleške:

 • Iz bezbedonosnih razloga direktno pregledanje windows share-a funkcioniše, podrazumevano (i samo u “lokalnoj zoni”) samo u Microsoft Internet Explorer-u.
 • Za Mozilla-u and Firefox se može uključiti u podešavanjima security.checkloaduri mada ovo nije preporučljivo.
 • Pogledati 151 za više informacija

Linkovanje slika

Takođe možete koristiti sliku za linkovanje ka drugoj internoj ili eksternoj strani kombinujući sintaksu za linkovanje i slike (pogledati dalje) kao sledeće:

[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Obratiti pažnju: Sintaksa za formatiranje slika je jedina sintaksa koja je dozvoljena u imenima linkova.

Sva sintaksa slika i linkova je podržana (uključujući promenu veličine slika, interne i eksterne slike i URL-i i interviki linkovi).

Fusnote

Možete stavljati fusnote 1) koristeći duple zagrade.

Možete stavljati fusnote ((Ovo je fusnota)) koristeći duple zagrade.

Sekcionisanje

Možete koristiti do pet različitih nivoa naslova za strukturiranje vašeg sadržaja. Ukoliko imate više od tri naslova, sadržaj se automatski kreira – ovo se može isključiti korišćenjem ~~NOTOC~~ u dokumentu.

Naslov nivoa 3

Naslov nivoa 4

Naslov nivoa 5
==== Naslov nivoa 3 ====
=== Naslov nivoa 4 ===
== Naslov nivoa 5 ==

Koristeći četri ili više crtica možete kreirati horizontalnu liniju:


Slike i ostali fajlovi

Možete uključiti eksterne i interne images pomoću vitičastih zagrada. Opciono možete upisati i njihovu veličinu.

Stvarna veličina:

Smanjiti na zadatu širinu:

Smanjiti na zadatu širinu i visinu:

Smanjena eksterna slika:

Stvarna veličina:            {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Smanjiti na zadatu širinu:      {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Smanjiti na zadatu širinu i visinu: {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Smanjena eksterna slika:     {{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

Koristeći prazno mesto ulevo ili udesno možete odrediti poravnanje

{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}

Naravno, takođe možete postaviti i dodatni tekst (prikazan kao tultip u većini internet pregledača).

Ovo je natpis

{{ wiki:dokuwiki-128.png |Ovo je natpis}}

Ukoliko navedete ime fajla (eksternog ili internog) koji nije slika (gif,jpeg,png), onda će umesto toga biti prikazan kao link.

Za linkovanje slike ka drugoj strani pogledajte Linkovanje slika iznad.

Liste

Dokuwiki podržava uređene i neuređene liste. Da bi kreirali stavku u listi, uvucite vaš tekst za dva prazna polja i koristite * za neuređenu listu ili - za uređenu.

 • Ovo je lista
 • Druga stavka
  • Možete koristiti različite nivoe
 • Još jedna stavka
 1. Isto lista, samo uređena
 2. Druga stavka
  1. Samo koristite uvlačenje da bi ste kreirali nivoe
 3. To je to
 * Ovo je lista
 * Druga stavka
  * Možete koristiti različite nivoe
 * Još jedna stavka

 - Isto lista, samo uređena
 - Druga stavka
  - Samo koristite uvlačenje da bi ste kreirali nivoe
 - To je to

Smajliji

DokuWiki pretvara često korišćene emocije u njihove grafičke ekvivalente. Više smajlija se mogu smestiti u smiley direktorijumu i konfigurisati u conf/smileys.conf fajlu. Sledi pregled smajlija uključenih u DokuWiki.

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Tipografija

DokuWiki može konvertovati proste tekstualne karaktere u njihove tipografski ispravne celine. Sledi primer prepoznatih karaktera.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® „Rekao je 'Sloboda je važna'…“

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"Rekao je 'Sloboda je važna'..."

Obratiti pažnju: Ove konverzije se mogu isključiti u konfiguracionom fajlu.

Citiranje

Nekad ćete hteti da markirate neki tekst kao odgovor ili komentar. Možete koristiti sledeću sintaksu:

Prozori su jedino rešenje.

> Ne, naravno da nisu.

>> Pa ja nikada nisam koristio ništa drugo.

> Ozbiljno?

>> Da!

>>> Onda definitivno moraš da probaš!

Prozori su jedino rešenje.

> Ne, naravno da nisu.

» Pa ja nikada nisam koristio ništa drugo.

> Ozbiljno?

» Da!

»> Onda definitivno moraš da probaš!

Tabele

DokuWiki podržava jednostavnu sintaksu za kreiranje tabela.

Naslov 1 Naslov 2 Naslov 3
Red 1 Kolona 1 Red 1 Kolona 2 Red 1 Kolona 3
Red 2 Kolona 1 some colspan (obratite pažnju na duplu )
Red 3 Kolona 1 Red 2 Kolona 2 Red 2 Kolona 3

Redovi u tabeli moraju počinjati i završavati se sa | za normalne redove ili sa ^ za naslovne.

Naslov 1 Naslov 2 Naslov 3
Red 1 Kolona 1 Red 1 Kolona 2 Red 1 Kolona 3
Red 2 Kolona 1 some colspan (obratite pažnju na duplu )
Red 3 Kolona 1 Red 2 Kolona 2 Red 2 Kolona 3

Da povežete ćelije horizontalno, samo sledeću ćeliju ostavite praznu, kao što je prikazano iznad. Gledajte da uvek imate isti broj separatora ćelija!

Vertikalni naslovi su takođe mogući.

Naslov 1 Naslov 2
Naslov 3 Red 1 Kolona 2 Red 1 Kolona 3
Naslov 4 bez colspan ovog puta
Naslov 5 Red 2 Kolona 2 Red 2 Kolona 3

Kao što se vidi, separator ćelija je pre ćelije koji odlučuje kakvo će biti formatiranje:

|       ^ Naslov 1        ^ Naslov 2     ^
^ Naslov 3  | Red 1 Kolona 2     | Red 1 Kolona 3  |
^ Naslov 4  | bez colspan ovog puta |          |
^ Naslov 5  | Red 2 Kolona 2     | Red 2 Kolona 3  |

Beleška: Vertikalno spans (rowspan) nije moguće.

Takođe možete poravnati sadržaj tabele. Samo dodajte najmanje dva prazna polja na suprotni kraj vašeg teksta: Dodajte dva polja na levu stranu da biste poravnali desnu, dva polja na desnu da bi poravnali levu starnu i najmanje po dva polja na oba kraja za centrirani tekst.

Tabela sa poravnanjem
desno centralno levo
levo desno centralno
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Ovako izgleda u izvornom obliku:

^      Tabela sa poravnanjem      ^^^
|     desno|  centralno  |levo     |
|levo     |     desno|  centralno  |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Nerastavljivi blokovi

Možete uključiti nerastavljive blokove u vaša dokumenta ili tako što ćete ih uvući za najmanje dva polja (kao što je korišćeno u prethodnom primeru) ili koristeći tagove code ili file.

Ovo je preformatirani kod sva polja su sačuvana: kao       <-ovo
Ovo je veoma slično, ali možete ga koristiti da bi prikazali da ste citirali fajl. 

Da dozvolite da parser ignoriše celu oblast (tj. Da ne formatirate tu oblast), zatvorite tu oblast ili sa nowiki tagom ili još jednostavnije , sa duplim znakom procenta %%.

Ovo je neki tekst koji sadrži adrese kao što je ova: http://www.splitbrain.org i **formatiranje**,ali na njima nije izvršeno formatiranje.

See the source of this page to see how to use these blocks.

Isticanje sintakse

DokuWiki može da ističe izvorni kod, sto ga čini lakše čitljivim. Koristi GeSHi Generičko isticanje sintakse (Generic Syntax Highlighter) – tako da bilo koji jezik koji podržan GeSHi-ijem je podržan. Sintaksa je ista kao i u kod bloku u prethodnoj sekciji, ali ovoga puta ime korišćenog jezika je ubačeno u tag. Npr. <code php|title>.

koda
/** 
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
  }
}

Sledeći jezički stringovi su trenutno prepoznati: actionscript, actionscript-french, ada, apache, applescript, asm, asp, bash, caddcl, cadlisp, c, c_mac, cpp, csharp, css, delphi, diff, d, div, dos, eiffel, freebasic, gml, html4strict, ini, inno, java, javascript, lisp, lua, matlab, mpasm, nsis, objc, ocaml, ocaml-brief, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, python, qbasic, scheme, sdlbasic, smarty, sql, ruby, vb, vbnet, vhdl, visualfoxpro, xml

Ubacivanje HTML-a i PHP-a

Možete ubaciti sirovi HTML ili PHP u vaša dokumenta koristećihtml ili php tagove kao ove:

<html>
Evo jednog <font color="red" size="+1">HTML</font>
</html>

<html> o jednog <font color=„red“ size=„+1“>HTML</font> </html>

<php>
echo 'A logo generisan pomoću PHP-a:';
echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />';
</php>

<php> echo 'A logo generisan pomoću PHP-a:'; echo '<img src=„' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '“ alt=„PHP Logo !“ />'; </php>

Obratiti pažnju: HTML i PHP ubacivanje je podrazmevano isključeno u konfigurisanju. Kada je iskljuceno, cod se prikazuje umesto da se izvršava.

Sintaksni dodaci

DokuWiki's sintaksa se može proširiti pomoću dodataka. Način korišćenja svakog od njih se može naći na njihovim opisnim stranicama. Sledeći sintaksni dodaci su dostupni u ovoj DokuWiki instalaciji: Test2

changelog

1)
Ovo je fusnota
sr/wiki/syntax.txt · Последњи пут мењано: 2015-01-08 10:32 од 178.149.3.100

Осим где је другачије назначено, материјал на овом викију је под следећом лиценцом: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki