DokuWiki

It's better when it's simple

ابزار کاربر

ابزار سایت


fa:wiki:syntax

دستور نگارش عمومی

دستور قالب‌بندی

نوشتن در این تارنما زبان مارکاپ بسیار ساده‌ای دارد که سعی می‌کند فایل داده را تا حد ممکن خوانا نماید. صفحه‌ی حاضر شامل دستورهای نگارشی است که می‌توانید هنگام ویرایش صفحات از آنها استفاده نمایید. خیلی ساده می‌توانید با کلیک بر «ویرایش این صفحه» (روی ابزار شناور سمت چپ صفحه‌ی حاضر)، متن این صفحه را مشاهده نمایید. اگر می‌خواهید چیزی را امتحان نمایید، کافیست به صفحه زمین_تمرین بروید و آنجا بنویسید. روش‌های میانبر مارکاپ در دکمه‌های دسترسی سریع قابل یافتن است.

قالب‌بندی پایه متن

<BOOKMARK:basictextformat> داکوویکی از متنهای پررنگ، کج‌نویس، زیرخط‌دار و تک‌پهنا1) پشتیبانی می‌کند. البته می‌توانید همه این موارد را ترکیب هم بکنید.

می‌توانید همچنین زیرنویس و بالانویس نمایید.

می‌توانید همچنین <sub> زیرنویس </sub> و <sup> بالانویس </sup> نمایید.

می‌توانید همچنین چیزی را بصورت حذف شده مشخص کنید.

می‌توانید همچنین چیزی را بصورت <del> حذف شده </del> مشخص کنید.

پاراگرافها با گذاشتن خطوط خالی در متن ایجاد می‌شوند. اگر می‌خواهید یک خط جدید اِعمال کنید بدون اینکه پاراگرافی جدید شکل بگیرد، در تارنمای حاضر به دلیل استفاده از افزونه plugins>xbr تنها کافیست یک enter در کد صفحه وارد کنید. اما در حالت عادی (بدون افزونه xbr) دو backslash (\\) بعلاوه یک فاصله خالی، و یا دو بَک اسلش و پایان خط استفاده می‌شود.

از اِعمال خط جدید (بدون تغییر پاراگراف) تنها وقتی واقعا لازمست استفاده کنید.

پیوندها

داکوویکی به چند روش، از ایجاد پیوندها پشتیبانی می‌کند.

بیرونی

پیوندهای بیرونی (به بیرون از این تارنما) بصورت خودکار شناسایی می‌شوند، مانند: http://www.google.com یا ساده تر www.google.com - شما همچنین می‌توانید یک متن نیز برای پیوند بگذارید: این پیوند به گوگل است. نشانی‌های رایانامه مانند این didedoust [at] gmail [dot] com نیز قابل نوشتن هستند.

پیوندهای بیرونی (به بیرون از این تارنما) بصورت خودکار شناسایی می‌شوند: 
http://www.google.com یا ساده تر www.google.com - شما همچنین می‌توانید یک متن نیز برای پیوند 
بگذارید: [[http://www.google.com|این پیوند به گوگل است]]. نشانی‌های رایانامه مانند این 
<didedoust@gmail.com> نیز قابل نوشتن هستند. 

داخلی

پیوندهای داخلی با استفاده از کروشه ساخته می‌شوند. می‌توانید تنها یک نام_صفحه را بدهید و یا از یک متن پیوند متن پیوند نیز استفاده کنید.

پیوندهای داخلی با استفاده از کروشه ساخته می‌شوند. می‌توانید تنها یک [[نام_صفحه]] را 
بدهید و یا از یک متن پیوند [[نام_صفحه|متن پیوند]] نیز استفاده کنید.

می‌توانید با استفاده از علامت نقل‌قول در نام صفحه از فضاهای نام استفاده نمایید.

می‌توانید با استفاده از علامت نقل‌قول در نام صفحه از [[some:فضاهای نام]] استفاده نمایید.

برای جزئیات بیشتر درخصوص فضاهای نام می‌توانید به مستندات تارنمای دوکوویکی درباره فضاهای نام مراجعه کنید.

پیوند به یک بخش خاص از یک صفحه نیز امکانپذیر است. فقط عنوان آن بخش را پشت یک نویسه hash (#) بیاورید. این پیوند به این بخش ارجاع می‌کند.

این پیوند به [[syntax#internal|این بخش]] ارجاع می‌کند. 

چند نکته:

 • پیوندها به صفحات موجود متفاوت از صفحات غیر_موجود نمایش داده می‌شوند.
 • دوکویکی بصورت پیشفرض از CamelCase برای ایجاد خودکار پیوندها بصورت استفاده نمی‌کند، اما این رفتار می‌تواند در فایل config فعّال شود. راهنمایی: اگر عبارتی مانند DokuWiki بصورت پیوند در بیاید یعنی گزینه CamelCase فعّال شده است.
 • وقتی عنوان یک بخش تغییر می‌کند، نشانک آن نیز تغییر می‌کند. بنابراین زیاد روی پیوند به بخش‌ها تکیه نکنید.

میان‌ویکی

دوکوویکی از پیوندهای میان‎ویکی پشتیبانی می‌کند. اینها پیوندهایی به ویکی‌های دیگر هستند. برای مثال این یک پیوند به صفحه ویکی‌پدیا درباره ویکی‌هاست: ویکی.

دوکوویکی از پیوندهای میان‎ویکی پشتیبانی می‌کند. اینها پیوندهایی به ویکی‌های دیگر هستند. 
برای مثال این یک پیوند به صفحه ویکی‌پدیا درباره ویکی‌هاست: [[wp>ویکی]]. 

پیوندهای تصویری

همچنین می‌توانید از یک تصویر برای پیوند به یک صفحه داخلی یا بیرونی دیگر استفاده کنید به این ترتیب که دستور نگارش پیوندها و تصاویر را با یکدیگر ترکیب کنید. مانند:

[[http://php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

لطفا به یاد داشته باشید: قالب‌بندی تصویر تنها دستور قالب‌بندی‌ای است که آوردن آن در نام پیوند قابل قبول است. در این حالت همه دستورهای تصویر و پیوند پشتیبانی می‌شود (شامل تغییر اندازه، تصاویر داخلی و بیرونی و نشانی‌های وبسایت و پیوندهای میان‌ویکی.

پانویس‌ها

می‌توانید با استفاده از دو پرانتز از پانویس 2) استفاده کنید.

می‌توانید با استفاده از دو پرانتز از پانویس ((این یک پانویس است)) استفاده کنید.

فصل‌بندی

می‌توانید تا پنج سطح متفاوت از سرفصل‌ها را جهت ساختاربخشی به محتوایتان استفاده کنید. اگر بیش از سه سرفصل دارید، یک فهرست مندرجات بصورت خودکار تولید می‌شود – این قابلیت می‌تواند با گذاشتن عبارت ~~NOTOC~~ در متن کُد غیرفعّال شود.

سرفصل سطح 3

سرفصل سطح 4

سرفصل سطح 5
==== سرفصل سطح 3 ====
=== سرفصل سطح 4 ===
== سرفصل سطح 5 ==

با استفاده از چهار خط تیره یا بیشتر، می‌توانید یک خط افقی ایجاد نمایید.


فایلهای رسانه‌ای

می‌توانید فایلهای تصویری، ویدئویی و صوتی بیرونی و داخلی را با کروشه وارد نمایید. همچنین این اختیار وجود دارد که ابعاد تصویر را نیز مشخص کنید.

در ابعاد واقعی:

تغییر ابعاد با تعیین پهنا:

تغییر ابعاد به عرض و ارتفاع مفروض 3):

تصویر بیرونی با تغییر ابعاد:          

در اندازه واقعی:            {{wiki:dokuwiki-128.png}}
تغییر اندازه به پهنای داده‌شده:      {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
تغییر اندازه به پهنا و ارتفاع داده‌شده: {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
تصویر بیرونی تغییر اندازه یافته:           {{https://secure.php.net/images/php.gif?200x50}}

با استفاده از فاصله‌های خالی در راست یا چپ تصویر می‌توانید محل قرارگیری تصویر را تعیین کنید.

{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}

البته، می‌توانید یک عنوان (که توسط اکثر مرورگرها به صورت یک متن شناور 4) نمایش داده می‌شود) نیز تعیین کنید.

این یک عنوان است

{{ wiki:dokuwiki-128.png |این یک عنوان است}}

برای پیوند یک تصویر به یک صفحه دیگر پیوندهای تصویری را در بالا ببینید.

قالبهای رسانه‌ای پشتیبانی‌شده

دوکوویکی می‌تواند قالبهای رسانه‌ای زیر را به صورت مستقیم در خود جای دهد.

تصویری gif, jpg, png
ویدئویی webm, ogv, mp4
صوتی ogg, mp3, wav
فِلَش swf

اگر نام فایلی را ذکر نمایید که از نوع قالبهای رسانه‌ای مورد پشتیبانی نباشد، آنگاه بصورت یک پیوند نشان داده‌ می‌شود.

با اضافه کردن عبارت ?linkonly شما یک پیوند به فایل رسانه می‌دهید بدون آنکه آنرا در متن نمایش دهید:

{{wiki:dokuwiki-128.png?linkonly}}

dokuwiki-128.png این فقط یک پیوند به تصویر است.

فهرست‌ها

دوکوویکی فهرست‌های شماره‌دار و بدون‌شماره را پشتیبانی می‌کند. جهت ایجاد یک مورد از لیست، متن خود را با دو فاصله حاشیه بدهید و از یک «*» برای فهرست‌های بدون‌شماره و از یک «-» برای فهرست‌های شماره‌دار استفاده کنید.

 • این یک فهرست است
 • مورد دوم
  • شما می‌توانید سطح‌های متفاوت داشته باشید
 • یک مورد دیگر
 1. فهرست مشابه اما شماره‌دار
 2. مورد دیگر
  1. فقط از حاشیه برای سطح‌های درونی‌تر استفاده کنید
 3. همین بود !
 * این یک فهرست است
 * مورد دوم
  * شما می‌توانید سطح‌های متفاوت داشته باشید
 * یک مورد دیگر

 - فهرست مشابه اما شماره‌دار
 - مورد دیگر
  - فقط از حاشیه برای سطح‌های درونی‌تر استفاده کنید 
 - همین بود !

ه همچنین نگاهی به سوالات متداول درباره موارد فهرست‌ها بکنید.

تبدیل‌های متنی

دوکوویکی می‌تواند برخی نویسه‌ها یا رشته‌های از پیش‌ تعریف‌شده را به تصاویر یا دیگر متنها یا HTML تبدیل کند.

تبدیل متن به تصویر در درجه اول برای smiley ها انجام می‌شود. تبدیل متن به HTML برای جاگذاریهای typography انجام می‌شود، اما می‌تواند طوری پیکربندی شود تا از HTML های دیگر نیز استفاده کند.

تبدیلهای متن به تصویر

دوکوویکی emoticon های معمول را به معادلهای گرافیکی‌شان تبدیل می‌کند. آن smileyها و همینطور شکلک‌های دیگر می‌توانند پیکربندی شده و توسعه داده شوند. اینجا مروری بر Smiley های تعبیه شده در دوکوویکی می‌شود:

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

تبدیلهای متن به HTML

typography: دوکوویکی می‌تواند نویسه‌های متنی ساده را به موجودیتهای از نظر typogrphy صحیح‌شان تبدیل کند. اینجا مثالی از نویسه‌های شناخته‌شده آورده می‌شود:

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ®

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)

همین کار می‌تواند برای تولید هر گونه HTML نیز انجام شود، فقط نیازست به فایل الگو افزوده شود.

سه استثنا وجود دارد که از فایل الگو نمی‌آید: موجودیت ضربدر (مانند 640×480)، نقل‌قول 'منفرد' و «دوتایی». این موارد می‌توانند در گزینه‌های پیکربندی غیرفعال شوند.

نقل قول

گاهی می‌خواهید متنی را طوری مشخص کنید که نشان دهید این پاسخ یا نظر است. می‌توانید برای اینکار از دستور زیر استفاده کنید:

فکر می‌کنم باید انجامش دهیم

> نه نباید

>> خوب، من می‌گویم باید

> واقعا؟!

>> بله!

>>> خوب، پس انجامش بدهیم!

فکر می‌کنم باید انجامش دهیم

نه نباید
خوب، من می‌گویم باید
واقعا؟!
بله!
خوب، پس انجامش بدهیم!

جدول‌ها

دوکوویکی از یک دستور ساده برای ایجاد جدولها استفاده می‌کند.

عنوان 1 عنوان 2 عنوان 3
سطر1 ستون1 سطر1 ستون2 سطر1 ستون3
سطر2 ستون1 یک متن برای چندستون (به دو خط عمودی توجه کنید)
سطر3 ستون1 سطر3 ستون2 سطر3 ستون3

سطرهای جدول باید با یک «|» برای یک سطر معمولی یا یک «^» برای عناوین، شروع و تمام شوند.

^ عنوان 1   ^ عنوان 2    ^ عنوان 3     ^
| سطر1 ستون1  | سطر1 ستون2   | سطر1 ستون3    |
| سطر2 ستون1  | متنی برای چند ستون (به دوخط عمود کنارهم توجه کنید) ||
| سطر3 ستون1  | سطر3 ستون2   | سطر3 ستون3    |

جهت اتصال خانه‌ها بصورت افقی فقط خانه بعدی را کاملا خالی بگذارید (همانطور که در بالا نشان داده شده است). توجه داشته باشید که جداکننده‌های خانه‌ها کم و زیاد نباشند.

عناوین جدول به صورت عمودی نیز ممکن هستند.
عنوان1 عنوان2
عنوان3 سطر1 ستون2 سطر1 ستون3
عنوان4 اینبار متن چندستونی نداریم
عنوان5 سطر 2 ستون2 سطر2 ستون3

همانطور که می‌بینید، جداکننده قبل از یک خانه است که فرمت آن را مشخص می‌کند:

|       ^ عنوان1      ^ عنوان2     ^
^ عنوان3  | سطر1 ستون2     | سطر1 ستون3    |
^ عنوان 4  | هیچ متن چندستونی این بار نداریم |          |
^ عنوان5  | سطر2 ستون2     | سطر2 ستون3    |

شما می‌توانید متن چندسطره (یعنی خانه‌هایی که بصورت عمودی متصل‌اند) را با افزودن ::: به درون خانه‌های زیر خانه‌ای که می‌خواهید متصل شوند ایجاد کنید.

عنوان1 عنوان2 عنوان3
سطر1 ستون1 این خانه به صورت عمودی متصل است سطر1 ستون3
سطر2 ستون1 سطر2 ستون3
سطر3 ستون1 سطر3 ستون3

به جز عبارات دستوری اتصال عمودی آن خانه‌ها نباید چیز دیگری داشته باشند.

همچنین می‌توانید تراز محتویات جدول را مشخص کنید. فقط کافیست حداقل دو فاصله در انتهای مقابل متن خود وارد کنید: حداقل دو فاصله در سمت چپ وارد کنید تا به راست تراز شود، دو فاصله به راست اضافه کنید تا به چپ تراز شود، و حداقل دو فاصله در هر دو طرف برای قرارگیری متن در مرکز وارد کنید.

جدول با تراز شدگی
راست مرکز چپ
چپ راست مرکز
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

در متن ویرایشگر به این شکل دیده می‌شود:

^      Table with alignment      ^^^
|     right|  center  |left     |
|left     |     right|  center  |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

توجه: ترازشدن عمودی پشتیبانی نمی‌شود.

البته با استفاده از افزونه edittable ایجاد جدول به صورتی ساده‌تر توسط واسط گرافیکی قابل انجام است.

متن بدون قالب

اگر نیاز دارید متن را دقیقا بصورتی که حروفچینی می‌شود نمایش دهید (بدون قالب)، آن قسمت متن را یا با علامت <nowiki> و یا ساده‌تر با دو علامت درصد مشخص نمایید: %%.

این یک متن است که حاوی نشانی‌های اینترنتی مانند: http://www.splitbrain.org و **تعیین قالب شده** است،اما هیچ ترتیب اثری به آنها داده نمی‌شود. وضعیت مشابهی برای //__این__ متن// که smiley درونش هست ;-) حاکم است.

<nowiki>
این یک متن است که حاوی نشانی‌های اینترنتی مانند: http://www.splitbrain.org و **تعیین قالب شده** است،اما هیچ ترتیب اثری به آنها داده نمی‌شود.
</nowiki>
وضعیت مشابهی برای %%//__این__ متن// که smiley درونش هست ;-)%% حاکم است.

بلوکهای کد

شما می‌توانید بلوکهای کد را با وارد کردن دو فاصله در ابتدا (همانطور که در مثالهای بالا استفاده شد) یا با استفاده از تگ‌های <code> یا<file> مشخص کنید.

این یک متن است که با دو فاصله شروع شده است.
این یک کد پیش‌قالب داده‌ شده است، همه فاصله‌ها حفظ می‌شود: مانند         >-این
این هم بسیار مشابه است، اما می‌توانید این را بکار ببرید تا نشان دهید یک فایل را نقل قول کردید.

آن بلوکها توسط این منبع ایجاد شدند:

این متن با دو فاصله حاشیه داده شده است.
<code>
این یک کد پیش‌قالب داده‌ شده است، همه فاصله‌ها حفظ می‌شود: مانند         >-این
</code>
<file>
این هم بسیار مشابه است، اما می‌توانید این را بکار ببرید تا نشان دهید یک فایل را نقل قول کردید.
</file>

افزونه‌های نگارشی

نگارش در دوکوویکی می‌تواند توسط افزونه‌ها توسعه یابد. چگونگی استفاده از افزونه‌های نصب‌شده می‌تواند در صفحه مستنداتشان یافت شود. افزونه‌های نگارشی زیر در نصب حاضر از دوکوویکی روی این تارنما قابل استفاده هستند:

افزونه box

این افزونه جعبه‌های زیبا به رنگهای مختلف برای قرار دادن محتوا ایجاد می‌کند

متن نوشته شده:

<box 100% round orange|عنوان جعبه>
متن جعبه در این ناحیه وارد می‌گردد. مممممممممممم مممممممممم مممممممممممم مممممممممممم ممممممممممممممم مممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممم ممممممممممم ممممممممم ممممم مممممممم ممممممم ممممممممم.
</box>

نتیجه:

<box 100% round orange|عنوان جعبه> متن جعبه در این ناحیه وارد می‌گردد. مممممممممممم مممممممممم مممممممممممم مممممممممممم ممممممممممممممم مممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممم ممممممممممم ممممممممم ممممم مممممممم ممممممم ممممممممم. </box>

افزونه wrap

این افزونه ویرایشی کاربردهای متعددی دارد. در اینجا فقط به کاربرد این افزونه برای تشکیل دو ستون اشاره می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به مستندات افزونه wrap مراجعه نمائید. متن نوشته شده:

<WRAP group> 
<WRAP half column> 
متنی که اینجا نوشته می‌شود ستون اول را تشکیل می‌دهد. مممممممم ممممممم مممممممم مممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم مممممممم مممممممم ممممممم مممممممم مممممممم.
</WRAP> 
متنی که اینجا نوشته می‌شود ستون دوم را تشکیل می‌دهد. مممممممم ممممممم مممممممم مممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم مممممممم مممممممم ممممممم مممممممم مممممممم.
<WRAP half column> 
</WRAP> 
</WRAP> 

نتیجه متن فوق:

<WRAP group> <WRAP half column> متنی که اینجا نوشته می‌شود ستون اول را تشکیل می‌دهد. مممممممم ممممممم مممممممم مممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم مممممممم مممممممم ممممممم مممممممم مممممممم. </WRAP> متنی که اینجا نوشته می‌شود ستون دوم را تشکیل می‌دهد. مممممممم ممممممم مممممممم مممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم ممممممم مممممممم مممممممم ممممممم مممممممم مممممممم. <WRAP half column> </WRAP> </WRAP>

افزونه vshare

این افزونه برای تعبیه کردن ویدئو از تارنماهای اشتراک‌گذاری ویدئو (مانند youtube) استفاده می‌شود. تارنماهای پشتیبانی شده در تارنمای مستندات افزونه wrap ذکر شده‌اند. برای وارد کردن ویدئو از تارنمای youtube کافیست شناسه ویدئو را با دستور نگارشی زیر وارد نمود:

{{youtube>oAyU6wZ_ZUg}}

نتیجه به این صورت خواهد بود:

oAyU6wZ_ZUg

افزونه RefNotes

این افزونه توسعه‌دهنده قابلیتهای پانویس در دوکوویکی است.

اگر این افزونه نصب باشد با دستور زیر می‌تواند ارجاع به منابع را شکل دهد:

این یک متن نمونه است [(منبع اول)] و همچنین [(منبع دوم)].

این یک متن نمونه است [(منبع اول)] و همچنین [(منبع دوم)].

همچنین اگر بخواهیم فهرست منابع در جایی غیر از انتهای صفحه درج شود متن زیر را می‌نویسیم:

~~REFNOTES~~

در این صورت منابع به این شکل نمایش داده می‌شوند:

~~REFNOTES~~

ابزار صفحه

ابزار صفحه به صورت شناور در یک طرف صفحه دیده می‌شوند و با حرکت بالا و پایین در صفحه، موقعیت ثابتی حفظ می‌کنند:

موردهای اصلی «نمایش صفحه» (در صورت وارد نشدن به حساب کاربری) یا «ویرایش» (در صورت وارد شدن به حساب کاربری)، و نگارشهای پیشین می‌باشد.

ویرایشگر پیش‌فرض دوکوویکی

در صورت فشردن دکمه ویرایش از ابزار صفحه، پنجره ویرایش پیشفرض دوکوویکی گشوده می‌شود. در نوار ابزار بالای پنجره ویرایش، امکانات اِعمال فوری برای درشت‌نویسی، کج‌نویسی، زیرخط‌گذاری، عنوان‌گذاری، پیوند‌گذاری درونی و بیرونی، لیست‌سازی شماره‌دار یا بدون شماره، وارد کردن رسانه، و موارد دیگر وجود دارد.

ویرایشگر کامل

در صورت نصب افزونه CKGEdit، در پایین صفحه ویرایش گزینه انتقال به ویرایشگر کامل CKGEdit دیده خواهد شد. با فشردن این گزینه صفحه زیر گشوده می‌شود:

این صفحه قابلیتهایی مشابه با ویرایشگر پیشفرض دوکوویکی دارد ولی به ویرایشگرهای کاملتر مانند office word شبیه است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات افزونه ckgedit مراجعه نمائید.

برون‌فرستی و درون‌فرستی

در صورت نصب بودن افزونه‌های odt و file2odt، به ترتیب امکان برون‌فرستی (به صورت فایل متنی odt) و درون‌فرستی (از فایل‌های متنی) صفحه‌های تارنما وجود خواهد داشت. این کار با یافتن گزینه‌های مربوطه از ابزارهای شناور صفحه انجام می‌شود.

جستجو

با وارد کردن کلمه مورد جستجو در محل مربوطه در بالای تارنما می‌توان کلیدواژه‌ها را در صفحه‌های تارنما جستجو کرد:

نتایج یافت شده با ذکر فضای نام (با پیشوند @) و نام صفحه مربوطه ارائه می‌شوند. همانطور که در تصویر فوق دیده می‌شود گزینه‌هایی در زیر محل جستجو برای جستجوی دقیقتر قابل تنظیم می‌باشند.

1)
در متن تک‌پهنا عرض اختصاص داده شده به حروف مختلف با هم یکسان است
2)
این یک پانویس است
3)
وقتی نسبت طول به عرض داده‌شده با نسبت آن برای تصویر همخوان نیست، تصویر قبل از تغییر ابعاد، به نسبت جدیدی بریده می‌شود
4)
tooltip
fa/wiki/syntax.txt · آخرین ویرایش: 2021-07-13 17:28 توسط nimahami

به جز مواردی که ذکر می‌شود، مابقی محتویات ویکی تحت مجوز زیر می‌باشند: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki