DokuWiki

It's better when it's simple

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:wiki:syntax

Enllaços

DokuWiki permet diverses maneres de crear enllaços.

https://www.udg.edu/ca/

Externs

Els enllaços externs són reconeguts de manera automàgica: http://www.google.com o simplement www.google.com - Podeu posar un nom a l'enllaç, si ho voleu: Aquest enllaç apunta a Google. També es reconeixen les adreces de correu electrònic del tipus: andi [at] splitbrain [dot] org.

Dokuwiki permet diverses maneres de crear enllaços. Els enllaços externs són reconeguts
de manera automàtica: http://www.google.com o simplement www.google.com - Podeu
posar un nom a l'enllaç, si ho voleu: [[http://www.google.com|Aquest enllaç apunta a Google]].
També es reconeixen les adreces de correu electrònic del tipus: <andi@splitbrain.org>.

Universitat de Girona.

Interns

Els enllaços interns es creen utilitzant claudàtors. Podeu posar només nom_de_la_pagina o bé afegir-hi un Text de títol. Els noms de pàgina del Wiki es converteixen a caixa baixa (tot minúscules) automàticament, no s'admeten els caràcters especials (accents, etc.).

Els enllaços interns es creen utilitzant claudàtors. Podeu posar només [[nom_de_la_pagina]]
o bé afegir-hi un [[nom_de_la_pagina|Text de títol]]. Els noms de pàgina del Wiki es converteixen
a caixa baixa (tot minúscules) automàticament, no s'admeten els caràcters especials (accents, etc.).
Internal links are created by using square brackets. You can either just give
a [[pagename]] or use an additional [[pagename|Title Text]]. Wiki pagenames
are converted to lowercase automatically, special chars are not allowed.

Podeu usar espais posant dos punts (:) al nom de la pàgina.

Podeu usar [[espais]] posant dos punts (:) al nom de la pàgina.

Per més detalls sobre els espais, veieu namespaces.

També és possible enllaçar cap a auna secció concreta. Simplement poseu el nom de la secció després del caracter # com és fa en HTML. Això enllaça a aquesta secció.

Això enllaça a [[sintaxi#interns|aquesta secció]].

Notes:

 • Els enllaços a pàgines existents es mostren en un estil diferents a les que no_existeixen.
 • DokuWiki no utilitza CamelCase per crear enllaços automaticament per defecte, però es pot activar aquesta característica a l'arxiu config. Truquillo: Si DokuWiki és un enllaç, aleshores està activada.
 • Quan es canvia la capçalera d'una secció, també canvia el seu punt d'enllaç. Alerta doncs amb l'enllaç a seccions.

Interwiki

DokuWiki admet enllaços del tipus Interwiki (enllaços ràpids a altres Wikis). Per exemple, aquest és un enllaç a la pàgina de la Wiquipèdia que tracta sobre els Wikis: Wiki.

DokuWiki admet enllaços del tipus [[doku>interwiki|Interwiki]] (enllaços ràpids a altres Wikis).
Per exemple, aquest és un enllaç a la pàgina de la Wiquipèdia que tracta sobre els Wikis: [[wp>Wiki]].

Recursos compartits de Windows

També es reconeixen els recursos compartits de Windows, com ara aquest. Fixeu-vos, però, que això només té sentint en un grup de treball homogèni, com per exemple una Intranet corporativa.

També es reconeixen els recursos compartits de Windows, com ara [[\\server\share|aquest]].

Notes:

 • Per raons de seguretat, la navegació directa per recursos compartits de Windows només funciona per defecte si s'utilitza Internet Explorer de Microsoft (i només a la «zona local»).
 • Es pot activat també per a Mozilla i Firefox a través de l'opció de configuració security.checkloaduri, però no és recomnable.
 • Veieu 151 per obtenir més informació al respecte.

Enllaços amb imatges

Podeu utilitzar, també, una imatge per enllaçar cap a una pàgina interna o externa combinant la sintaxi dels enllaços i de les imatges (mireu a sota) d'aquesta manera:

[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Fixeu-vos: el formateig d'imatges és l'única sintaxi de format acceptada als noms dels enllaços.

S'accepta la sintaxi completa d'imatges i enllaços (incloent redimesionament, imatges internes i externes i enllços del tipus interwiki i URL).

www.google.com_maps_embed

Notes a peu de pàgina

Podeu afegir notes a peu de pàgina 1) usant parentesis dobles.

Podeu afegir notes a peu de pàgina ((Això és una nota a peu de pàgina)) usant parentesis dobles.

Seccions

Podeu utilitzar fins a cinc nivells de capçaleres per estructurar el contingut. Si heu posat més de tres capçaleres es genera automàticament una taula de continguts – aquesta funció pot ser desactivada incloent la següent cadena de text al document: ~~NOTOC~~.

3r. nivell de capçalera

4t. nivell de capçalera

5è. nivell de capçalera
==== 3r. nivell de capçalera ====
=== 4t. nivell de capçalera ===
== 5è. nivell de capçalera ==

Podeu fer una línia horitzontal posant quatre o més guionets:


Imatges i altres arxius

Podeu incloure imatges internes i externes usant claus dobles. Opcionalment, podeu indicar-ne la mida.

Mida natural:

Redimensionada a una amplada concreta:

Redimensionada a una amplada i una alçada concretes:

Imatge externa redimensionada:

Mida natural:                     {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Redimensionada a una amplada concreta:        {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Redimensionada a una amplada i una alçada concretes: {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Imatge externa redimensionada:            {{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

Els espais en blanc (abans, després o abans i després) permeten alinear la imatge.

{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}

Podeu afegir-hi també un títol, esclar (la majoria de navegadors el mostrarà com a indicador de funció).

Aquest és el títol

{{ wiki:dokuwiki-128.png |Aquest és el títol}}

Si especifiqueu un nom de fitxer (extern o intern) que no sigui una imatge (gif, jpeg, png), aleshores apareixerà com a enllaç.

Per enllaçar una imatge a una altra pàgina veieu Enllaços amb imatges, més amunt.

Llistes

Dokuwiki admet llistes numerades i sense numerar. Per creat un item d'una llista s'ha de sagnar el text amb dos espais inicials i posar un * per fer llistes sense numerar o un - per fer llistes numerades.

 • Això és una llista
 • El segon item
  • Poden haver-hi diversos nivells
 • Un altre item
 1. La mateixa llista però numerada
 2. Un altre item
  1. Useu més sagnat per fer nivells inferiors
 3. I ja està
 * Això és una llista
 * El segon item
  * Poden haver-hi diversos nivells
 * Un altre item

 - La mateixa llista però numerada
 - Un altre item
  - Useu més sagnat per fer nivells inferiors
 - I ja està

Emoticones

DokuWiki converteix les emoticones més usuals en els seus equivalents gràfics. Es poden posar més emoticones a la carpeta smiley i es poden configurar al fitxer conf/smileys.conf. Aquí teniu una mostra de les emoticones que inclou Dokuwiki.

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Tipografia

DokuWiki pot fer la conversió de caràcters simples de text a les seves entitats tipogràfiques correctes. Aquí teniu un exemple dels caràcters reconeguts:

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® «He thought 'It's a man's world'…»

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."

Fixeu-vos: Es poden desactivar aquestes convencions mitjançat una opció de configuració i un fitxer de patrons.

Citacions

Si voleu marcar algun text per que aparegui com a resposta o com a comentari, podeu usar la sintaxi següent:

Crec que hauríem de fer-ho

> No, jo opino que no

>> Bé, jo dic que sí

> De debò?

>> Sí!

>>> Doncs fem-ho!

Crec que hauríem de fer-ho

No, jo opino que no
Bé, jo dic que sí
De debò?
Sí!
Doncs fem-ho!

Taules

DokuWiki admet una sintaxi senzilla per crear taules.

Encapçalament 1 Encapçalament 2 Encapçalament 3
Fila 1 Columna 1 Fila 1 Columna 2 Fila 1 Columna 3
Fila 2 Columna 1 Columna doble (doble ratlleta)
Fila 3 Columna 1 Fila 2 Columna 2 Fila 2 Columna 3

Les files normals d'una taula han de començar i acabar amb una ratlleta vertical | i els encapçalaments amb circumflexos ^.

^ DILLUNS   ^ DIMARTS   ^ DIMECRES   ^DIJOUS   ^DIVENDRES
|   | Lliure   | Fila 1 Columna 3   |
| 10:00-12:00 Fonaments de matemàtiques 1 (II-07)  | Columna doble (doble ratlleta)       ||
| 12:00-14:00 Informàtica (AC-038i)  | Fila 2 Columna 2   | Fila 2 Columna 3   |

Per connectar cel·les horitzontalment simplement feu que la següent cel·la sigui buida (com a l'exemple anterior). Assegureu-vos de posar sempre el mateix número de separadors de cel·les a cada fila!

També es poden posar encapçalaments verticals.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
08:00-10:00 Lliure Lliure Informàtica (II-05) Fonaments de física (II-02B)
10:00-12:00 Fonaments de matemàtiques (II-07) Fonaments de matemàtiques (II-05)
12:00-14:00 Informàtica (AC-038i) Expressió gràfica (III-01)

Com podeu veure, el separador de cel·la de l'esquerra decideix el format de la cel·la que el segueix:

|         ^ Encapçalament 1   ^ Encapçalament 2  ^
^ Encapçalament 3 | Fila 1 Columna 2  | Fila 1 Columna 3 |
^ Encapçalament 4 | ara no és doble   |          |
^ Encapçalament 5 | Fila 2 Columna 2  | Fila 2 Columna 3 |

Nota: No es poden fer cel·les dobles verticalment.

També podeu aliniar el contingut de les taules. Simplement afegiu almenys dos espais en blanc al l'extrem contrari del text que vulgueu aliniar: dos espais a l'esquerra per aliniar a la dreta; dos espais a la dreta per a liniar a l'esquerra; i almenys dos espais a cada banda per centrar el text.

Blocs sense analitzar

Podeu incloure blocs de text sense analitzar dins dels documents. Teniu dues opcions: sagnar cada línia amb dos espais en blanc (com s'ha fet als exemples anteriors) o usar els marcadors code o file.

Aquest codi preformatat conserva els espais en blanc: com       <-aquests
Ve a ser més o menys el mateix, però podeu usar-lo per indicar que heu citat un fitxer.

Per fer que l'analitzador ignori completament una àrea (no interpretant-hi format), tanqueu-la entre etiquetes nowiki o, encara més senzill entre dobles signes de percentatge %%.

Aquest text conté adreces del tipus: http://www.splitbrain.org i **textos amb format**, però no són interpretats.

Veieu el codi font d'aquesta pàgina per veure com s'usen aquests blocs.

Realçat de sintaxi

DokuWiki pot realçar codi font perquè sigui més còmode de llegir. Per fer-ho utilitza el Realçador Genèric de Sintaxi GeSHi – així s'admet qualsevol llenguatge acceptat per GeSHi. La sintaxi és la mateixa que en el blocs de codi de la secció anterior, però ara s'insereix el nom del llenguatge de programació utilitzat dins l'etiqueta. Per exemple: <code java>.

/** 
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
  }
}

Es reconeixen les següents etiquetes de llenguatges de programació: actionscript-french, actionscript, ada, apache, applescript, asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, bnf, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, c_mac, c, cpp, cpp-qt, csharp, css, delphi, diff, div, dos, d, eiffel, fortran, freebasic, gml, groovy, html, idl, ini, inno, io, java5, java, javascript, latex, lisp, lua, matlab, mirc, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml-brief, ocaml, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, plsql, python, qbasic, rails, reg, robots, ruby, sas, scheme, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, tcl, text, thinbasic, tsql, vbnet, vb, vhdl, visualfoxpro, winbatch, xml, xpp, z80

Agregació de canals RSS/ATOM

DokuWiki pot integrar dades de canals XML externs. Per analitzar els canals XML s'utilitza SimplePie. Tots els formats que entén SimplePie es poden usar igualment a Dokuwiki. Podeu variar la renderització usant diversos paràmetres separats amb espais:

Paràmetre Descripció
qualsevol número s'usarà com a màxim nombre d'items a mostrar, el valor predeterminat és 8
reverse mostra primer els darrers ítems del canal
author mostra el nom dels autors dels ítems
date mostra la data dels ítems
description mostra la descripció de l'ítem. Si està desactivat l'HTML es mostraran les etiquetes
n[dhm] periode de refresc, on d=dies, h=hores, m=minuts. (p.ex. 12h = 12 hores).

El periode de refresc predeterminat és de 4 hores. Qualsevol valor per sota de 10 minuts serà tractat com a 10 minuts. DokuWiki intentarà generalment oferir una versió en memòria cau de la pàgina. Obviament això no passarà quan la pàgina tingui contingut dinàmic extern. El paràmetre diu a DokuWiki que torni a renderitzar la pàgina si des de la darrera vegada que es va renderitzar ha transcorregut més temps que el periode de refresc.

Exemple:

{{rss>http://slashdot.org/index.rss 5 author date 1h }}

HTML i PHP incrustat

Podeu incrustar codi HTML o PHP als documents usant les etiquetes html o php d'aquesta manera:

<html>
This is some <font color="red" size="+1">HTML</font>
</html>

<html> This is some <font color=«red» size=«+1»>HTML</font> </html>

<php>
echo 'A logo generated by PHP:';
echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />';
</php>

<php> echo 'A logo generated by PHP:'; echo '<img src=«' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '» alt=«PHP Logo !» />'; </php>

Alerta: La característica d'incrustar HTML i PHP està desactivada per defecte a la configuració. Essent així, el codi és mostrat en lloc de ser executat.

Connectors de sintaxi

La sintaxi de DokuWiki pot ser ampliada amb connectors (plugins). La manera d'usar els connectors instal·lats s'explica a les seves pàgines de descripció. En aquesta instal·lació concreta de DokuWiki estan disponibles els següents connectors:

1)
Això és una nota a peu de pàgina
ca/wiki/syntax.txt · Darrera modificació: 2017-10-30 17:47 per 80.64.33.58

Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki