DokuWiki

It's better when it's simple

Brukerverktøy

Nettstedverktøy


no:wiki:syntax

Formateringssyntaks

DokuWiki støtter et enkelt markeringsspråk, som forsøker å gjøre datafilene så lesbare som mulig. Denne siden1) dokumenterer all den syntaks som du kan bruke når de redigerer sider i dokuwiki. Se kildekoden til denne siden ved å trykke knappen Rediger dette dokumentet, som du ser i toppen eller på bunnen av siden. Hvis du bare vil teste ut noe, så for all del, prøv lekeplassen. En del av de mulige markeringene er også raskt tilgjengelig i editorens hurtigknapper.

Standard tekstformatering

DokuWiki støtter fet, kursiv, og understreket skrift, og skrift med fast tegnavstand. Du kan også kombinere dem alle.

DokuWiki støtter **fet**, //kursiv//, og __understreket__ skrift, og ''skrift med fast
tegnavstand''. Du kan også **__//''kombinere''//__** dem alle.

Du kan bruke hevet skrift og senket skrift

Du kan også bruke <sup>hevet skrift</sup> og <sub>senket skrift</sub>

Du kan markere tekst som slettet.

Du kan markere tekst som <del>slettet</del>.

Avsnitt oppretter du ved å legge inn blanke linjer i teksten når du redigerer. Hvis du vil bruke tvungen ny linje uten avsnitt, bruker du 2 'omvendte skråstreker', tegnet \, efterfulgt av et mellomrom eller linjeslutt.

Dette er litt tekst med ny linje
Merk at de to 2 omvendte skråstreken oppfattes som linjeskift bare når de forekommer på slutten av en linje
eller når de er etterfulgt av
et mellomrom. \\Dette skjer uten mellomrom.

Dette er litt tekst med ny linje\\ Merk at de to 
2 omvendte skråstreken kun oppfattes som linkeskift når de kommer på slutten av en linje\\
eller når de er etterfulgt av\\ et mellomrom. \\Dette skjer uten mellomrom.

Du bør kun bruke ny linje når det er virkelig nødvendig.

Lenker

DokuWiki støtter lenker på mange forskjellige måter.

Eksterne lenker

Eksterne lenker blir gjenkjent automatisk av Dokuwiki: http://www.google.no eller kun www.google.no -
Du kan også sette lenkenavn: Denne lenke peker til Google.
E-postadresser som denne: webmaster [at] dataord [dot] com gjenkjennes også.

Eksterne lenker blir gjenkjent automatisk: http://www.google.no eller kun www.google.no - 
Du kan også sette lenkenavn:  [[http://www.google.no|Denne lenke peker til Google]]. 
E-postadresser som denne: <webmaster@dataord.com> gjenkjennes også.

Interne lenker

Interne lenker opprettes ved å sette doble firkantparenteser rundt ordet eller uttrykket du skal lenke til. Du kan da enten bruke selve sidenavnet eller en Titteltekst.

Interne lenker opprettes ved å sette doble firkantparenteser rundt ordet eller uttrykket du skal
lenke til. Du kan da enten bruke selve [[sidenavnet]] eller en [[sidenavnet|Titteltekst]].

Wikisidenavn oversettes automatisk til små bokstaver, spesialtegn er ikke tillatt i sidenavn (heller ikke æ, ø, eller å).

Du kan opprette en siden eller lenke til siden i et navnerom ved å inkludere et kolon i sidenavnet.

Du kan opprette en siden eller lenke til siden i et [[navnerom]] ved å inkludere et kolon i sidenavnet.

For flere detaljer om navnerom, se namespace.

Seksjonslenker

Du kan også lenke til seksjoner på en side. Du gjør det ved å sette tegnet # (kalles hasj, skigard eller firkant på norsk) mellom sidenavnet og overskriften på seksjonen. Det blir da en lenker til den seksjonen.

Det blir da en lenke til [[syntax#Lenker|den seksjonen]].

MERK:

 • Lenker til eksisterende sider (her grønn skrift) vises i en annen stil enn ikke-eksisterende sider (her rød skrift).
 • DokuWiki bruker ikke CamelCase som standard for å opprette lenker, men dette kan aktiveres av administrator på en dokuwiki-installasjon.
 • Hvis du endrer en seksjonsoverskrift, så vil eventuelle seksjonslenker til overskriften på siden kunne bli brutt, så ikke stol for mye på seksjonslenking. Dette kan du da rette opp ved å endre seksjonsoverskriften også i seksjonslenka.

Interwiki

DokuWiki støtter Interwiki-lenker, hurtiglenker måte å lage lenker til andre wikier på nettet. For eksempel er dette en direkte lenke til Wikipedia's side om Wikier: Wiki.

DokuWiki støtter [[doku>interwiki|Interwiki]]-lenker ... lenke til Wikipedia's side om Wikier: [[wp>Wiki]].

Windows Nettverksdrev

Windows nettverksdrev som dette kan også brukes. Men dette vil kun gi mening til interne brukergrupper i en virksomhed Intranet.

Windows nettverksdrev som [[\\server\share|dette]] kan også brukes.

MERK:

 • Av sikkerhetgrunner vil direkte adgang til windows nettverksdrev kun virke i Microsoft Internet Explorer som standard (og kun i lokal sone).
 • For Mozilla og Firefox kan det aktiveres i oppsettet, men det anbefales ikke.

Bildelenker

Du kan også bruke bilder til å leke til en intern eller ekstern side. Du kombinerer da syntaksen for lenker og bilder som her:

[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Du legger inn bilde der du i lenker har lenkenavn. Merk at dette er den eneste syntaks for bildeformatteringen som virker i lenkenavn.

Hele bilder og lenke syntaks støttes (inklusiv bildestørrelse, interne og eksterne bilder, URL'er og interwiki lenker).

Fotnoter

Du kan tilføye fotnoter 2)ved å bruke doble parenteser.

Du kan tilføye fotnoter ((Dette er en fotnote))ved å bruke doble parenteser.

Seksjoner - overskrifter

Du kan bruke opp til 5 forskjellige nivåer av overskrifter for å strukturere teksten din. Hvis du har mer enn 3 overskrifter, vil det automatisk bli opprettet en innholdsfortegnelse, som vises øverst på siden. Denne funksjonen kan du imidlertid deaktiveres for den siden du redigerer ved å legge inn linja ~~NOTOC~~ øverst i teksten.

Overskrift nivå 3

Overskrift nivå 4

Overskrift nivå 5
==== Overskrift nivå 3 ====
=== Overskrift nivå 4 ===
== Overskrift nivå 5 ==

Du kan legge inn enn vannrett linke ved å sette fire eller flere bindestreker på en linje:


Bilder og andre filer

Du kan inkludere eksterne og interne bilder med doble klammeparenter. Du kan også sette størrelsen på bildet.

Faktisk bildestørrelse:

Endre bildestørrelsen til en gitt bredde:

Endre størrelsen til en gitt bredde og høyde:

Endre størrelsen på et eksternt bilde:

Faktisk bildestørrelse:            {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Endre bildestørrelsen til en gitt bredde:   {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Endre størrelsen til en gitt bredde og høyde: {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Endre størrelsen på et eksternt bilde: {{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

Du kan midtstille, høyrejustere og venstrejustere bilder ved å sette inn et mellomrom på begge sider, eller på høyre side eller venstre side av lenkereferansen til bildet.

{{ wiki:dokuwiki-128.png}} venstrejustert
{{wiki:dokuwiki-128.png }} høyrejustert
{{ wiki:dokuwiki-128.png }} midtstilt

Du kan også tilføye en bildetittel til bilder, som vises som et verktøytips i de fleste nettlesere (d.s.s. alternativtekst i HTML, i bildeelementers alt-attributt).

Dette er en bildetekst

{{ wiki:dokuwiki-128.png |Dette er en bildetekst}}

Hvis du angir et filnavn (eksternt eller internt) som ikke er et bilde (gif,jpeg,png), så vil det bli vist som en lenke til bildet i stedet.

For å få en lenke på et bilde, se Bildelenker ovenfor.

Lister

Dokuwiki støtter ordnede (nummererte lister) og uordnede lister (punktlister). Du oppretter listeelementer ved rykk teksten inn to mellomrom og begynne linja med en strek - for nummererte lister, eller stjernetegn * for punktlister.

 • Dette er en punktliste
 • Dette er andre punkt i lista
  • Du kan lage forskjellige nivåer ved å rykke teksten ytterligere inn to mellomrom til for hvert nivå
 • Et tredje punkt
 1. Den samme lista, men nummerert
 2. Andre punkt i lista
  1. Bruk innrykk for dypere nivåer
 3. Så lett var det
 * Dette er en punktliste
 * Dette er andre punkt i lista
  * Du kan lage forskjellige nivåer ved å rykke teksten ytterligere inn to mellomrom til for hvert nivå
 * Et tredje punkt

 - Den samme lista, men nummerert
 - Andre punkt i lista
  - Bruk innrykk for dypere nivåer
 - Så lett var det

Smileys

DokuWiki oversetter tegnkombinasjoner som brukes for å lage (Smileys) til ikoner. Flere smileys kan tilføyes av webmasteren. Her er en oversikt over standard inkluderete Smileys.

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Typografi

DokuWiki har støtte for å konverterer fra enkelte tegnkombinasjoner til typografiske riktige tegn. Her er en oversikten over hvilke tegn Dokuwiki konverter fra og til. Nyttig bla. for å få korrekte «norske sitattegn».

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® «Han tenkte 'Det er en mannen's verden…»

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"Han tenkte: 'Det er en mannen's verden...'"

Merk: Denne funksjonen kan være slått av av webmasteren via config option og pattern file.

Sitering - for kommentarer og diskusjoner

Du kan markere en tekst for å vise at den er et svar på eller en kommentar til en tekst ved følgende syntaks:

Jeg syntes vi skal gjøre det
> Nei, vi burde ikke
>> Men, jeg syntes vi skal
> Vil du veldig gjerne?
>> Ja!
>>> Ok da, så gjør vi det!

Jeg syntes vi skal gjøre det

Nei, vi burde ikke
Men, jeg syntes vi skal

Vil du veldig gjerne?

Ja!
Ok, så gjør vi det, da!

Tabeller

I DokuWiki kan du lage tabeller med en svært så enkel syntaks.

Overskrift 1 Overskrift 2 Overskrift 3
Rad 1 kolonne 1 Rad 1 kolonne 2 Rad 1 kolonne 3
Rad 2 kolonne 1 kolonnesammenslåing
Rad 3 kolonne 1 Rad 3 kolonne 2 Rad 3 kolonne 3

Tabellrader starter og slutte med en | for vanlige rader eller ^ for overskrifter.

^ Overskrift 1   ^ Overskrift 2    ^ Overskrift 3 ^
| Rad 1 kolonne 1 | Rad 1 kolonne 2 | Rad 1 kolonne 3 |
| Rad 2 kolonne 1 | kolonnesammenslåing ||
| Rad 3 kolonne 1 | Rad 3 kolonne 2 | Rad 3 kolonne 3 |
Overskrift 1 Overskrift 2
Overskrift 3 Rad 1 kolonne 2 Rad 1 kolonne 3
Overskrift 4 ingen kolonnesammenslåing
Overskrift 5 Rad 3 kolonne 2 Rad 3 kolonne 3

Som du kan se er det celle separatoren for en celle som beslutter formatteringen:

^       ^ Overskrift 1        ^ Overskrift 2   ^
^ Overskrift 3 | Rad 1 kolonne 2      | Rad 1 kolonne 3 |
^ Overskrift 4 | ingen kolonnesammenslåing |         |
^ Overskrift 5 | Rad 3 kolonne 2      | Rad 3 kolonne 3 |

Merk: Loddrett cellesammenslåing er ikke muligt med denne syntaks. Hvis din dokuwiki er konfigurert til å støtter html-tagger, så kan du bruke det i stedet.

Du kan også midstille, venstrejustere og høyrejustere tabellinnholdet. Legg da til minst 2 mellomrom i begynnelsen og eller slutten av teksten i cellene:

 • 2 mellomrom til venstre for teksten for å høyrejustere
 • 2 mellomrom til høyre for teksten for å venstrejusere
 • 2 mellomrom på begge sider for å midtstille.
Tabell med justering
høyre midtstilt venstre
venstre høyre midtstilt
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Kilden:

^      Tabell med justering      ^^^
|     høyre| midtstilt  |venstre    |
|venstre    |     høyre| midtstilt  |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Uformaterte tekstblokker

Du kan inkludere uformaterte tekstblokke i dokumentene enten ved å innrykke teksten med minst 2 mellomrom
(som vist i de forrige eksemplet) eller ved å bruke taggen <code> eller <file>.

Dette er preformatter kode der alle mellomrom blir beholdt: som       <-dette
Dette er nesten det samme, men du kan bruke denne til å vise at du siterte en fil.

For å unngå at dokuwiki konverterer et helt areal (f.eks. ikke behandler teksten), legge hele arealet mellom nowikitagger '', eller enklere, med dobbelt prosenttegn ''<nowiki>%%.

Dette er tekstprøve på tekst som dokuwiki ikke konverterer til lenker eller formaterer: http://www.google.com/ **formattering**.

Vis kildeteksten på denne siden for se hvordan disse blokkene brukes.

Syntaksfremheving

DokuWiki kan fremheve kildekode for en rekke programmeringsspråk, slik at koden blir lettere å læse. Den bruker GeSHi Generic Syntax Highlighter. Alle programmeringsspråk som støttes av GeSHi er støttet av Dokuwiki. Syntaksen ligner code-blokken over, men her ved at navnet på programmeringsspråket tas med som attribut i begynnelsen av taggen. For eksempel <code java>code </code>.

/** 
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
  }
}

Følgende programmeringsspråk er for tiden støttet: actionscript, actionscript-french, ada, apache, applescript, asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, caddcl, cadlisp, c, c_mac, cfm, cpp, csharp, css, delphi, diff, d, div, dos, eiffel, freebasic, gml, html4strict, ini, inno, java, java5, javascript, lisp, lua, matlab, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml, ocaml-brief, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, python, qbasic, scheme, sdlbasic, smarty, sql, tsql, robots, ruby, vb, vbnet, vhdl, visualfoxpro, xml

Innbaking av HTML og PHP

Du kan bake inn rå HTML eller PHP kode i dine dokumenter ved å bruke taggene html eller php:

<html>
Dette er <div style="color:red; font-size=normal;">HTML</div>
</html>

<html> Dette er <div style=«color:red; font-size=normal;»>HTML</div> </html>

<php>
echo 'En Logo generert av PHP:';
echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />';
</php>

<php> echo 'En Logo generert av PHP:'; echo '<img src=«' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '» alt=«PHP Logo !» />'; </php>

Merk: Innbaking av HTML og PHP er som standard ikke støttet i Dokuwiki. Koden blir vist i stedet for å bli fortolket. Så dette må være skrudd på i kontrollpanelet til dokuwiki av administrator.

Syntaksplugins

DokuWikis syntaks kan utvides vha. Plugins. Hvordan installerte plugins kan brukes er beskrevet på deres beskrivelsessider. I denne DokuWiki-installasjonen er følgende syntaksplugins tilgjengelige:

1)
Oversatt fra den danske og engelske versjonen av Torkill Bruland
2)
Dette er en fotnote
no/wiki/syntax.txt · Sist endret: 2009-08-29 21:16 av 127.0.0.1

Der annet ikke er angitt, er innholdet på denne wiki utgitt under følgende lisens: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki