DokuWiki

It's better when it's simple

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:images

Grafiki i media

Możesz przesłać i osadzić inne pliki na stronach DokuWiki dzięki składni grafiki. Podczas, gdy obrazy i aplikacje Flash są wyświetlane bezpośrednio na stronie, inne pliki (jak na przykład dokumenty PDF) są przekierowywane z dokumentów. Sprawdź opis mime dla dodatkowych informacji.

Menadżer multimediów

Przesyłanie plików na serwer wykonywane jest dzięki Menadżerowi multimediów wywoływanemu z paska narzędzi.

Wystarczy użyć formularz przesłania pliku z górnego prawego rogu by wczytać plik. Opcjonalnie możesz nadać plikowi nową nazwę. Upewnij się, że rozszerzenie pliku jest poprawne! Jeśli użyjesz nowej przestrzeni nazw w nazwie, zostaną one utworzone automatycznie.

Zauważ: Jeśli administrator włączył obsługę ACL, przesyłanie plików może być ograniczone do wskazanych użytkowników. Użytkownicy bez właściwego uprawnienia nie zobaczą formularza przesyłania.

Sposób osadzenia obrazu może być określony przez wiele parametrów. Parametry są dodawane wykorzystując składnię URL przez dopisanie znaku zapytania (?) i rozdzielanie wielu parametrów ampersandem (&).

Skalowanie

DokuWiki może zmienić rozmiar grafik na dwa sposoby. Domyślnie używa biblioteki PHP libGD, jeśli została zainstalowana. Lepsze wyniki można osiągnąć wykorzystując narzędzie wiersza poleceń imagemagick.

Przy użyciu libGD zmiana rozmiaru może się nie powieść, jeśli nie jest dostępna wystarczająca ilość pamięci lub format obrazu nie jest obsługiwany przez zainstalowaną wersję libGD.

Dla przeskalowania obrazów zewnętrznych, muszą one być buforowane na twoim serwerze. By to zrobić, musisz zezwolić DokuWiki na pobieranie plików zewnętrznych przez powiększenie ograniczenia rozmiaru w opcji fetchsize.

By zmienić rozmiar proporcjonalnie, podaj żądaną szerokość w pikselach:

{{wiki:dokuwiki-128.png?20}}

Ten obraz jest przeskalowany do szerokości 20 pikseli.

Gdy podasz szerokość i wysokość, obrazek zostanie przeskalowany do dokładnie takiej wysokości, ignorując proporcje:

{{wiki:dokuwiki-128.png?20x50}}

Ten obraz jest przeskalowany do szerokości 20 pikseli i wysokości 50 pikseli.

W DokuWiki 2009-02-14 i późniejszych, podanie jednocześnie szerokości i wysokości spowoduje obcięcie obrazka przed przeskalowaniem by uniknąć zniekształcenia obrazu.

Linkowanie

DokuWiki pozwala na wstawianie obrazków na stronę wraz z przekierowaniem na stronę zawierającą szczegóły dotyczące obrazka lub do strony zawierającej pełny obraz źródłowy. Pozwala ona także na wstawienie takich grafik, które nie posiadają linku do żadnej innej strony.

Domyślnie kliknięcie na obrazku przekierowuje na stronę „szczegółów”. Strona szczegółów realizowana jest przez plik szablonu detail.php. Podstawowy plik detail.php pokazuje większą wersję grafiki z wypisanymi metadanymi EXIF i IPTC zawartymi w obrazku (takimi jak tytuł, autor, data wykonania, itp.), wraz z innymi informacjami opisowymi.

Poniższa składnia osadza obrazek w oryginalnej wielkości na stronie, a kliknięcie na tym obrazku przenosi do strony szczegółów zawierającej metadane obrazka:

{{wiki:dokuwiki-128.png}}

Spróbuj kliknąć na tym pomniejszonym obrazku i zobacz stronę jego szczegółów.

Możesz kliknąć na obrazku wyświetlanym na stronie szczegółów by przejść na kolejną stronę zawierającą wyłącznie obrazek w jego oryginalnych rozmiarach. Często będziesz osadzać grafikę w małym rozmiarze na stronie i pokazywać obrazek na stronie szczegółów w rozmiarze pośrednim, zatem tylko końcowy bezpośredni link pokazuje obrazek w jego pełnym rozmiarze.

Możesz zamiast korzystania ze strony szczegółów osadzić grafikę na stronie w ten sposób, by kliknięcie na nim prowadziło bezpośrednio do pełnowymiarowego obrazka na jego stronie. Nazwano to linkiem „bezpośrednim” i wskazuje się przez dopisanie opcji direct do obrazka:

{{wiki:dokuwiki-128.png?direct}}

Spróbuj kliknąć na ten pomniejszony obrazek by bezpośrednio obejrzeć jego stronę.

Jest równiez możliwe osadzenie grafiki na stronie bez dodawania na nim linku do innej strony. Wykonuje się to dodając opcję nolink, jak pokazano poniżej:

{{wiki:dokuwiki-128.png?nolink}}

Spróbuj kliknąć na obrazku. Coś nie działa? Możesz również łączyć opcję 'nolink' i parametry przeskalowania przez wpisanie pomiędzy nie ampersanda '&':

{{wiki:dokuwiki-128.png?nolink&100}}

Jeśli chcesz pokazać tylko link do obrazka bez wyświetlania go na stronie, użyj opcji linkonly:

{{wiki:dokuwiki-128.png?linkonly}}

dokuwiki-128.png Tu jest wyłącznie link do obrazka.

Grafiki dynamiczne

Czasami potrzebujesz osadzić obrazek dynamiczny jak this one

Użycie zwykłego sposobu:

{{http://kalsey.com/tools/buttonmaker/button.php?barPosition=50&leftText=Dynamic&leftTextColor=ffffff&rightText=IMG&rightTextPosition=54}}

nie działa:

button.php

Wynika to z faktu, że DokuWiki zakłada koniec nazwy obrazka jako .gif,.jpg lub .png, zaś ten plik kończy się na .php. Sztuczka polega na dołączeniu dodatkowego parametru CGI: &.png – CGI zignoruje ten nieznany parametr ale DokuWiki będzie uważać plik za grafikę.

Musisz również dodać znak zapytania na samym końcu albo DokuWiki weźmie parametry CGI za opcje buforowania.

{{http://kalsey.com/tools/buttonmaker/button.php?barPosition=50&leftText=Dynamic&leftTextColor=ffffff&rightText=IMG&rightTextPosition=54&.png?}}

Przy okazji: Możesz znaleźć internetowe nakładki tworzenia przycisków na

Usuwanie multimediów

Czasami konieczne jest usunięcie wczytanego wcześniej pliku multimediów. By to zrobić musi być włączona funkcja ACL a użytkownik mający usunąć pliki musi mieć uprawnienie USUWANIE. Pliki mogą być wtedy usunięte przy użyciu ikony kosza.

Zobacz również: usuwanie plików multimediów (eng)

Linki na grafice

Aby kliknięcie na obrazku przekierowywało do innych zasobów, wpisz obrazek po prostu po pałki w linku, jak w przypadku linku tekstowego.

Przykład:

Przykład:  [[http://www.google.com|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Jeśli obrazek przekierowuje do lokalnych multimediów (jak .pdf), można użyć następującej składni:

Przykład:

 Przykład:   [[this>_media/wiki:dokuwiki-128.png|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Buforowanie

Aby zwiększyć wydajność dla użytkownika, DokuWiki próbuje buforować zewnętrzne obrazki. Jeśli chcesz użyć zewnętrznej grafiki bez buforowania można dodać parametr nocache w poniższy sposób.

{{http://de3.php.net/images/php.gif?nocache}}

Możesz również łączyć ten parametr ze skalowaniem.

{{http://de3.php.net/images/php.gif?300x50&nocache}}

Wywoływanie zewnętrznego serwera na każdym wczytywaniu strony nie jest zbyt uprzejme. Zamiast tego można użyć parametru recache by pozwolić DokuWiki buforować obrazek przez czas określony w opcji konfiguracji cachetime:

{{http://de3.php.net/images/php.gif?recache}}
pl/images.txt · ostatnio zmienione: 2011-12-30 13:38 przez 78.8.194.59

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki