DokuWiki

It's better when it's simple

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:mime

Konfiguracja MIME

Które typy plików mogą być przesyłane przy użyciu menadżera multimediów jest ustalane w pliku conf/mime.conf. Konfiguruje on również przypisanie rozszerzenie pliku ↔ typ mime.

Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwa konfiguracja DokuWiki dopuszczająca wszystkie typy plików.

:!: Nigdy nie włączaj przesyłania HTML na niezabezpieczonych wiki, jako że otwiera to luki Cross Site Scripting przez JavaScript. Włączaj to tylko dla zaufanych użytkowników. Powinieneś również wyłączyć dodatkowo opcję iexssprotect przed dodaniem typu mime HTML w pliku konfiguracyjnym.

Dodatkowe ikony w podobnym stylu dostępne są na http://www.splitbrain.org/projects/file_icons

Możesz znaleźć dowolne rozszerzenie pliku wraz z jego typem mime na http://filext.com/

Dodawanie kolejnych typów mime

Dodatkowe typy mime mogą być dopisane w mime.local.conf (musisz ten plik utworzyć). Plik oczekuje rozszerzenia (bez kropki) i typu mime. Poprzedzenie typu mime wykrzyknikiem (!) wymusi na przeglądarce pokazanie okna dialogowego pobierania, nawet jeśli zainstalowano wtyczkę do tego typu plików.

Przykład:

mime.local.conf
# this would play in the browser (if supported):
wav         audio/wav

# this would be downloaded
wav         !audio/wav

Można dodać ikony typów plików umieszczając plik obrazka (PNG lub GIF)1) nazwany tak jak rozszerzenie w folderze lib/images/fileicons/. Uwaga: ponieważ arkusze stylów używane do przypisania ikon plików są buforowane musisz wymusić odświeżenie pamięci podręcznej przez wykonanie polecenia touch na jednym z plików konfiguracyjnych.

Domyślne typy mime

Domyślnie instalacja zawiera następującą konfigurację:

RozszerzenieTyp Mime Ikona
jpg image/jpeg
jpeg image/jpeg
gif image/gif
png image/png
swf application/x-shockwave-flash
mp3 audio/mpeg
ogg audio/ogg
wav audio/wav
tgz !application/octet-stream
tar !application/x-gtar
gz !application/octet-stream
bz2 !application/octet-stream
zip !application/zip
rar !application/rar
7z !application/x-7z-compressed
pdf application/pdf
ps !application/postscript
rpm !application/octet-stream
deb !application/octet-stream
doc !application/msword
xls !application/msexcel
ppt !application/mspowerpoint
rtf !application/msword
docx !application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
xlsx !application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
pptx !application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
sxw !application/soffice
sxc !application/soffice
sxi !application/soffice
sxd !application/soffice
odc !application/vnd.oasis.opendocument.chart
odf !application/vnd.oasis.opendocument.formula
odg !application/vnd.oasis.opendocument.graphics
odi !application/vnd.oasis.opendocument.image
odp !application/vnd.oasis.opendocument.presentation
ods !application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
odt !application/vnd.oasis.opendocument.text

Następujące typy tekstowe są domyślnie wykomentowane, ponieważ spamerzy są znani z przesyłania spamu przez niezabezpieczone Wiki przy użyciu plików tekstowych.

html text/html
htm text/html
txt text/plain
conf text/plain
xml text/xml
csv text/csv
1)
Ikony muszą być w rozmiarze 16×16 px.
pl/mime.txt · ostatnio zmienione: 2012-01-08 01:05 przez 78.8.114.32

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki