DokuWiki

It's better when it's simple

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:localization

Překlad dokumentace k DokuWiki

Pro zjednodušení překladu stránek dokumentace DokuWiki byl nainstalován na www.dokuwiki.org plugin translation. Tento plugin zobrazuje výber jazyka na všech stránkách ve jmenném prostoru dané wiki. Existující překlady jsou zobrazeny modře, chybějící šedě.

Ve výběru jazyků se zobrazuje pouze výčet jazyků manuálně nakonfigurovaný administátorem. Chcete-li vytvořit novou zatím nezobrazovanou jazykovou mutaci stránky, stačí ručně přidat novou stránku do odpovídajícího jazykového jmenného podprostoru a poslat email na konferenci I18N, kde požádáte o zařazení nového jazyka do výběru jazyků.

Více informací o překladových souborech uživatelského rozhraní DokuWiki hledejte na stránce o vícejazyčnosti.

Pokyny k překládání

  • Bez váhání vytvářejte chybějící překlady stránek.
  • Měli by se překládat pouze stránky ve jmenném prostoru wiki.
  • Překládené stránky musí mít stejné (anglické) jméno jako jejich originální anglická stránka.
  • Překládané stránky musí být uloženy v jmenném podprostoru prostoru wiki, který je pojmenována ISO kódem daného jazyka (např. cs pro češtinu).
  • Prosím nevytvářejte odkazy na zatím neexistující stránky (tzv. pahýly). Raději se odkazujte na zatím nepřeložené anglické originály.
  • Při překládání bude nejlepší začít na stránce manual.

Vypnutí překladů pro vybranou stránku

Nedává-li pro nějakou stránku překlad smysl, můžete využít makro ~~NOTRANS~~, které vložíte do stránky a pro tu pak nebude zobrazován výběr překladů stránky.

cs/localization.txt · Poslední úprava: 2008-08-11 21:50 autor: clorr

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki