DokuWiki

It's better when it's simple

Användarverktyg

Webbverktyg


sv:search

Sök

Sökning sker i sökrutan i översta raden.

Syntax

DokuWiki utför logiska OCH-sökningar. Det betyder att alla orden du skriver i sök-rutan kommer att användas. Sökningen är alltid skiftlägesokänsligt.

Nedan beskrivs DokuWikis avancerade sökfrågesyntaxer. Alla syntaxer kan kombineras. I detta avsnitt använder vi klamrar [… ] för att representera tecken som anges i frågan.

Villkor du vill utesluta (-)

Du kan sätta ett streck - omedelbart före ett sökord för att utesluta sidor som innehåller detta sökord från dina sökresultat. Till exempel hittar sökningen [dokuwiki -plugin] sidor som innehåller “Dokuwiki” men inte “plugin”.

Du kan använda den här syntax - inte enbart för ett sökord, utan även för en partiell matchning, en frassökning, en namnområdessökning och en grupperingssökning enligt nedan. Till exempel kan du använda frågan [ - "fras du vill utesluta" ] att utesluta exakt fras.

Delmatchning (*)

Du kan utföra en partiell matchning genom att sätta en asterisk * först eller sist i ett sökord. Till exempel kommer en sökning efter [wiki]bara hitta “wiki”, men en sökning efter [* wiki] kommer också att hitta “DokuWiki” (suffix-matchning). Du kan också utföra sökningen [doku*] (prefix-matchning) och [*okuwik*] (delmatchning).

Observera att * inte är ett “wildcard”. Du kan inte använda den på ett nyckelord, dvs att söka [doku*iki] kommer inte hitta något.

Frassökning ("")

Du kan söka efter exakta fraser genom att sätta citationstecken runt en grupp ord, t.ex. [ "Installera dokuwiki" ].

Sök i en namnrymd (@)

Du kan begränsa sökningen till namnrymder. För att söka sidor inom en namnrymd, lägg till @ ellerns:före namnrymden. För att undanta sidor inom en viss namnrymd, lägg till ^ eller-ns: före namnrymden.

Till exempel kommer frågan [ dokuwiki @wiki ^wiki:docs] hitta sidor som innehåller ordet “dokuwiki” och ligger inom “wiki”-namnrymden men inte inom “wiki:docs”-namnrymden. Frågan [ dokuwiki ns:wiki -ns:wiki:docs] kommer att göra samma sak.

Operatorn ELLER/OR (|)

Som standard utför DokuWiki en logisk OCH-sökning, men du kan även utföra en logisk ELLER-sökning genom att använda | ellerellersom en separator mellan dina söktermer. Till exempel hittar frågan [plugin | mall] sidor som innehåller antingen “plugin” eller “mall”. Frågan [plugin or mall] kommer att göra samma sak.

ELLER-operatorn har en lägre prioritet än standard OCH-operatören. Det betyder att sökningen [dokuwiki plugin | mall] kan representeras som [ (dokuwiki plugin) | mall], inte som [dokuwiki (plugin | mall)]. Använd istället grupperingssyntaxen som beskrivs nedan.

Grupperingssökning

Du kan gruppera söktermer genom att omsluta termerna med parenteser ( … ). Eftersom paranteser har den högsta prioriteten, kan parenteser användas för att tvinga sökprioriteten.

Till exempel kommer sökfrågan [dokuwiki -(plugin | @ plugin) ] att hitta sidor som innehåller ordet “DokuWiki” men inte innehåller ordet “plugin” och som inte finns inom en namnrymd med namnet “plugin”.

Snabbsök

Du kan skriva in början på ett sidnamn i sökrutan och vänta en halv sekund. I de flesta moderna webbläsare så får du automatiskt en popup med matchande sidnamn.

OpenSearch

 OpenSearch i Firefox

OpenSearch är en standard för att göra det lätt att integrera en webbplatssökning i din webbläsare. Det stöds av alla moderna webbläsare. DokuWiki är OpenSearch-aktiverat.

Så här gör du för att lägga till din Wikis sökning till Firefox (andra webbläsare hanterar det förmodligen på liknande sätt):

  1. Öppna din wiki i webbläsaren
  2. Klicka på den lilla pilen till vänster om din sökfältet
  3. Välj “Lägg till DokuWiki” 1)

Lite bakgrund om den Searchindex

DokuWiki använder nu ett index för att göra snabba sökningar även i stora wikis. För att kunna hitta något behöver indexet fyllas med aktuellt data. Information om en sidas innehåll läggs till och uppdateras när en sida visas av en användare. Varje sida innehåller en osynlig bild (webbug) som aktiverar processen för uppdatering av indexet om det behövs. 2) (Dvs om tidsstämpel på sidan är nyare än tidsstämpeln för indexfilen.)

Indexet består av filer som heter page.idx, w[n].idxochi[n].idx, vilka ligger i indexkatalogen. w[n].idx innehåller en lista på alla ord (utom stoppord) med längden n som visas på wiki-sidorna. För varje rad i w[n].idx finns det en rad i motsvarande i[n].idx-fil som innehåller sidhänvisningar i form av pn*freq. pn är ett radnummer för page.idx, freq betecknar hur ofta ordet förekommer på sidan. Om det finns flera sidhänvisningar är dessa separerade med ett kolon.

Indexeraren använder en språkspecifik stoppordsfil som innehåller en lista med mycket vanliga ord som aldrig kommer att indexeras (t.ex. ordet den på svenska). Sökning på ett sådant ord kommer inte att ge några träffar. Denna stoppordsfil finns i språkmappen i DokuWiki-installationen, som är <dokuwiki>/inc/lang/<språk>/stopwords.txt så du kan redigera filen i rätt mapp för att lägga till eller ta bort ord som inte ska indexeras för det språket.

Om du har uppgraderat din wiki från en äldre version utan ett index, kommer din sökning inte att get något förrän indexet är byggt. Du kan antingen vänta tills detta händer genom att bläddra din wiki eller använda den medföljande commandline script för att uppdatera indexet.

1)
Det kan heta något annat om din wiki heter något annat
2)
Notera att webbug används för andra uppgifter också. Se http://forum.dokuwiki.org/post/3116
sv/search.txt · Senast uppdaterad: 2011-04-04 14:24 av 130.237.225.126

Om inte annat angivet, innehållet i denna wiki är licensierat under följande licenser: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki