DokuWiki

It's better when it's simple

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:search

Vyhledávání

Vyhledávat můžete pomocí vyhledávácího pole v pravém horním rohu. (za předpokladu, že používáte standardní šablonu).

Syntaxe

Při vyhledávání můžete uvést klíčové slovo se znaménkem “+” pro zahrnutí nebo “–“ pro vyloučení. Chcete-li vyhledat přesné slovo, musíte jej dát do uvozovek. Můžete také hledat část slova s přidáním “*”, např. když zadáte “wiki” najde se pouze “wiki”, ale pokud napíšete “*wiki” zobrazí se i “DokuWiki”.

Vyhledávání lze omezit na názvy stránek. Např. “wiki” @wiki:docs @work:docs bude vyhledávat “wiki” v názvech wiki:docs a work:docs.

Rychlé hledání

Pri zadání začátku názvu stránky (pagename) do vyhledávacího pole se během okamžiku zobrazí všechny stránky začínající těmito písmeny.

Vyhledávájící Indexy

DokuWiki nyní využívá pro své hledání indexy. Z toho důvodu je vyhledávání i v obsáhlých dokumentech velmi rychlé. Aby bylo možné najít cokoliv, musí index obsahovat aktuální data. Informace o obsahu stránek je přidána a aktualizována, jakmile je dokument prohlížen uživatelem. Každá stránka obsahuje neviditelný obraz (webbug), který v případě potřeby volá proces zvaný aktualizace indexu. (To je tehdy, když časová informace stránky je novejší než ta, kterou má uchovanou index.)

Index se skládá ze souborů page.idx, w[n].idx a i[n].idx umístěných v cache adresáři. w[n].idx obsahuje seznam všech slov (kromě “stopwords”) o délce n objevující se na wiki stránkách. Pro každý řádek v souboru w[n].idx existuje korespondující řádek v souboru i[n].idx, který obsahuje stránku odkazů ve formuláři pn*freq. pn je řada čísel stran page.idx, freg udává, jak se často dané slovo objevuje na stránce. Referenční stránky jsou odděleny dvojtečkou.

Vyhledávač (indexer) používá speciální jazykový “stopword” soubor, který obsahuje seznam nejběžnějších slov, které se nikdy neindexují (např. slovo “the” používané v angličtině). Vyhledávání těchto slov nevrací žádný výsledek.

Pokud upgradeujete wiki ze starší verze bez indexu, vyhledávání nebude vracet žádný výsledek, dokud index nebude aktualizován. Také můžete počkat dokud se index nezaktualizuje během prohlížení stránek sám nebo využít poskytnutého scriptu (commandline script) pro update indexu.


Pozn. Webbug se používá i pro jiné tasky. Více zde http://forum.dokuwiki.org/post/3116

cs/search.txt · Poslední úprava: 2008-04-23 11:02 autor: 88.208.103.43

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki