DokuWiki

It's better when it's simple

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:syndication

Gromadzenie danych XML

DokuWiki udostępnia swoje dane w formacie kanału XML przez plik feed.php. Można subskrybować taki kanałw czytniku wiadomości.

Funkcja gromadzenia danych XML została zrealizowana przez znakomitą Feed Creator Class, której autorem jest Kai Blankenhorn.

Konfiguracja/Opcje URL

Sposób generowania kanału może być sterowany przy użyciu pewnych opcji konfiguracji. Gdy feed.php jest wywoływany bez argumentów użyje tych opcji do utworzenia kanału. Wszystkie opcje mogą być również nadpisane przez parametry przekazane w adresie URL.

Linki

Każdy element w utworzonym kanale będzie zawierał link; ta opcja wskazuje, gdzie ten link prowadzi.

 • Opcja konfiguracji: rss_linkto
 • Parametr URL: linkto
 • Domyślnie: diff
 • Dostępne wartości:
Wartość Cel przekierowania
page wersja strony z czasu utworzenia wiadomości RSS
current najnowsza wersja strony
rev widok wersji strony
diff widok różnicowy zmian strony

Zawartość kanału

Zawartość pokazywana wewnątrz każdej wiadomości kanału jest sterowane przez tą opcję.

 • Opcja konfiguracji: rss_content
 • Parametr URL: content
 • Domyślnie: abstract
 • Dostępne wartości:
Wartość Zawartość wiadomości
abstract pierwszy paragraf strony
diff tekst różnicowy opisujący zmian strony
htmldiff sformatowana w HTML tabela różnic dla zmian strony
html pełna treść strony sformatowana w HTML

Format kanału

DokuWiki może tworzyć kanały XML w wielu formatach.

 • Opcja konfiguracji: rss_type
 • Parametr URL: type
 • Domyślnie: rss1
 • Dostępne wartości:
Wartość Format kanału
rss RSS 0.91
rss1 RSS 1.0
rss2 RSS 2.0
atom ATOM 0.3
atom1 ATOM 1.0

Tryb listy

feed.php może być użyta do eksportu listy ostatnich zmian (domyślnie) ale może być wykorzystana również do innych list.

 • Opcja konfiguracji: brak
 • Parametr URL: mode
 • Domyślnie: recent
 • Dostępne wartości:
Wartość Tryb listy
recent lista ostatnio wprowadzonych stron, z których najnowsza jest na początku
list zwykła lista wszystkich stron przestrzeni nazw (patrz poniżej by określić, której)
search lista stron pasujących do zapytania podanego w dodatkowym parametrze q

Filtr przestrzeni nazw

Kanał może być ograniczony do stron z jednej tylko, wskazanej przestrzeni nazw.

 • Opcja konfiguracji: brak
 • Parametr URL: ns
 • Domyślnie: *
 • Dostępne wartości: dowolna poprawna przestrzeń nazw

Wartość list opcji tryb listy powoduje, że kanał będzie zawierał tylko strony ze wskazanej przestrzeni nazw, bez podrzędnych przestrzeni nazw.

Wartość recent opcji tryb listy powoduje, że dołączane są podrzędne przestrzenie nazw.

Ograniczenie przestrzeni nazw nie jest obsługiwanie bezpośrednio przez wartość search opcji tryb listy. Możesz za to podać ograniczenie przestrzeni w zapytaniu (używając składni @) – jednak będzie ono zawierać podprzestrzenie nazw.

Ograniczenia elementu

Liczba stron zamieszczonych na liście kanału może być ustalona w ten sposób.

 • Opcja konfiguracji: recent
 • Parametr URL: num
 • Domyślnie: 20
 • Dostępne wartości: dowolna liczba naturalna

Dołączanie drobnych zmian

Domyślnie drobne zmiany są umieszczane w kanale. Może to być zmienione przez argument URL.

 • Opcja konfiguracji: brak
 • Parametr URL: minor
 • Domyślnie: 0
 • Dostępne wartości: 0 lub 1

Użycie pamięci podręcznej

Kanały XML są keszowane by zmniejszyć obciążenie wiki. Ta opcja steruje, jak długo ważna jest pamięć podręczna kanałów.

 • Opcja konfiguracji: rss_update
 • Parametr URL: brak
 • Domyślnie: 5*60
 • Dostępne wartości: czas w sekundach

Streszczenia

Streszczenie zmiany strony będzie będzie z reguły zawarte w tytule artykułu kanału. Może to być czasami niepożądane i może zostać zablokowane.

 • Opcja konfiguracji: rss_show_summary
 • Parametr URL: brak
 • Domyślnie: 1
 • Dostępne wartości: 0 lub 1

Przykłady

Pliki i ACL

Gdy włączone są ograniczenia uprawnień ACL, odczyt stron z ograniczonym dostępem nie będą dołączane do kanałów publicznych.

Jeśli masz zamiar uzyskać dostęp do kanałów z ze stronami z ograniczonym dostępem, musisz przekazać nazwę użytkownika i hasło w adresie URL w następujący sposób: ''http://example.com/dokuwiki/feed.php?u=username&p=password''.

:!: Nie jest to zbyt bezpieczne i może prowadzić do wycieku poświadczeń twojego użytkownika. Gdy DokuWiki jest uruchomiony wewnątrz mod_php może również zadziałać przekazywanie poświadczeń z użyciem Basic Auth HTTP jako obsługiwane przez niektóre czytniki wiadomości.

Podejście z użyciem .htusers

W mojej konfiguracji (dokuwiki 2008-05-05 i Liferea) podejście Basic Auth HTTP nie zadziałało bezpośrednio po instalacji. Wydaje się, że autoryzacja nie udawała się ponieważ web server nie prosił o nią. Wymusiłem ją zatem tworząc plik .htusers (według instrukcji użytkowania dokuwiki) i ograniczyłem dostęp do feed.php:

Użyłem następującego prostego skryptu by utworzyć plik htusers (wykorzystywany przez apache) w oparciu o dane użytkowników dokuwiki:

user@host# cat <<EOF > update_htusers
#!/bin/sh
grep -v '^#' users.auth.php | cut -sd\: -f1,2 > .htusers
EOF
user@host# chmod +x update_htusers
user@host# ./update_htusers

Dodaj istniejący plik .htaccess do głównego folderu dokuwiki:

 AuthType Basic
 AuthName "feed"
 AuthUserFile path-to-your-htusers-file
 <Files feed.php>
  Order deny,allow
  require valid-user
 </Files>

Patrz również

pl/syndication.txt · ostatnio zmienione: 2011-12-10 22:31 przez 78.8.119.207

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki