DokuWiki

It's better when it's simple

Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


Sidepanel

Denne oversættelse er ældre end den originale side og er muligvis forældet.
Oversættelser af denne side?:

Learn about DokuWiki

Advanced Use

Corporate Use

Our Community


Follow us on Facebook, Twitter and other social networks.

Our Privacy Policy

da:mime

MIME konfigurering

Standard installationen indeholder følgende definitioner:

ExtensionMime type Icon
jpg image/jpeg -
jpeg image/jpeg -
gif image/gif -
png image/png -
tgz application/octet-stream
tar application/x-gtar
gz application/octet-stream
zip application/zip
pdf application/pdf
txt text/plain
html text/html
htm text/html
ps application/postscript
doc application/msword
xls application/msexcel
ppt application/mspowerpoint
rtf text/rtf
xml text/xml
swf application/x-shockwave-flash -
rpm application/octet-stream
deb application/octet-stream
conf text/plain
sxw application/soffice
sxc application/soffice
sxi application/soffice
sxd application/soffice
odc application/vnd.oasis.opendocument.chart
odf application/vnd.oasis.opendocument.formula
odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics
odi application/vnd.oasis.opendocument.image
odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation
ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
odt application/vnd.oasis.opendocument.text

FIXME

da/mime.txt · Sidst ændret: 2008-08-09 14:18 af chi