DokuWiki

It's better when it's simple

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:mime

MIME configuratie

Welke bestandtypes je kunt uploaden via de mediabeheerder wordt ingesteld via bestand conf/mime.conf. Het stelt ook de bestandextensie ↔ mimetype-associatie in.

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om in DokuWiki alle soorten bestanden toe te laten.

:!: Sta nooit het uploaden van HTML-bestanden toe in niet-beschermde wiki's, want dit maakt Cross Site Scripting kwetsbaarheden mogelijk via JavaScript. Schakel dit alleen in met betrouwbare gebruikers. Het is nodig om de iexssprotect-optie uit te schakelen in aanvulling op het toevoegen van het HTML mimetype in het configuratiebestand.

Extra iconen in vergelijkbare stijl zijn beschikbaar op http://www.splitbrain.org/projects/file_icons

Je kunt elke bestandextensie vinden met zijn mimetype op http://filext.com/

Extra Mimetypes toevoegen

Extra mimetypes moeten in mime.local.conf (je moet dit bestand zelf aanmaken). Het bestand verwacht een extensie (zonder punt) en een mimetype. Een uitroepteken(!) voor het mimetype dwingt de browser een downloaddialoog te geven, zelfs als in de browser een plugin beschikbaar is die het bestand kan weergeven.

Voorbeeld:

mime.local.conf
# dit kan worden afgespeeld in de browser (als die het ondersteund):
wav         audio/wav

# dit wordt gedownload
wav         !audio/wav

Bestandtypeiconen kunnen worden toegevoegd door een afbeelding (PNG of GIF)1) vernoemd naar de bestandextensie in lib/images/fileicons/. Opmerking: omdat de stylesheet die gebruikt wordt voor het toekennen van bestandsiconen gecached wordt moet je die laten verversen door een configuratiebestand te bewerken of tijdmarkering te updaten met touch2).

Standaard Mimetypes

De standaardinstallatie bevat de volgende instellingen:

ExtensionMime type Icon
jpg image/jpeg
jpeg image/jpeg
gif image/gif
png image/png
swf application/x-shockwave-flash
mp3 audio/mpeg
ogg audio/ogg
wav audio/wav
tgz !application/octet-stream
tar !application/x-gtar
gz !application/octet-stream
bz2 !application/octet-stream
zip !application/zip
rar !application/rar
7z !application/x-7z-compressed
pdf application/pdf
ps !application/postscript
rpm !application/octet-stream
deb !application/octet-stream
doc !application/msword
xls !application/msexcel
ppt !application/mspowerpoint
rtf !application/msword
docx !application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
xlsx !application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
pptx !application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
sxw !application/soffice
sxc !application/soffice
sxi !application/soffice
sxd !application/soffice
odc !application/vnd.oasis.opendocument.chart
odf !application/vnd.oasis.opendocument.formula
odg !application/vnd.oasis.opendocument.graphics
odi !application/vnd.oasis.opendocument.image
odp !application/vnd.oasis.opendocument.presentation
ods !application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
odt !application/vnd.oasis.opendocument.text

De volgende tekstsoorten worden standaard uitgeschakeld door het te markeren als commentaar, omdat van spammers bekend is dat zij dit soort tekstbestanden proberen te uploaden naar niet beschermde wiki's.

html text/html
htm text/html
txt text/plain
conf text/plain
xml text/xml
csv text/csv
1)
Iconen moeten 16×16 zijn.
2)
touch is een UNIX commando dat de datum en tijd, de zogenaamde “timestamp”, van een bestand wijzigt.
nl/mime.txt · Laatst gewijzigd: 2014-04-12 21:28 door 88.159.139.55

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki