DokuWiki

It's better when it's simple

Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.
Translations of this page?:

Learn about DokuWiki

Advanced Use

Corporate Use

Our Community


Follow us on Facebook, Twitter and other social networks.

Our Privacy Policy

no:features

DokuWiki egenskaper

DokuWiki har mange egenskaper og flere kan tilføyes med plugins. Nedenforstående liste kan gi et førsteinntrykk av hva som er tilgjengelig i DokuWiki. En omfattende liste av egenskaper kan finnes på WikiMatrix hvor man kan sammenligne forskellige DokuWikiers egenskaper med hverandre.

Prøv DokuWikis egenskaper på lekeplassen.. Om du savner en egenskap så avmerk med en bounty.

FIXME please translate the rest from features

no/features.txt · Sist endret: 2008-08-09 13:58 av ach