DokuWiki

It's better when it's simple

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


Сайдбар

Цей переклад старіший ніж оригінальна сторінка і може бути не актуальним. Дивіться що було змінено.
Переклад цієї сторінки?:

Дізнайтеся більше про ДокуВікі

Розширене користування

Корпоративне використання

Наша Громада


Слідкуй за нами на Facebook, Twitter and other social networks.

uk:plugin:revert

Плагін Менеджер відновлення

Compatible with DokuWiki

No compatibility info given!

plugin Дозволяє відновити велику кількість останніх змін (в комплекті DokuWiki)

Last updated on
2007-04-22
Provides
Admin

This extension is not in the 'plugin' or 'template' namespace and is therefore ignored.

Tagged with !bundled, revert, spam

Цей плагін є в комплекті DokuWiki і дозволяє вам відновити велику кількість змінених спамом сторінок.

Подробиці

FIXME додайте подробиці тут.

Переклади

Англійський (оригінал від 2009-02-14)

lib/plugins/revert/lang/en/intro.txt

====== Revert Manager ======

This page helps you with the automatic reversion of a spam attack. To find a list of spammy pages first enter a search string (eg. a spam URL), then confirm that the found pages are really spam and revert the edits.

lib/plugins/revert/lang/en/lang.php

<?php
/**
 * english language file
 */

// for admin plugins, the menu prompt to be displayed in the admin menu
// if set here, the plugin doesn't need to override the getMenuText() method
$lang['menu'] = 'Revert Manager';

// custom language strings for the plugin

$lang['filter']  = 'Search spammy pages';
$lang['revert']  = 'Revert selected pages';
$lang['reverted'] = '%s reverted to revision %s';
$lang['removed'] = '%s removed';
$lang['revstart'] = 'Reversion process started. This can take a long time. If the
           script times out before finishing, you need to revert in smaller
           chunks.';
$lang['revstop'] = 'Reversion process finished successfully.';
$lang['note1']  = 'Note: this search is case sensitive';
$lang['note2']  = 'Note: the page will be reverted to the last version not containing the given spam term <i>%s</i>.';

//Setup VIM: ex: et ts=4 enc=utf-8 :

Український

lib/plugins/revert/lang/uk/intro.txt

====== Менеджер відновлення ====== 

Ця сторінка допоможе вам автоматично відновлюватися після спамерських атак. Щоб знайти список заспамлених сторінок, спочатку введіть рядок, який шукаєте (наприклад, спамерське посилання), а потім підтвердіть, що знайдені сторінки дійсно є спамом і скасуйте зміни.

lib/plugins/revert/lang/uk/lang.php

<?php
/**
 * ukrainian language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author   DocuWiki's Community (http://www.dokuwiki.org/)
 */

// для адміністративних плагінів, рядок меню, який буде показаний в меню адміністратора 
// якщо це встановити, плагіну не потрібно перевизначати метод getMenuText()
$lang['menu'] = 'Менеджер відновлення';

// рядки мови користувача для плагіну

$lang['filter']  = 'Шукати заспамлені сторінки';
$lang['revert']  = 'Відновити вибрані сторінки';
$lang['reverted'] = '%s відновлено до версії %s';
$lang['removed'] = '%s видалено';
$lang['revstart'] = 'Процес відновлення почався. Це може зайняти багато часу. Якщо
           до завершення скріпту виникає тайм-аут, потрібно відновлювати меншими
           частинами.';
$lang['revstop'] = 'Процес відновлення успішно завершено.';
$lang['note1']  = 'Примітка: це пошук з урахуванням регістру';
$lang['note2']  = 'Примітка: сторінку буде відновлено до останньої версії, що не містить цей вираз спаму: <i>%s</i>.';

Російський

lib/plugins/revert/lang/ru/intro.txt

====== Менеджер восстановления ====== 

Эта страница поможет вам автоматически восстанавливаться после спамерских атак. Чтобы найти список заспамленых страниц, сначала введите разыскиваемую строку (например, спамерскую ссылку), а затем подтвердите, что найденные страницы действительно являются спамом и отмените изменения.

lib/plugins/revert/lang/ru/lang.php

<?php
/**
 * russian language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author   DocuWiki's Community (http://www.dokuwiki.org/)
 */

// для административных плагинов, строка меню, которая будет показана в меню администратора 
// если установить это, плагину не нужно переопределять метод getMenuText () 
$lang['menu'] = 'Менеджер восстановления'; 
 
// строки языка пользователя плагина 
 
$lang['filter']  = 'Искать заспамленые страницы'; 
$lang['revert']  = 'Восстановить выбранные страницы'; 
$lang['reverted'] = '%s восстановлена до версии %s'; 
$lang['removed'] = '%s удалена'; 
$lang['revstart'] = 'Процесс восстановления начался. Это может занять много времени. Если 
           до завершения скрипта возникает тайм-аут, нужно восстанавливать меньшими
           частями.'; 
$lang['revstop'] = 'Процесс восстановления успешно завершен.'; 
$lang['note1']  = 'Примечание: это поиск с учетом регистра'; 
$lang['note2']  = 'Примечание: страница будет восстановлена до последней версии, не содержащей это выражение спама: <i>%s</i>.';
uk/plugin/revert.txt · Востаннє змінено: 2009-04-20 22:27 повз 95.132.72.76