DokuWiki

It's better when it's simple

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


uk:plugin:plugin

Плагін Менеджер плагинів

Compatible with DokuWiki

(bundled)

plugin Встановлення та керування плагінами (в комплекті DokuWiki)

Provides
Admin

The missing download url means that this extension cannot be installed via the Extension Manager. Please see Publishing a Plugin on dokuwiki.org. Recommended are public repository hosts like GitHub, GitLab or Bitbucket.

This extension is not in the 'plugin' or 'template' namespace and is therefore ignored.

Tagged with !bundled, configuration, management, plugins

Плагін Менеджер плагінів дозволяє суперкористувачу адмініструвати встановлені плагіни та встановлювати нові.

Цей плагін входить до комплекту DokuWiki і його не потрібно встановлювати окремо. Менеджер плагинів доступний на екрані администрування (увійдіть в якості суперкористувача, натисніть кнопку “Адміністрування” і виберіть “Керування плагінами”).

Менеджер плагинів

Примітки використання

Список встановлених плагінів

Це дія менеджера плагинів за замовчуванням. Кожен плагін відображається у своєму власному рядку. А прапорець навпроти назви показує включений плагін чи ні.

Плагіни, що перераховані на світло-червоному фоні не можуть бути знищені. Плагіни на блакитному фоні в даний час вимкнено.

Включення/вимикання плагинів

Щоб відключити плагін, зніміть прапорець навпроти його назви та натисніть кнопку збереження. Плагіни вимикаються шляхом розміщення файлу disabled в каталозі плагину.

Вимкнені плагіни не будуть завантажені DokuWiki, їх Таблиця стилю і JavaScript не будуть завантажені і їх синтаксис не буде мати ніякого ефекту.

Відображення подробиць плагинів

При натисненні на кнопку інформації будуть відображені деякі базові відомості про обраний плагін і його компоненти. Поля Джерело і Встановлений доступні тільки якщо плагін був встановлений через Менеджер плагинів.

Установка плагіна з віддаленого URL

Менеджер плагинів можете скачати, розпакувати та встановити плагін. Для установки нового плагина виконайте наступні дії:

 1. Знайдіть потрібний плагін на сторінці плагіни
 2. Зкопіюйте посилання (URL) на пакет плагіну (у форматі .tgz або .zip) зі сторінки подробиць плагіна
 3. Вставте посилання в полі URL на сторінці вашого Менеджера плагинів і натисніть “Завантажити”

Оновлення плагіну

Після встановлення плагіна з допомогою менеджера плагінів, він запам'ятає URL завантаження. Для оновлення плагіна ви можете просто натиснути кнопку “Оновити” поруч з ним і менеджер плагінів перезавантажить плагін і встановить його знову, перезаписуючи стару версію.

Примітка: Це працює, тільки якщо супроводжувач плагіну завжди використовує один і той самий URL для плагіна або надає якесь перенаправлення на останню версію через загальний URL. Якщо це неможливо, просто отримайте новий URL і встановіть його як новий плагін. Менеджер плагинів потім буде оновлювати старий плагін.

Плагіни, які не були встановлені через менеджер плагинів, не можуть бути оновлені з використанням цього методу. Кнопку “Оновити” для цих плагинів відключено.

Дозволи файлів

Щоб мати можливість встановлювати і змінювати свої плагіни, на веб-сервер повинен бути доступний для запису каталог lib/plugins і всі файли нижче. Зверніться до деталей налаштування дозволів, як встановити дозволи файлів на різних системах.

Менеджер плагинів виявить відсутні дозволи файлів і попередить вас, якщо плагін не може бути встановлено. В даному випадку потрібно встановити плагін вручну, самостійно скачати та розпакувати його в lib/plugins.

Можлива помилка

Якщо ви спробуєте встановити плагіни з допомогою автоматичного скачування та встановлення і отримаєте повідомлення про помилку “Не знайдено плагіни, чи мала місце невідома проблема під час скачування та встановлення.”, тоді треба перевірити, чи має ваш сервер активовані розширення zlib (і/або bzip2) для php. Щоб бути впевненим, спробуйте наступне: скачайте плагін, розпакуйте його і перепакуйте до файлу .tar (без компресії). Тепер спробуйте використати для скачування та встановлення цей файл .tar. Якщо це наразі працює, то найбільш імовірно, що вам потрібний для установки пакет php-zlib.

Переклади

Англійський (оригінал від 2009-02-14)

lib/plugins/plugin/lang/en/admin_plugin.txt

====== Plugin Management ======

On this page you can manage everything to do with Dokuwiki [[doku>plugins|plugins]]. To be able to download and install a plugin your plugin folder must be writeable by the webserver.

lib/plugins/plugin/lang/en/lang.php

<?php
/**
 * english language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author   Christopher Smith <chris@jalakai.co.uk>
 */

$lang['menu'] = 'Manage Plugins';

// custom language strings for the plugin
$lang['download'] = "Download and install a new plugin";
$lang['manage'] = "Installed Plugins";

$lang['btn_info'] = 'info';
$lang['btn_update'] = 'update';
$lang['btn_delete'] = 'delete';
$lang['btn_settings'] = 'settings';
$lang['btn_download'] = 'Download';
$lang['btn_enable'] = 'Save';

$lang['url']       = 'URL';

$lang['installed']    = 'Installed:';
$lang['lastupdate']    = 'Last updated:';
$lang['source']      = 'Source:';
$lang['unknown']     = 'unknown';

// ..ing = header message
// ..ed = success message

$lang['updating']     = 'Updating ...';
$lang['updated']     = 'Plugin %s updated successfully';
$lang['updates']     = 'The following plugins have been updated successfully';
$lang['update_none']   = 'No updates found.';

$lang['deleting']     = 'Deleting ...';
$lang['deleted']     = 'Plugin %s deleted.';

$lang['downloading']   = 'Downloading ...';
$lang['downloaded']    = 'Plugin %s installed successfully';
$lang['downloads']    = 'The following plugins have been installed successfully:';
$lang['download_none']  = 'No plugins found, or there has been an unknown problem during downloading and installing.';

// info titles
$lang['plugin']      = 'Plugin:';
$lang['components']    = 'Components';
$lang['noinfo']      = 'This plugin returned no information, it may be invalid.';
$lang['name']       = 'Name:';
$lang['date']       = 'Date:';
$lang['type']       = 'Type:';
$lang['desc']       = 'Description:';
$lang['author']      = 'Author:';
$lang['www']       = 'Web:';

// error messages
$lang['error']      = 'An unknown error occurred.';
$lang['error_download']  = 'Unable to download the plugin file: %s';
$lang['error_badurl']   = 'Suspect bad url - unable to determine file name from the url';
$lang['error_dircreate'] = 'Unable to create temporary folder to receive download';
$lang['error_decompress'] = 'The plugin manager was unable to decompress the downloaded file. '.
              'This maybe as a result of a bad download, in which case you should try again; '.
              'or the compression format may be unknown, in which case you will need to '.
              'download and install the plugin manually.';
$lang['error_copy']    = 'There was a file copy error while attempting to install files for plugin '.
              '<em>%s</em>: the disk could be full or file access permissions may be incorrect. '.
              'This may have resulted in a partially installed plugin and leave your wiki '.
              'installation unstable.';
$lang['error_delete']   = 'There was an error while attempting to delete plugin <em>%s</em>. '.
              'The most probably cause is insufficient file or directory access permissions';

$lang['enabled']     = 'Plugin %s enabled.';
$lang['notenabled']    = 'Plugin %s could not be enabled, check file permissions.';
$lang['disabled']     = 'Plugin %s disabled.';
$lang['notdisabled']   = 'Plugin %s could not be disabled, check file permissions.';

//Setup VIM: ex: et ts=4 enc=utf-8 :

Український

lib/plugins/plugin/lang/uk/admin_plugin.txt

====== Керування плагінами ======

На цій сторінці ви можете керувати усіма [[doku>uk:plugins|плагінами]] DokuWiki. Щоб мати можливість скачувати та встановлювати плагіни, ваша папка плагинів мусить бути доступна для запису веб-сервером.

lib/plugins/plugin/lang/uk/lang.php

<?php
/**
 * ukrainian language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author   DocuWiki's Community (http://www.dokuwiki.org/)
 */

$lang['menu'] = 'Керування плагінами';

// рядки мови користувача для плагіну
$lang['download'] = 'Скачати та встановити новий плагін';
$lang['manage'] = 'Встановлені плагіни';

$lang['btn_info'] = 'інформація';
$lang['btn_update'] = 'оновити';
$lang['btn_delete'] = 'вилучити';
$lang['btn_settings'] = 'параметри';
$lang['btn_download'] = 'Скачати';
$lang['btn_enable'] = 'Зберегти';

$lang['url']       = 'Адреса';

$lang['installed']    = 'Встановлено:';
$lang['lastupdate']    = 'Востаннє оновлено:';
$lang['source']      = 'Джерело:';
$lang['unknown']     = 'невідомо';

// ..ing = повідомлення заголовка
// ..ed = повідомлення успіху

$lang['updating']     = 'Оновлюється ...';
$lang['updated']     = 'Плагін %s успішно оновлено';
$lang['updates']     = 'Наступні плагіни були успішно оновлені';
$lang['update_none']   = 'Оновлення не знайдені.';

$lang['deleting']     = 'Видаляється ...';
$lang['deleted']     = 'Плагін %s видалено.';

$lang['downloading']   = 'Скачується ...';
$lang['downloaded']    = 'Плагін %s успішно встановлено';
$lang['downloads']    = 'Наступні плагіни були успішно встановлені:';
$lang['download_none']  = 'Плагіни не знайдено або виникла невідома проблема під час скачування та встановлення.';

// заголовки інформації
$lang['plugin']      = 'Плагін:';
$lang['components']    = 'Компоненти';
$lang['noinfo']      = 'Цей плагін не повернув жодної інформації, він може бути непрацездатним.';
$lang['name']       = 'Назва:';
$lang['date']       = 'Дата:';
$lang['type']       = 'Тип:';
$lang['desc']       = 'Опис:';
$lang['author']      = 'Автор:';
$lang['www']       = 'Веб:';

// повідомлення помилок
$lang['error']      = 'Виникла невідома помилка.';
$lang['error_download']  = 'Неможливо скачати файл плагіну: %s';
$lang['error_badurl']   = 'Імовірно хибна адреса - неможливо визначити ім\'я файла з адреси';
$lang['error_dircreate'] = 'Неможливо створити тимчасову папку для скачування';
$lang['error_decompress'] = 'Менеджеру плагинів не вдалося розпакувати скачений файл. '.
              'Це можливо в результаті невдалого скачування, у цьому разі слід спробувати знову; '.
              'або можливо невідомий формат компресії, у цьому випадку потрібно '.
              'скачати та встановити плагін вручну.';
$lang['error_copy']    = 'Виникла помилка копіювання файлів при спробі встановлення файлів для плагіну '.
              '<em>%s</em>: можливо диск заповнений або хибні дозволи доступу до файлів. '.
              'Може бути це призвело до часткової установки плагіна і інсталяція вашої вікі '.
              'залишиться нестабільною.';
$lang['error_delete']   = 'Виникла помилка при спробі видалення плагіна <em>%s</em>. '.
              'Найбільш ймовірною причиною є недостатні дозволи доступу до файлу або каталогу';

$lang['enabled']     = 'Плагін %s увімкнено.';
$lang['notenabled']    = 'Плагін %s неможливо увімкнути, перевірте дозволи файлів.';
$lang['disabled']     = 'Плагін %s вимкнено.';
$lang['notdisabled']   = 'Плагін %s неможливо вимкнути, перевірте дозволи файлів.';

Російський

lib/plugins/plugin/lang/ru/admin_plugin.txt

====== Управление плагинами ====== 

На этой странице вы можете управлять всеми [[doku>ru:plugins|плагинами]] DokuWiki. Чтобы иметь возможность скачивать и устанавливать плагины, ваша папка плагинов должна быть доступна для записи веб-сервером.

lib/plugins/plugin/lang/ru/lang.php

<?php
/**
 * russian language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author   DocuWiki's Community (http://www.dokuwiki.org/)
 */

$lang['menu'] = 'Управление плагинами';

// строки языка пользователя для плагина
$lang['download'] = 'Скачать и установить новый плагин';
$lang['manage'] = 'Установленные плагины';

$lang['btn_info'] = 'информация';
$lang['btn_update'] = 'обновить';
$lang['btn_delete'] = 'удалить';
$lang['btn_settings'] = 'настройки';
$lang['btn_download'] = 'Скачать';
$lang['btn_enable'] = 'Сохранить';

$lang['url']       = 'Адрес';
 
$lang['installed']    = 'Установлен:';
$lang['lastupdate']    = 'Последнее обновление:';
$lang['source']      = 'Источник:';
$lang['unknown']     = 'неизвестно'; 
 
// ..ing = сообщение заголовка 
// ..ed = сообщение успеха 
 
$lang['updating']     = 'Обновляется ...';
$lang['updated']     = 'Плагин %s успешно обновлен';
$lang['updates']     = 'Следующие плагины были успешно обновлены';
$lang['update_none']   = 'Обновления не найдены.';
 
$lang['deleting']     = 'Удаляется ...';
$lang['deleted']     = 'Плагин %s удален';
 
$lang['downloading']   = 'Скачивается ...';
$lang['downloaded']    = 'Плагин %s успешно установлен';
$lang['downloads']    = 'Следующие плагины были успешно установлены:';
$lang['download_none']  = 'Плагины не найдены или произошла неизвестная проблема во время скачивания и установки';

// заголовки информации
$lang['plugin']      = 'Плагин';
$lang['components']    = 'Компоненты';
$lang['noinfo']      = 'Этот плагин не вернул никакой информации, возможно он неработоспособен';
$lang['name']       = 'Название';
$lang['date']       = 'Дата';
$lang['type']       = 'Тип';
$lang['desc']       = 'Описание:';
$lang['author']      = 'Автор';
$lang['www']       = 'Веб:';

// сообщения ошибок
$lang['error']      = 'Произошла неизвестная ошибка';
$lang['error_download']  = 'Невозможно скачать файл плагина: %s';
$lang['error_badurl']   = 'Предположительно плохой адрес - невозможно определить имя файла из адреса';
$lang['error_dircreate'] = 'Невозможно создать временную папку для скачивания';
$lang['error_decompress'] = 'Менеджеру плагинов не удалось распаковать скачанный файл. '.
              'Это возможно из-за неудачного скачивания, в этом случае надо попытаться снова; '.
              'или может быть неизвестный формат компрессии, в этом случае нужно '.
              'скачать и установить плагин вручную.';
$lang['error_copy']    = 'Произошла ошибка копирования файлов при попытке установки файлов плагина '.
              '<em>%s</em>: возможно диск переполнен или неправильные разрешения доступа к файлам. '.
              'Может быть это привело к частичной установке плагина и инсталляция вашей вики '.
              'останется нестабильной.';
$lang['error_delete']   = 'Произошла ошибка при попытке удаления плагина <em>%s</em>. '.
              'Наиболее вероятная причина этого недостаточные разрешения доступа к файлу или каталогу';

$lang['enabled']     = 'Плагин %s включен.';
$lang['notenabled']    = 'Плагин %s не может быть включен, проверьте разрешения файлов';
$lang['disabled']     = 'Плагин %s отключен.';
$lang['notdisabled']   = 'Плагин %s не может быть отключен, проверьте разрешения файлов';
uk/plugin/plugin.txt · Востаннє змінено: 2015-04-19 18:17 повз ach

Якщо не вказано інше, вміст цієї Вікі підпадає під дію такої ліцензії: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki