DokuWiki

It's better when it's simple

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


Сайдбар

Цей переклад старіший ніж оригінальна сторінка і може бути не актуальним. Дивіться що було змінено.
Переклад цієї сторінки?:

Дізнайтеся більше про ДокуВікі

Розширене користування

Корпоративне використання

Наша Громада


Слідкуй за нами на Facebook, Twitter and other social networks.

uk:plugin:acl

Плагін Керування списками доступу (ACL)

Compatible with DokuWiki

(bundled)

plugin Керування параметрами списків контролю доступу (ACL) сторінок та простору імен (в комплекті DokuWiki)

Provides
Admin

This extension is not in the 'plugin' or 'template' namespace and is therefore ignored.

Similar to autlogin, explorertree, settingstree, superacl, tokenbucketauth

Tagged with !bundled, acl, groups, users

ПОТРЕБУЄ УВАГИ Цей плагін більше не є експериментальним, поновіть цю сторінку, щоб мати актуальну інформацію

Цей плагін здійснює керування списками контролю доступу для окремих сторінок та просторів імен. Більш детальну інформацію про використання плагіна дає посилання ACL, де він називається Адміністративний інтерфейс.

Подробиці

Плагін входить до комплекту DokuWiki. Він складається з одного файлу admin.php, що перебуває в папці lib/plugins/acl.

Спочатку функції ACL були написані Френком Шубертом. Вони були перетворені до адміністративного плагіну Крістофером Смітом. Потім з версії 2008-05-05 вони були повністю переписані Андреасом Гохром.

Помилка

У новій версії (2008-05-05) плагіну ACL в DokuWiki, усі правила ACL показані в нижній таблиці, а не тільки з обраних просторів імен, їх сторінок і успадкованих списків управління доступом (ACLs). Я вважаю це помилкою, оскільки в нашій вікі з 4500 сторінок і 350 імен, відображення повного списку 464 ACL-правил практично робить плагін непридатним. Я не міг знайти вимикач для повернення до “класичного відфільтрованого перегляду”, я не пропустив це в конфігурації? Чи існує патч, або мені доведеться написати його самостійно? В іншому випадку, мені дуже подобається новий ACL-інтерфейс.

Я вирішив проблему сам написанням нової версії superacl.

Переклади

Англійський (оригінал від 2009-02-14)

lib/plugins/acl/lang/en/help.txt

=== Quick Help: ===

On this page you can add and remove permissions for namespaces and pages in your wiki.

The left pane displays all available namespaces and pages.

The form above allows you to see and modify the permissions of a selected user or group.

In the table below all currently set access control rules are shown. You can use it to quickly delete or change multiple rules.

Reading the [[doku>uk:acl|official documentation on ACL]] might help you to fully understand how access control works in DokuWiki.

lib/plugins/acl/lang/en/lang.php

<?php
/**
 * english language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author   Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 * @author   Anika Henke <anika@selfthinker.org>
 * @author   Matthias Grimm <matthiasgrimm@users.sourceforge.net>
 */

$lang['admin_acl'] = 'Access Control List Management';
$lang['acl_group'] = 'Group';
$lang['acl_user']  = 'User';
$lang['acl_perms'] = 'Permissions for';
$lang['page']    = 'Page';
$lang['namespace'] = 'Namespace';

$lang['btn_select'] = 'Select';

$lang['p_user_id']  = 'User <b class="acluser">%s</b> currently has the following permissions on page <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_user_ns']  = 'User <b class="acluser">%s</b> currently has the following permissions in namespace <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_group_id']  = 'Members of group <b class="aclgroup">%s</b> currently have the following permissions on page <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_group_ns']  = 'Members of group <b class="aclgroup">%s</b> currently have the following permissions in namespace <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';

$lang['p_choose_id'] = 'Please <b>enter a user or group</b> in the form above to view or edit the permissions set for the page <b class="aclpage">%s</b>.';
$lang['p_choose_ns'] = 'Please <b>enter a user or group</b> in the form above to view or edit the permissions set for the namespace <b class="aclns">%s</b>.';


$lang['p_inherited'] = 'Note: Those permissions were not set explicitly but were inherited from other groups or higher namespaces.';
$lang['p_isadmin']  = 'Note: The selected group or user has always full permissions because it is configured as superuser.';
$lang['p_include']  = 'Higher permissions include lower ones. Create, Upload and Delete permissions only apply to namespaces, not pages.';

$lang['current'] = 'Current ACL Rules';
$lang['where'] = 'Page/Namespace';
$lang['who']  = 'User/Group';
$lang['perm'] = 'Permissions';

$lang['acl_perm0'] = 'None';
$lang['acl_perm1'] = 'Read';
$lang['acl_perm2'] = 'Edit';
$lang['acl_perm4'] = 'Create';
$lang['acl_perm8'] = 'Upload';
$lang['acl_perm16'] = 'Delete';
$lang['acl_new']  = 'Add new Entry';
$lang['acl_mod']  = 'Modify Entry';
//Setup VIM: ex: et ts=2 enc=utf-8 :

Український

lib/plugins/acl/lang/uk/help.txt

=== Оперативна довідка: === 

На цій сторінці ви можете додавати та видаляти дозволи для просторів імен та сторінок вашої вікі. 

У лівій панелі відображаються всі доступні простори імен та сторінки. 

Форма зверху дозволяє переглядати і змінювати дозволи обраного користувача або групи. 

У таблиці нижче показано весь поточний набір правил контролю доступу. Ви можете використовувати її, щоб швидко видалити або змінити кілька правил. 

Вивчення [[doku>uk:ACL|офіційної документації по ACL]] цілком може допомогти вам зрозуміти як працює контроль доступу в DokuWiki.

lib/plugins/acl/lang/uk/lang.php

<?php
/**
 * ukrainian language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author   DocuWiki's Community (http://www.dokuwiki.org/)
 */

$lang['admin_acl'] = 'Керування списками контролю доступу (ACL)';
$lang['acl_group'] = 'Група';
$lang['acl_user']  = 'Користувач';
$lang['acl_perms'] = 'Дозволи для';
$lang['page']    = 'Сторінка';
$lang['namespace'] = 'Простір імен';

$lang['btn_select'] = 'Вибрати';

$lang['p_user_id']  = 'Користувач <b class="acluser">%s</b> зараз має наступні дозволи на сторінку <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_user_ns']  = 'Користувач <b class="acluser">%s</b> зараз має наступні дозволи у просторі імен <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_group_id']  = 'Члени групи <b class="aclgroup">%s</b> зараз мають наступні дозволи на сторінку <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_group_ns']  = 'Члени групи <b class="aclgroup">%s</b> зараз мають наступні дозволи у просторі імен <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';

$lang['p_choose_id'] = 'Будь ласка <b>введіть користувача або групу</b> у форму зверху, щоб переглянути або змінити набір дозволів, що встановлені для сторінки <b class="aclpage">%s</b>.';
$lang['p_choose_ns'] = 'Будь ласка <b>введіть користувача або групу</b> у форму зверху, щоб переглянути або змінити набір дозволів, що встановлені для простору імен <b class="aclns">%s</b>.';


$lang['p_inherited'] = 'Примітка: Ці дозволи не були встановлені явно, але були успадковані від інших груп або просторів імен вищого рівня.';
$lang['p_isadmin']  = 'Примітка: Вибрана група або користувач завжди мають повний дозвіл, оскільки вони налаштовані як суперкористувач.';
$lang['p_include']  = 'Вищі дозволи включають ті, що нижче них. Створення, завантаження та видалення дозволів застосовуються тільки до просторів імен, а не сторінок.';

$lang['current'] = 'Поточні правила ACL';
$lang['where'] = 'Сторінка/Простір імен';
$lang['who']  = 'Користувач/Група';
$lang['perm'] = 'Дозволи';

$lang['acl_perm0'] = 'Жодних';
$lang['acl_perm1'] = 'Читання';
$lang['acl_perm2'] = 'Редагування';
$lang['acl_perm4'] = 'Створення';
$lang['acl_perm8'] = 'Завантаження';
$lang['acl_perm16'] = 'Видалення';
$lang['acl_new']  = 'Додати новий запис';
$lang['acl_mod']  = 'Змінити запис';

Російський

lib/plugins/acl/lang/ru/help.txt

=== Оперативная справка: === 
 
На этой странице вы можете добавлять и удалять разрешения пространств имен и страниц вашей вики. 
 
В левой панели отображаются все доступные пространства имен и страницы. 
 
Форма сверху позволяет просматривать и изменять разрешения выбранного пользователя или группы. 
 
В таблице ниже показан весь текущий набор правил контроля доступа. Вы можете использовать ее, чтобы быстро удалить или изменить несколько правил. 
 
Изучение [[doku>ru:ACL|официальной документации по ACL]] вполне может помочь вам понять как работает контроль доступа в DokuWiki.

lib/plugins/acl/lang/ru/lang.php

<?php
/**
 * russian language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author   DocuWiki's Community (http://www.dokuwiki.org/)
 */

$lang['admin_acl'] = 'Управление списками контроля доступа (ACL)'; 
$lang['acl_group'] = 'Группа'; 
$lang['acl_user']  = 'Пользователь'; 
$lang['acl_perms'] = 'Разрешения для'; 
$lang['page']    = 'Страница'; 
$lang['namespace'] = 'Пространство имен'; 

$lang['btn_select'] = 'Выбрать';

$lang['p_user_id']  = 'Пользователь <b class="acluser">%s</b> сейчас имеет следующие разрешения на страницу <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_user_ns']  = 'Пользователь <b class="acluser">%s</b> сейчас имеет следующие разрешения в пространстве имен <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_group_id']  = 'Члены группы <b class="aclgroup">%s</b> сейчас имеют следующие разрешения на страницу <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_group_ns']  = 'Члены группы <b class="aclgroup">%s</b> сейчас имеют следующие разрешения в пространстве имен <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';

$lang['p_choose_id'] = 'Пожалуйста <b>введите пользователя или группу</b> в форму сверху, чтобы просмотреть или изменить набор разрешений, установленных для страницы <b class="aclpage">%s</b>.';
$lang['p_choose_ns'] = 'Пожалуйста <b>введите пользователя или группу</b> в форму сверху, чтобы просмотреть или изменить набор разрешений, установленных для пространства имен <b class="aclns">%s</b>.';


$lang['p_inherited'] = 'Примечание: Эти разрешения не были установлены явно, но были унаследованы от других групп или пространств имен высшего уровня.'; 
$lang['p_isadmin']  = 'Примечание: Выбранная группа или пользователь всегда имеют полное разрешение, поскольку они настроены как суперпользователь'; 
$lang['p_include']  = 'Высшие разрешения включают те, что ниже. Создание, загрузка и удаление разрешений применяются только к пространству имен, а не страницам';

$lang['current'] = 'Текущие правила ACL'; 
$lang['where'] = 'Страница/Пространство имен'; 
$lang['who']  = 'Пользователь/Группа'; 
$lang['perm'] = 'Разрешения';

$lang['acl_perm0'] = 'Никаких'; 
$lang['acl_perm1'] = 'Чтение'; 
$lang['acl_perm2'] = 'Правка'; 
$lang['acl_perm4'] = 'Создание'; 
$lang['acl_perm8'] = 'Загрузка'; 
$lang['acl_perm16'] = 'Удаление'; 
$lang['acl_new']  = 'Добавить новую запись'; 
$lang['acl_mod']  = 'Изменить запись';
uk/plugin/acl.txt · Востаннє змінено: 2013-03-25 14:13 повз Klap-in