เครื่องมือสำหรับผู้ใช้

เครื่องมือของไซต์


th:teams

ส่วนจัดการสื่อและไฟล์

ไฟล์สื่อ

Files in example

File

  ชื่อภาพ:
  Sunset in Behei Park
  วันที่:
  2011-09-18 18:16
  ชื่อไฟล์:
  sunset.jpg
  คำบรรยายภาพ:
  A stone lantern in Behei park Beijing on a late afternoon in December 2005.
  ผู้สร้างสรรค์:
  Andreas Gohr
  ผู้ถือลิขสิทธิ์:
  CC-Attribution-Share-Alike
  รูปแบบ:
  JPEG
  ขนาดภาพ:
  73KB
  ความกว้าง:
  500
  ความสูง:
  375
  คำหลัก:
  beijing, behei park, sunset, lantern
  อ้างอิงสำหรับ:
  jongen
  scarlett

  เว้นแต่จะได้แจ้งไว้เป็นอื่นใด เนื้อหาบนวิกินี้ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ภายใต้สัญญาอนุญาติต่อไปนี้: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
  CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki