เครื่องมือสำหรับผู้ใช้

เครื่องมือของไซต์


th:install:unpacking

ฉบับเก่า

เหล่านี้เป็นรายการฉบับเก่าของเอกสารปัจจุบัน หากต้องการคืนสภาพฉบับเก่า ให้เลือกมันจากด้านล่าง, คลิ๊ก “แก้ไขเพจนี้” แล้วจึงค่อยบันทึกมัน

 • 2012-08-29 20:48 th:install:unpacking [สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Unix(ยูนิกส์) / GNU/Linux] 124.121.102.86 (ฉบับปัจจุบัน)
 • 2012-08-29 20:47 แสดงจุดแตกต่างกับฉบับปัจจุบัน th:install:unpacking [สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Unix(ยูนิกส์) / GNU/Linux] 124.121.102.86
 • 2012-08-29 20:47 แสดงจุดแตกต่างกับฉบับปัจจุบัน th:install:unpacking [การกระจาย ไฟล์ DokuWiki tgz] 124.121.102.86
 • 2012-08-29 19:56 แสดงจุดแตกต่างกับฉบับปัจจุบัน th:install:unpacking [สำหรับผู้ใช้ Microsoft Windows] 124.121.102.86
 • 2012-08-29 19:51 แสดงจุดแตกต่างกับฉบับปัจจุบัน th:install:unpacking [Microsoft Windows Users] 124.121.102.86
 • 2012-08-29 19:50 แสดงจุดแตกต่างกับฉบับปัจจุบัน th:install:unpacking [Less common *nix setups (ระบบ unix ส่วนน้อยบางระบบ )] 124.121.102.86
 • 2012-08-29 19:50 แสดงจุดแตกต่างกับฉบับปัจจุบัน th:install:unpacking [Less common *nix setups] 124.121.102.86
 • 2012-08-29 19:49 แสดงจุดแตกต่างกับฉบับปัจจุบัน th:install:unpacking [สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Unix(ยูนิกส์) / GNU/Linux] 124.121.102.86
 • 2012-08-29 19:43 แสดงจุดแตกต่างกับฉบับปัจจุบัน th:install:unpacking [การกระจาย ไฟล์ DokuWiki tgz] 124.121.102.86
 • 2012-08-29 19:39 แสดงจุดแตกต่างกับฉบับปัจจุบัน th:install:unpacking [Extracting the DokuWiki tgz] 124.121.102.86
 • 2012-08-29 19:32 แสดงจุดแตกต่างกับฉบับปัจจุบัน th:install:unpacking Extracting the DokuWiki tgz 124.121.102.86
 • 2012-08-29 19:31 แสดงจุดแตกต่างกับฉบับปัจจุบัน th:install:unpacking [ผู้ใช้ซึ่งใช้ Microsoft Windows] 124.121.102.86
th/install/unpacking.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2012-08-29 20:48 โดย 124.121.102.86