เครื่องมือสำหรับผู้ใช้

เครื่องมือของไซต์


th:install:unpacking

การแตกไฟล์ DokuWiki tgz

DokuWiki จะถูกแจกจ่ายในรูปแบบ achive แบบ gzip'ed และ tar , ซึ่งบ่อยครั้งถูกเรียกว่า tgz หรือ tarball. เป็นรูปแบบ archive ไฟล์ที่ถูกใช้กันทั่วไปมากๆในระบบ UNIX เหมือนกับรูปแบบไฟล์ ZIP ซึ่งเป็นที่นิยมกันในผู้ใช้ระบบ Microsoft Windows . นี่เป็นวิธีการแตกไฟล์ในระบบปฏิบัติการแ่ตกต่างกัน .

สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Unix(ยูนิกส์) / GNU/Linux

เป็นไปได้ว่าทุกๆคนจะสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้:

tar -xzvf dokuwiki-YYYY-MM-DD.tgz

คำสั่งนี้จะแตกไฟล์ tarball นี้ลงใน subdirectory หนึ่ง ซึ่งถูกตั้งชื่อว่า dokuwiki-YYYY-MM-DD.

อีกทางเลือกหนึ่งคือ , คุณสามารถแตกไฟล์ tarball ลงไปใน directory ปัจจุบัน โดยการเขียนทับไฟล์เดิมที่มี โดยคำสั่ง:

tar -xzvf dokuwiki-YYYY-MM-DD.tgz --strip-components=1

Less common *nix setups (ระบบ unix/linux ส่วนน้อยบางระบบ )

บนระบบปฏิบัติการ *nix แบบ non-GNU (ไม่ใช่ GNU) บางระบบ คุณอาจพบโปรแกรม GNU tar ในชื่อ gtar, ดังนั้นให้ใช้คำสั่ง:

gtar -xzvf dokuwiki-YYYY-MM-DD.tgz

ถ้าวิธีนี้ใช้งานไม่ได้สำหรับคุณ เพราะคุณอยู่บนรบบ Unix แบบพื้นฐานบางระบบที่ไม่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกนัก (some primitive Unix System ) วิธีการต่อไปนี้อาจจะใช้งานได้ แต่คุณอาจจะ know that better anyway ;-)

cat dokuwiki-YYYY-MM-DD.tgz |gzip -d | tar -xf - 

สำหรับผู้ใช้ Microsoft Windows

ผู้ใช้ซึ่งใช้ Microsoft Windows users อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ จาก dokuwiki-YYYY-MM-DD.tgz ไปเป็น dokuwiki-YYYY-MM-DD.tar.gz เพื่อทำให้เครื่องมือ archive tool จดจำ file format ได้ถูกต้อง (See 209).

ในการแตกไฟล์ tarball คุณต้องใช้เครื่องเมือแตกไฟล์ (พวก unzip ต่างๆ). มีโปรแกรมมจำนวนมากหลากหลายที่สามารถใช้ได้ และจะดีมากถ้าคุณมีอยู่แล้วซักโปรแกรม . ถ้ายังไม่มี , รายการเหล่านี้เป็นรายการโดยย่อของโปรแกรมที่เป็นทางเลือก :

หลังจากทำการเปลี่ยนชื่อดังที่ระบุไว้ข้างบนแล้ว , ให้ใช้เครื่องมือกระจายไฟล์ (ตัวอย่างเช่น 7-zip) เพื่อกระจายไฟล์. นี่จะเป็นการสร้างไฟล์ชื่อ dokuwiki-YYYY-MM-DD.tar และจะสังเกตุได้ว่าขนาดไฟล์ใหญ่กว่าไฟล์เดิม . ให้ทำซ้ำอีกครั้ง, โดยใช้เครื่องมือกระจายไฟล์ (เช่น 7-zip) ในการแตกไฟล์ที่ใหญ่กว่านี้ . นี่จะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ชื่อ dokuwiki-YYYY-MM-DD พร้อมกับมีไฟล์และโฟลเดอร์ย่อย ซึ่งเหมือนกับสิ่งที่จะถูกใช้ใน version นี้.

สำหรับผู้ใช้เครื่อง Mac

โดยทั่วไปแล้วการ double-clicking บนไฟล์ .tgz file จะเป็นการแตกไฟล์. เนื่องจาก Mac OS X มี a unixoid system ซ่อนอยู่ข้างในอยู่แล้ว , คำอธิบายสำหรับ คำอธิบายสำหรับ Linux/Unix ด้านบนทำงานได้ใน Terminal.app ด้วย . โปแรกรม StuffIt Expander version 8.02 และเวอร์ชันที่สูงกว่าจะจัดการไฟล์ .tgz ได้อย่างถูกต้อง. เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าของ StuffIt Expander ก็อาจจะทำได้เช่นกัน.

th/install/unpacking.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2012-08-29 20:48 โดย 124.121.102.86

เว้นแต่จะได้แจ้งไว้เป็นอื่นใด เนื้อหาบนวิกินี้ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ภายใต้สัญญาอนุญาติต่อไปนี้: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki