เครื่องมือสำหรับผู้ใช้

เครื่องมือของไซต์


th:config:superuser

การตั้งค่า Configuration : superuser

กำหนดว่าใครมีสิทธิ์ superuser ใน DokuWiki. Superusers จะมี permission โดยไม่ไม่ขึ้นกับข้อจำกัดโดยACL เสมอและ ระบบจะยอมให้แก้ไขข้อจำกัด ACL ได้ด้วย (ให้คิดว่าเป็นผู้ใช้ root ในแบบ unix/linux).

คุณสามารถกำหนดได้ทั้ง username (ชื่อผู้ใช้) คนเดียว, ลิสต์ของ username (“admin1,admin2”), หรือชื่อของ group โดยนำหน้าชื่อกลุ่มด้วยตัวอักษร @. ถ้าคุณรัน ตัวติดตั้ง DokuWiki และเลือกให้มีการใช้ ACL, การตั้งค่าจะเป็น '@admin'. เพื่อที่จะเปลี่ยนหรือตั้งค่า superuser เอง, ให้แก้ไขไฟล์ conf/local.php และเปลี่ยนการตั้งค่า $conf['superuser'] ไปเป็นขื่อผู้ใช้ ( username ) ของผู้ใช้(อาจหลายคนได้) ที่ถูกกำหนดให้เป็น superuser.

  • ประเภทข้อมูล: String
  • ค่าเริ่มต้น: !!not set!!

อันตราย: การเปลี่ยน option นี้ อาจทำให้เข้าใช้งาน wiki และ configuration menu ของคุณไม่ได้อีก .

ดูเพิ่มเติม

th/config/superuser.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2012-08-30 06:30 โดย 110.49.251.236

เว้นแต่จะได้แจ้งไว้เป็นอื่นใด เนื้อหาบนวิกินี้ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ภายใต้สัญญาอนุญาติต่อไปนี้: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki