DokuWiki

It's better when it's simple

User Tools

Site Tools


template

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
template [2022-06-04 02:27] 109.166.130.231template [2022-06-04 09:14] (current) – old revision restored (2022-05-25 10:35) schplurtz
Line 1: Line 1:
-====== smoke detector ====== +====== Templates ======
-===== Introducere =====+
  
-<note tip> +DokuWiki's layout can be customized through templates (aka. skins or themes).
-Prezentarea pe scurt a proiectului vostru: +
-  * ce face +
-  * care este scopul lui +
-  * care a fost ideea de la care aţi pornit +
-  * de ce credeţi că este util pentru alţii şi pentru voi +
-</note> +
-===== Descriere generală =====+
  
-<note tip> +=== IMPORTANT NOTE about versions: ===
-O schemă bloc cu toate modulele proiectului vostru, atât software cât şi hardware însoţită de o descriere a acestora precum şi a modului în care interacţionează.+
  
-Exemplu de schemă blochttp://www.robs-projects.com/mp3proj/newplayer.html +:!Since some template features change with newer DokuWiki releases it's best to stick to templates with release dates that are equal or more recent than the DokuWiki release you're usingIt cannot be guaranteed that older templates provide the full set of featuresFor important changes please check the [[:changes|changelog]] 
-</note>+
  
-===== Hardware Design =====+===== Installing Templates =====
  
-<note tip> +From version **Ponder Stibbons** and upward((**Upto version Binky 2013-12-08** you have to manually install the templatebut the procedure is simple: 
-Aici puneţi tot ce ţine de hardware design: +  - Just extract the downloaded template archive (usually a .zip or .tgz file) in the ''/lib/tpl'' folder (If the zip file does not contain a folder itself, you have to create ''/lib/tpl/<templatename>'' and unzip the template files into that one instead.) 
-  listă de piese +  - Then select the template in the [[plugin:config|Config Manager]] by adjusting the [[config:template]]  option.
-  scheme electrice (se pot lua şi de pe Internet şi din datasheet-urie.ghttp://www.captain.at/electronic-atmega16-mmc-schematic.png+
-  * diagrame de semnal  +
-  * rezultatele simulării +
-</note>+
  
-===== Software Design =====+You can also use the plugin manager to install templates the same way you would install plugins, i.e. by copying the download URL into the URL field and hit "Download", but that's an undocumented feature)) the installation and upgrading of templates is automated by using the [[plugin:extension|Extension Manager]]. It lets you search and install the templates as listed below. Or you can install your own template via the Manual Install tab. 
 +  
 +===== Creating a Template =====
  
 +Please refer to the [[devel:template|Template Development]] page to learn about creating your own templates. If you created a template, please share it by creating a new page in the ''template'' namespace.
 +If you like to have a template ported to [[DokuWiki]] use the [[https://forum.dokuwiki.org/t/template-wishlist|template wishlist sub-forum]].
  
-<note tip> +---- pluginrepo ---
-Descrierea codului aplicaţiei (firmware): +includetemplates: yes 
-  * mediu de dezvoltare (if any) (e.g. AVR Studio, CodeVisionAVR) +screenshot:       yes
-  * librării şi surse 3rd-party (e.g. Procyon AVRlib) +
-  * algoritmi şi structuri pe care plănuiţi să le implementaţi +
-  * (etapa 3) surse şi funcţii implementate +
-</note> +
- +
-===== Rezultate Obţinute ===== +
- +
-<note tip> +
-Care au fost rezultatele obţinute în urma realizării proiectului vostru. +
-</note> +
- +
-===== Concluzii ===== +
- +
-===== Download ===== +
- +
-<note warning> +
-O arhivă (sau mai multe dacă este cazul) cu fişierele obţinute în urma realizării proiectului: surse, scheme, etc. Un fişier README, un ChangeLog, un script de compilare şi copiere automată pe uC crează întotdeauna o impresie bună ;-). +
- +
-Fişierele se încarcă pe wiki folosind facilitatea **Add Images or other files**. Namespace-ul în care se încarcă fişierele este de tipul **:pm:prj20??:c?** sau **:pm:prj20??:c?:nume_student** (dacă este cazul). **Exemplu:** Dumitru Alin, 331CC -> **:pm:prj2009:cc:dumitru_alin**. +
-</note> +
- +
-===== Jurnal ===== +
- +
-<note tip> +
-Puteți avea și o secțiune de jurnal în care să poată urmări asistentul de proiect progresul proiectului. +
-</note> +
- +
-===== Bibliografie/Resurse ===== +
- +
-<note> +
-Listă cu documente, datasheet-uri, resurse Internet folosite, eventual grupate pe **Resurse Software** şi **Resurse Hardware**. +
-</note> +
- +
-<html><a class="media mediafile mf_pdf" href="?do=export_pdf">Export to PDF</a></html> +
- +
- +
- +
- +
-=+
 plugintype:       32 plugintype:       32
 ----- -----
  
  
template.txt · Last modified: 2022-06-04 09:14 by schplurtz

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki