DokuWiki

It's better when it's simple

Användarverktyg

Webbverktyg


sv:search

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:search [2011-04-04 14:21]
– skapad 130.237.225.126
sv:search [2011-04-04 14:24] (aktuell)
– [Lite bakgrund om den Searchindex] 130.237.225.126
Rad 65: Rad 65:
 Indexet består av filer som heter ''page.idx'', ''w//[n]//.idx''och''i//[n]//.idx'', vilka ligger i indexkatalogen. ''w//[n]//.idx'' innehåller en lista på alla ord (utom stoppord) med längden //n// som visas på wiki-sidorna. För varje rad i ''w//[n]//.idx'' finns det en rad i motsvarande ''i//[n]//.idx''-fil som innehåller sidhänvisningar i form av ''pn*freq''. ''pn'' är ett radnummer för ''page.idx'', ''freq'' betecknar hur ofta ordet förekommer på sidan. Om det finns flera sidhänvisningar är dessa separerade med ett kolon. Indexet består av filer som heter ''page.idx'', ''w//[n]//.idx''och''i//[n]//.idx'', vilka ligger i indexkatalogen. ''w//[n]//.idx'' innehåller en lista på alla ord (utom stoppord) med längden //n// som visas på wiki-sidorna. För varje rad i ''w//[n]//.idx'' finns det en rad i motsvarande ''i//[n]//.idx''-fil som innehåller sidhänvisningar i form av ''pn*freq''. ''pn'' är ett radnummer för ''page.idx'', ''freq'' betecknar hur ofta ordet förekommer på sidan. Om det finns flera sidhänvisningar är dessa separerade med ett kolon.
  
-Den [[indexeraren]] använder en språkspecifik stoppordsfil som innehåller en lista med mycket vanliga ord som aldrig kommer att indexeras (t.ex. ordet ''den'' på svenska). Sökning på ett sådant ord kommer inte att ge några träffar. Denna stoppordsfil finns i språkmappen i DokuWiki-installationen, som är <dokuwiki>/inc/lang/<språk>/stopwords.txt så du kan redigera filen i rätt mapp för att lägga till eller ta bort ord som inte ska indexeras för det språket.+[[Indexeraren]] använder en språkspecifik stoppordsfil som innehåller en lista med mycket vanliga ord som aldrig kommer att indexeras (t.ex. ordet ''den'' på svenska). Sökning på ett sådant ord kommer inte att ge några träffar. Denna stoppordsfil finns i språkmappen i DokuWiki-installationen, som är <dokuwiki>/inc/lang/<språk>/stopwords.txt så du kan redigera filen i rätt mapp för att lägga till eller ta bort ord som inte ska indexeras för det språket.
  
 Om du har uppgraderat din wiki från en äldre version utan ett index, kommer din sökning inte att get något förrän indexet är byggt. Du kan antingen vänta tills detta händer genom att bläddra din wiki eller använda den medföljande [[ cli|commandline script]] för att uppdatera indexet. Om du har uppgraderat din wiki från en äldre version utan ett index, kommer din sökning inte att get något förrän indexet är byggt. Du kan antingen vänta tills detta händer genom att bläddra din wiki eller använda den medföljande [[ cli|commandline script]] för att uppdatera indexet.
sv/search.txt · Senast uppdaterad: 2011-04-04 14:24 av 130.237.225.126

Om inte annat angivet, innehållet i denna wiki är licensierat under följande licenser: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki