DokuWiki

It's better when it's simple

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Tłumaczenie jest starsze niż oryginalna strona i może być przestarzałe. Zobacz co się zmieniło.
Tłumaczenie tej strony?:

Learn about DokuWiki

Advanced Use

Corporate Use

Our Community


Follow us on Facebook, Twitter and other social networks.

Our Privacy Policy

pl:toolbar

To jest stara wersja strony!


Pasek narzędzi

W oknie edycji pasek narzędzi pomaga użytkownikom formatować tekst bez konieczności pamiętania składni.

Przyciski paska narzędzi działa bardzo podobnie jak przyciski formatowania w twoim ulubionym edytorze tekstu. Zaznacz słowo lub zdanie i wciśnij przycisk, by sformatować wybrany tekst. Jeśli wciśniesz przycisk bez zaznaczenia, tekst przykładowy zostanie wstawiony na pozycji kursora.

Pasek narzędzi daje również dostęp do menadżera multimediów.

:!: Jeśli pasek narzędzi nie jest widoczny, wykonaj polecenia z FAQ paska narzędzi w celu rozwiązania problemu.

Przyciski paska narzędzi

Większość przycisków posiada przypisane do nich klawisze dostępu.

:!: Jeżeli przyciski nie działają z ALT, sprawdź klawisze dostępu lub przejrzyj podręcznik przeglądarki by dowiedzieć się, jak używać klawiszy dostępu.

Przycisk Klawisz Funkcja
b Pogrubienie tekstu
i Pochylenie tekstu
u Podkreślenie tekstu
c oznaczenie fragmentu kodu
d Przekreślenie tekstu
8 Nagłówek tego samego poziomu
9 Nagłówek niższego poziomu
0 Nagłówek wyższego poziomu
Wybierz poziom nagłówka
1 Nagłówek poziomu 1 (po przycisku 'Wybierz poziom nagłówka')
2 Nagłówek poziomu 2 (po przycisku 'Wybierz poziom nagłówka')
3 Nagłówek poziomu 3 (po przycisku 'Wybierz poziom nagłówka')
4 Nagłówek poziomu 4 (po przycisku 'Wybierz poziom nagłówka')
5 Nagłówek poziomu 5 (po przycisku 'Wybierz poziom nagłówka')
l Link wewnętrzny (uruchamia Kreator linku)
Link zewnętrzny
- Element listy numerowanej
. Element wypunktowania
Linia pozioma
Wybór multimediów, wraz z wrzucaniem plików/załączników
Próbnik emotów
Próbnik znaków
y Podpis (tylko dla zalogowanych)
pl/toolbar.1324745075.txt.gz · ostatnio zmienione: 2011-12-24 17:44 przez zlotek