DokuWiki

It's better when it's simple

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.
Translations of this page?:

Learn about DokuWiki

Advanced Use

Corporate Use

Our Community


Follow us on Facebook, Twitter and other social networks.

Our Privacy Policy

pl:locking

Blokowanie stron

W celu uniknięcia konfliktów1) gdy wielu użytkowników próbuje edytować ta samą stronę w tym samym czasie, DokuWiki blokuje strony które edytujesz.

Jeśli strona jest edytowana przez innego użytkownika, zobaczysz komunikat 'Strona zablokowana', wskazując kto edytuje stronę i kiedy blokada wygasa.

Wygasanie blokad

Blokada strony ustawiona jest na czas określony w opcji locktime. Blokady są odświeżane:

  • Gdy wciśnięto przycisk Podgląd, wiek pliku blokady jest resetowany, zatem jeśli potrzeba więcej niż 15 minut dla edycji po prostu wciśnij Podgląd od czasu do czasu
  • Gdy dostępny jest JavaScript, DokuWiki będzie odświeżać blokadę w tle podczas edytowania dokumentu

Blokady wygasają gdy:

  • są starsze niż predefiniowany wiek2)
  • użytkownik edytujący stronę zapisze ją
  • użytkownik edytujący stronę anuluje zmiany wciskając przycisk Anuluj

Gdy edytujesz stronę, alert JavaScript przypomni o wygasającej blokadzie minutę przed jej wygaśnięciem.

Pliki blokad zawierają adres IP (lub nazwę użytkownika, jeśli dostępna) osoby, która edytuje stronę - Oznacza to, że użytkownicy nie mogą widzieć jako zablokowanych stron blokowanych przez siebie.

Konfiguracja

1)
Konflikty są w dalszym ciągu wyszukiwane.
2)
Oznacza to że jeśli nie masz włączonego JavaScriptu, będziesz miał ograniczony czas do edycji.
pl/locking.txt · ostatnio zmienione: 2011-12-13 01:19 przez 78.8.196.186