DokuWiki

It's better when it's simple

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:edit_window

Okno edycji

Okno edycji to miejsce, gdzie można edytować całą stronę lub jej sekcję.

Na samej górze zobaczysz pasek narzędzi (ang. Toolbar), który umożliwia szybki dostęp do najprostszej składni. Poniżej paska narzędzi znajdziesz główne pole edycji tekstu (ang. Edit Area) - tutaj edytujesz źródło strony Wiki. Poniżej okna edycji znajdziesz przyciski do zapisu, podglądu lub anulowania twojej pracy. Obok przycisków znajdziesz pole do wprowadzenia opisu zmian, a dalej pole wyboru mniejszych zmian.

Pasek narzędzi

Okno edycji Patrz strona Pasek narzędzi

Sterowanie

Poniżej pola edycji znajdują się 3 przyciski (ang. Buttons), od lewej to:

  • Przycisk Zapisz umożliwia zapis zawartości. Zawartość strony zostaje udostępniona od momentu zapisu.
  • Przycisk Podgląd umożliwia obejrzenie dokonanych modyfikacji przed ich zapisem. Podgląd wyświetlany jest pod oknem edycji.
  • Przycisk Anuluj pozwala powrócić do bieżącej strony. Powoduje porzucenie zmian, łącznie z automatycznie zapisaną wersją roboczą, czyli szkicem.

Po prawej stronie znajdziesz 2 strzałki góra/dół oraz strzałkę „enter” (ang. size & wrap control):

  • Strzałki góra/dół: te dwie strzałki w prawym, dolnym rogu używane są do dostosowania rozmiaru pola edycji do rozmiarów twojego ekranu. Wybrany rozmiar zapamiętywany jest w ciasteczku i odtwarzany przy kolejnych wizytach.
  • Strzałka „enter” używana jest do zmiany ustawień „zawijania” linii okna edycji. Kliknięcie przełącza ustawienie zawijania linii na włączone lub wyłączone. W jednym wypadku długie linie zawijane są tak, aby w całości mieściły się w oknie edycji, w drugim długie linie pozostają jedną linią, ale masz możliwość przewijania ich przy pomocy paska umieszczonego u dołu okna edycji.
  • Włączanie i wyłączanie tego ustawienia pomaga przy edycji długich bloków tekstu.

Opis zmian

W czasie edycji strony wiki, poniżej głównego pola edycji pojawia się małe pole tekstowe z podpisem „Opis zmian” (ang. Summarybox). Zawsze przed zapisaniem zmian należy wprowadzić tam krótki komentarz opisujący co zostało zmienione. W sytuacji gdy tworzysz nową stronę, DokuWiki automatycznie wprowadzi odpowiedni komentarz w języku użytkownika.

Opis zmian będzie się pojawiał dla każdej strony, obok każdego wpisu na liście zmian na stronach poprzednie wersje, w kanałach RSS oraz ATOM, jak również na liście ostatnie zmiany dla całej witryny wiki. Przy domyślnej instalacji DokuWiki, użytkownicy nie muszą wprowadzać opisów zmian przy zapisie. Jak można wymóc wpisywanie komentarzy, patrz wymuszony opis zmian.

Mniejsze zmiany

Jeśli Administrator witryny Wiki włączy kontrolę dostępu za pomocą ACL, to zalogowani użytkownicy mają możliwość oznaczania zmian stron jako mniej ważne poprzez zaznaczenie odpowiedniego pole wyboru (pole wyboru Mniejsze zmiany). Zmiany oznaczone jako mniejsze nie są raportowane do kanałów RSS czy rozsyłane w ramach usługi subskrypcja e-mail.

Wpisy oznaczone jako mniejsze będą na stronie „Poprzednie wersje” wyświetlane w stonowanym kolorze1).

Podgląd

Jeśli wciśniesz przycisk podglądu, to poniżej głównego pola edycji ukaże się podgląd edytowanego właśnie tekstu. Używaj tego przycisku przed zapisem, by sprawdzić czy wszystko wygląda tak, jak powinno.

Pamiętaj, że okno edycji znajduje się ponad podglądem; po prostu przewiń stronę do góry, by kontynuować edycję.

Skróty klawiaturowe

W oknie edycji możesz używać klawiszy dostępu swojej przeglądarki. Patrz Skróty klawiatorowe celem ustalenia kombinacji klawiszy do wprowadzania poleceń z klawiatury w twojej przeglądarce.

1)
wygląd zależy od szablonu, np. niektóre szablony wyświetlają te wpisy czcionką pochyloną
pl/edit_window.txt · ostatnio zmienione: 2020-03-20 15:25 przez 336ap

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki