DokuWiki

It's better when it's simple

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:devel:css

Arkusze stylów CSS

Większość sposobu wyświetlania przez DokuWiki może być definiowana za pomocą arkuszy stylów CSS. Samo DokuWiki definiuje tylko kilka niewielkich stylów. Reszta definicji CSS pochodzi od użytych szablonów i wtyczek.

Wszystkie pliki CSS są pobierane za pośrednictwem jednego dyspozytora w lib/exe/css.php, który obsługuje również buforowanie, zastępowanie wzorców i optymalizację. Wczytywanie arkuszy stylów oprócz innych czynności wykonywane jest wewnątrz funkcji tpl_metaheaders(), zatem nie zapomnij umieścić jej w swoim szablonie.

Tryby arkuszy stylów

Jest pięć typów trybów arkusza stylu:

  • screen: Używany do wyświetlania stron w przeglądarce
  • print: Definicje stąd zostaną użyte do drukowania stron
  • all: Stosowane we wszystkich trybach wyświetlania
  • rtl: Definicje w plikach rtl zostaną wczytane dodatkowo gdy jest użyty język pisany z prawej do lewej
  • feed: Stosowane podczas wyświetlania stopki

Arkusze stylów DokuWiki

DokuWiki wczytuje swoje arkusze z 4 źródeł, które ładowane są w następującej kolejności (Arkusze RTL są dodawane na końcu każdego kroku):

1.Podstawowe arkusze stylów

Te arkusze znajdują się w /lib/styles. Określają one stylizację podstawowych elementów, jak wygląd komunikatów błędów.

2.Style wtyczek

Wtyczki mogą określać własne definicje przy użyciu następujących plików:

Tryb Plik CSS
screen style.css or screen.css
print print.css
all all.css
rtl rtl.css
feed feed.css

Aby dostosować się do zestawu kolorów szablonu, autorzy wtyczek powinni używać gwarantowanych zastępczych oznaczeń kolorów.

:!: Arkusze stylów z wtyczki wczytywane są nawet, jeśli wtyczka nie jest używana (nie jest jednak, jeśli wtyczka jest wyłączona).

:!: Style zdefiniowane tutaj powinny mogą powodować konflikty. Zatem uważaj pisząc wtyczkę. Jeśli to możliwe, dodaj przedrostek do własnych stylów by nie powodowały one konfliktów.

3.Style szablonów

Arkusze stylów szablonu są ładowane z wybranego folderu szablonu. DokuWiki odczytuje style.ini znajdujący się w folderze i wczytuje wszystkie CSS wymienione w tym pliku. Wczytywanie wykonywane jest zgodnie z aktualnym trybem.

Dodatkowo s tym pliku style.ini definiowane są zastąpienia.

4.Style użytkownika

Dodatkowe style, niezależnie od użytego szablonu moga być zdefiniowane przez administratora wiki poprzez utworzenie następujących plików CSS w folderze konfiguracyjnym wiki (conf/ w niepoprawianych wiki):

Plik CSS w Anteaterze Plik CSS przed i po Anteaterze1) Kiedy używane
conf/userstyle.css conf/userstyle.css Stosowane w trybie ekranowym
conf/printstyle.css conf/userprint.css Stosowane podczas wydruku strony
conf/rtlstyle.css develonly conf/userrtl.css Stosowane gdy używany język spisany z prawej do lewej
conf/feedstyle.css conf/userfeed.css Stosowane w wyświetlaniu stopki
conf/allstyle.css conf/userall.css Stosowane we wszystkich trybach wyświetlania

Jest to użyteczne do nadpisywania małych części stylów szablonu lub wtyczek bez borykania się z problemami korekt po aktualizacji.

Użycie identyfikatorów

Podczas używania własnych IDów w szablonie do przypisywania stylów upewnij się, że identyfikatory nie powodują konfliktów z istniejącymi już IDami. W szczególności upewnij się, że nie wchodzą w konflikt z identyfikatorami automatycznie przypisywanymi do nagłówków sekcji. Najprostszym sposobem zapewnienia tego jest użycie dwóch sąsiadujących podkreśleniach (__) w twoich IDach. Ponieważ identyfikatory sekcji są zawsze poprawnymi nazwami stron, nie będą one nigdy zawierać sąsiadujących ze sobą podkreśleń.

We wtyczkach użyj <nazwawtyczki>__<id>. Na przykład 'searchindexplugin__buttonfield'

Style.ini

style.ini jest plikiem ini. Zawiera on dwie sekcje:

[stylesheets]

Ta część definiuje, jakie pliki CSS są wczytywane. Każda linia jest zdefiniowana następująco:

cssfile.css = tryb

cssfile.css jest nazwą twojego pliku, zaś tryb to tryb do którego się on odnosi.

[replacements]

Syspozytor CSS DokuWiki jest w stanie zastąpić oznaczenia zastępcze we wczytywanych arkuszach stylów co jest konfigurowane w sekcji [replacements] w szablonach style.ini. Jest to szczególnie użyteczne do definiowania schematu kolorów jednokrotnie i ponownego użycia tych kolorów we wszystkich plikach. Późniejsze dostosowanie kolorów jest wtedy prostą kwestią zmiany pliku ini.

Gwarantowane zastępcze oznaczenia kolorów

Następujące oznaczenia zastępcze są jedynymi bezpiecznymi do użycia we wtyczkach.

zmienna oznaczenia znaczenie wartość w domyślnym szablonie nazwa przed 2006-08-05
__background__ podstawowy kolor tła #fff __white__
__background_alt__ alternatywny kolor tła #dee7ec __medium__
__background_neu__ neutralny kolor tła #f5f5f5 __lightgray__
__border__ kolor ramki #8cacbb __dark__
__text__ podstawowy kolor tekstu #000 __black__
__text_alt__ alternatywny kolor tekstu #638c9c __darker__
__text_neu__ neutralny kolor tekstu #666 __darkgray__

Od 2006-08-05 nazwy te zostały zmienione na bardziej poprawne semantycznie. Wtyczki i szablony używające zastępowania wzorców starsze niż ta data mogą być niedostosowane do tych zmiennych, zalecane było ich stosowanie.

Inne zastępcze oznaczenia kolorów używane przez szablon domyślny

Te dodatkowe oznaczenia zastępcze zostały użyte w szablonach domyślnych. Inne szablony mogą ich równiez używać, ale nie jest to wymagane.

zmienna oznaczenia znaczenie wartość w domyślnym szablonie nazwa przed 2006-08-05
__background_other__ inny kolor tła #f7f9fa __lighter__
__text_other__ inny kolor tekstu #ccc __mediumgray__
(none, omitted) - #eef3f8 __light__
__extern__ kolor linku #436976 (unchanged)
__existing__ kolor linku dla działającego linku wewnętrznego #090 (unchanged)
__missing__ kolor linku dla brakującego linku wewnętrznego #f30 (unchanged)
__highlight__ kolor podświetlonych wyszukiwanych fragmentów #ff9 (unchanged)
1)
przywrócone po 2011-02-26
pl/devel/css.txt · ostatnio zmienione: 2014-12-27 18:45 przez 89.78.175.89

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki