DokuWiki

It's better when it's simple

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:cli

Narzędzia wiersza poleceń

DokuWiki wydawana jest z kilkoma skryptami PHP przeznaczonymi do wykonania z wiersza poleceń (UNIX) na serwerze DokuWiki. Wszystkie te skrypty znajdują się w folderze <yourWiki>/bin/.

Uwaga: Aby móc wykonać te skrypty potrzebujesz interpretera PHP CLI zainstalowanego w systemie.

Mamy dwa sposoby uruchomienia skryptów. Możesz albo ustawić im atrybut wykonywalności:

$> chmod +x <script>.php
$> ./<script>.php

albo uruchomić jak poniżej (zalecane):

$> /path/to/php <script>.php

dwpage.php

Uwaga: Były zgłaszane problemy z wtyczkami bazującymi na ACL i autoryzacji lub systemie zdarzeń DokuWiki.

Składnia: dwpage.php [opcje] <akcja>
 
 Narzędzie wspomagające edycję stron DokuWiki z linii poleceń, pozwala
 pobrać strony do edycji a następnie zatwierdzić je po zmianach
 
 Standardowe operacje to:
 
 
 AKCJE
   checkout: sprawdź $ dwpage.php --help=checkout
   commit: sprawdź $ dwpage.php --help=commit
   lock: sprawdź $ dwpage.php --help=lock
 
 OPCJE
   -h, --help=<akcja>: wyświetla pomoc
     np. $ ./dwpage.php -hcommit
     np. $ ./dwpage.php --help=commit

indexer.php

Pozwala zaktualizować indeks wyszukiwania.

Składnia: indexer.php <opcje>
 
 Aktualizacja indeksu wyszukiwania przez zindeksowanie nowych lub zmienionych stron
 wykonywana z podaną opcją -c powoduje wstępne czyszczenie indeksu.
 
 OPTIONS
   -h, --help   wyświetla ten ekran pomocy i wychodzi
   -c, --clear  czyści indeks przed aktualizacją
   -q, --quiet  nie wyświetla żadnych komunikatów

Polecenie powinno być uruchomione przez odpowiedniego użytkownika i być może we właściwym folderze aby zadziałało. Np. www-data w ~www-data pod debian lenny

wantedpages.php

Składnia: wantedpages.php [wiki:przestrzeńnazw]
 
 Wyświetla listę pożądanych stron (takich, do których prowadzą linki wewnętrzne 
 ale które nie istnieją).
 
 Jeśli opcjonalny [wiki:przestrzeńnazw] nie został wprowadzony,
 domyślnie wybierana jest podstawowa przestrzeń nazw
 
 OPCJE
   -h, --help wyświetla pomoc

striplangs.php

Pozwala usunąć niechciane pliki językowe z instalacji.

Składnia: striplangs.php [-h [-x]] [-e] [-k lang1[,lang2]..[,langN]]
 
 Usuwa wszystkie języki z instalacji, poza wymienionymi
 op opcji -k. Język angielski nie jest nigdy usuwany!
 
 OPCJE
   -h, --help   wyświetla tą informację
   -x, --examples podaje również przykłady użycia
   -k, --keep   lista języków rozdzielonych przecinkami, -e jest zawsze domniemane
   -e, --english pozostawia angielski, atrapa w użyciu bez -k
pl/cli.txt · ostatnio zmienione: 2012-01-11 01:01 przez 78.8.198.241

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki