DokuWiki

It's better when it's simple

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.
Translations of this page?:

Learn about DokuWiki

Advanced Use

Corporate Use

Our Community


Follow us on Facebook, Twitter and other social networks.

Our Privacy Policy

pl:cli

Narzędzia wiersza poleceń

DokuWiki wydawana jest z kilkoma skryptami PHP przeznaczonymi do wykonania z wiersza poleceń (UNIX) na serwerze DokuWiki. Wszystkie te skrypty znajdują się w folderze <yourWiki>/bin/.

Uwaga: Aby móc wykonać te skrypty potrzebujesz interpretera PHP CLI zainstalowanego w systemie.

Mamy dwa sposoby uruchomienia skryptów. Możesz albo ustawić im atrybut wykonywalności:

$> chmod +x <script>.php
$> ./<script>.php

albo uruchomić jak poniżej (zalecane):

$> /path/to/php <script>.php

dwpage.php

Uwaga: Były zgłaszane problemy z wtyczkami bazującymi na ACL i autoryzacji lub systemie zdarzeń DokuWiki.

Składnia: dwpage.php [opcje] <akcja>
 
 Narzędzie wspomagające edycję stron DokuWiki z linii poleceń, pozwala
 pobrać strony do edycji a następnie zatwierdzić je po zmianach
 
 Standardowe operacje to:
 
 
 AKCJE
   checkout: sprawdź $ dwpage.php --help=checkout
   commit: sprawdź $ dwpage.php --help=commit
   lock: sprawdź $ dwpage.php --help=lock
 
 OPCJE
   -h, --help=<akcja>: wyświetla pomoc
     np. $ ./dwpage.php -hcommit
     np. $ ./dwpage.php --help=commit

indexer.php

Pozwala zaktualizować indeks wyszukiwania.

Składnia: indexer.php <opcje>
 
 Aktualizacja indeksu wyszukiwania przez zindeksowanie nowych lub zmienionych stron
 wykonywana z podaną opcją -c powoduje wstępne czyszczenie indeksu.
 
 OPTIONS
   -h, --help   wyświetla ten ekran pomocy i wychodzi
   -c, --clear  czyści indeks przed aktualizacją
   -q, --quiet  nie wyświetla żadnych komunikatów

Polecenie powinno być uruchomione przez odpowiedniego użytkownika i być może we właściwym folderze aby zadziałało. Np. www-data w ~www-data pod debian lenny

wantedpages.php

Składnia: wantedpages.php [wiki:przestrzeńnazw]
 
 Wyświetla listę pożądanych stron (takich, do których prowadzą linki wewnętrzne 
 ale które nie istnieją).
 
 Jeśli opcjonalny [wiki:przestrzeńnazw] nie został wprowadzony,
 domyślnie wybierana jest podstawowa przestrzeń nazw
 
 OPCJE
   -h, --help wyświetla pomoc

striplangs.php

Pozwala usunąć niechciane pliki językowe z instalacji.

Składnia: striplangs.php [-h [-x]] [-e] [-k lang1[,lang2]..[,langN]]
 
 Usuwa wszystkie języki z instalacji, poza wymienionymi
 op opcji -k. Język angielski nie jest nigdy usuwany!
 
 OPCJE
   -h, --help   wyświetla tą informację
   -x, --examples podaje również przykłady użycia
   -k, --keep   lista języków rozdzielonych przecinkami, -e jest zawsze domniemane
   -e, --english pozostawia angielski, atrapa w użyciu bez -k
pl/cli.txt · ostatnio zmienione: 2012-01-11 01:01 przez 78.8.198.241