DokuWiki

It's better when it's simple

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.
Translations of this page?:

Learn about DokuWiki

Advanced Use

Corporate Use

Our Community


Follow us on Facebook, Twitter and other social networks.

Our Privacy Policy

pl:accesskeys

Klawisze dostępu

W celu przyspieszenia nawigacji i formatowania możesz użyć w DokuWiki klawiszy dostępu. Niestety sposób ich działania zależy od używanej akurat przeglądarki i systemu operacyjnego. Często wystarczy wciśnięcie ALT i klawisza. W Macintosh (OS X) jest to CTRL + ALT i klawisz. W Operze, ponieważ używa już szczegółowej nawigacji klawiatury (i by zablokować przypisane do stron mapowania klawiatury użytkownika), należy należy umożliwić dostęp za pomocą klawisza trybu przy pomocy Shift i ESC zanim możesz wcisnąć go bezpośrednio. W pewnych przeglądarkach użycie klawisza dostępu tylko przenosi wybór do przycisku i musisz jeszcze wcisnąć Enter po jego użyciu.

O to szybkie lista sprawdzeń, czy to działa. Spróbujemy powrócić do strony początkowej. Wykonuj kolejne kroki dopóki coś się nie stanie.

  • Wciśnij ALT + SHIFT + H
  • Wciśnij ALT + SHIFT + H po czym naciśnij Enter
  • Wciśnij ALT + H
  • Wciśnij CTRL + H
  • Wciśnij ALT + H po czym naciśnij Enter
  • Wciśnij CTRL + H po czym naciśnij Enter
  • WciśnijShift + ESC po czym naciśnij H

Na Makintoszach, powinieneś wypróbować CTRL + klawisz.
Podpowiedź: w Safari 4+ powinieneś użyć CTRL + ALT + klawisz

ALT+H wywołuje po prostu menu pomocy w wielu przeglądarkach!

Podpowiedź: W Operze 8.51 musisz wcisnąć SHIFT + ESC a następnie klawisz dostępu a potem nacisnąć ENTER dla wszystkich klawiszy dostępu innych niż H i F. W Operze 9.0 staje się to troszke prostsze: wciśnij SHIFT + ESC, a następnie klawisz dostępu.

Podpowiedź: Firefox 2 Używa ALT + Shift + Klawisz by uniknąć konfliktów z wbudowanymi klawiszami dostępu przeglądarki. By przywrócić poprzednie zachowanie w Windows, wpisz about:config w pasek adresu, znajdź właściwość ui.key.contentAccess i ustaw ją na 4

W przeglądarkach z rodziny Mozilla klawisze modyfikujące interfejsu użytkownika przeglądarki i HTML mogą być ustawione przez opcje ui.key.generalAccessKey, ui.key.chromeAccess i ui.key.contentAccess. Użytkownicy Linux mogą życzyć sobie wykorzystać nieużywany tu „klawisz Windows” jako modyfikator klawisza dostępu ustawiając ui.key.contentAccess na 8.

Podpowiedź: Google Chrome wykorzystuje: ALT + SHIFT + klawisz dostępu

Klawisze ogólne

Poniższe klawisze zawsze dostępne są w DokuWiki.

E Przełącza bieżącą stronę w tryb edycji
V przełącza bieżącą stronę w tryb przeglądania źródła (jeśli przycisk „Przeglądaj źródło strony” jest wyświetlany)
O pokazuje poprzednie wersje bieżącej strony
R pokazuje ostatnie zmiany
F ustawia kursor na polu wyszukiwania
H otwiera stronę startową
X Otwiera stronę indeksu

Tryb edycji

Dodatkowe klawisze dostępne są w trybie edycji:

B pogrubienie
I pochylenie
U podkreślenie
C czcionka o stałej szerokości znaków
D przekreślenie
1 nagłówek poziomu 1
2 nagłówek poziomu 2
3 nagłówek poziomu 3
4 nagłówek poziomu 4
5 nagłówek poziomu 5
L utworzenie linku wewnętrznego
S zapis zmian
P podgląd sformatowanej strony
Y wstawia sygnaturę (tylko dla zalogowanych użytkowników)
pl/accesskeys.txt · ostatnio zmienione: 2011-12-18 00:53 przez 78.8.123.101