DokuWiki

It's better when it's simple

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:accesskeys

Skróty klawiaturowe

W celu przyspieszenia nawigacji i formatowania możesz użyć w DokuWiki klawiatury. Niestety sposób ich działania zależy od używanej akurat przeglądarki i systemu operacyjnego. Często wystarczy wciśnięcie ALT i klawisza dostępu. W Macintosh (OS X) jest to CTRL + ALT i klawisz dostępu. W Operze, ponieważ używa już szczegółowej nawigacji klawiatury (i by zablokować przypisane do stron mapowania klawiatury użytkownika), należy należy umożliwić dostęp za pomocą klawisza trybu przy pomocy Shift i ESC zanim możesz wcisnąć go bezpośrednio. W pewnych przeglądarkach użycie klawisza dostępu tylko przenosi wybór do przycisku i musisz jeszcze wcisnąć Enter po jego użyciu.

O to szybkie lista sprawdzeń, czy to działa. Spróbujemy powrócić do strony początkowej. Wykonuj kolejne kroki dopóki coś się nie stanie.

  • Wciśnij ALT + SHIFT + H
  • Wciśnij ALT + SHIFT + H po czym naciśnij Enter
  • Wciśnij ALT + H
  • Wciśnij CTRL + H
  • Wciśnij ALT + H po czym naciśnij Enter
  • Wciśnij CTRL + H po czym naciśnij Enter
  • WciśnijShift + ESC po czym naciśnij H

Na Makintoszach, powinieneś wypróbować CTRL + klawisz.
Podpowiedź: w Safari 4+ powinieneś użyć CTRL + ALT + klawisz

ALT+H wywołuje po prostu menu pomocy w wielu przeglądarkach!

Podpowiedź: W Operze 8.51 musisz wcisnąć SHIFT + ESC a następnie klawisz dostępu a potem nacisnąć ENTER dla wszystkich klawiszy dostępu innych niż H i F. W Operze 9.0 staje się to troszke prostsze: wciśnij SHIFT + ESC, a następnie klawisz dostępu.

Podpowiedź: Firefox 2 Używa ALT + Shift + Klawisz by uniknąć konfliktów z wbudowanymi klawiszami dostępu przeglądarki. By przywrócić poprzednie zachowanie w Windows, wpisz about:config w pasek adresu, znajdź właściwość ui.key.contentAccess i ustaw ją na 4

W przeglądarkach z rodziny Mozilla klawisze modyfikujące interfejsu użytkownika przeglądarki i HTML mogą być ustawione przez opcje ui.key.generalAccessKey, ui.key.chromeAccess i ui.key.contentAccess. Użytkownicy Linux mogą życzyć sobie wykorzystać nieużywany tu „klawisz Windows” jako modyfikator klawisza dostępu ustawiając ui.key.contentAccess na 8.

Podpowiedź: Google Chrome wykorzystuje: ALT + SHIFT + klawisz dostępu

Klawisze ogólne

Poniższe klawisze zawsze dostępne są w DokuWiki.

E Przełącza bieżącą stronę w tryb edycji
V przełącza bieżącą stronę w tryb przeglądania źródła (jeśli przycisk „Przeglądaj źródło strony” jest wyświetlany)
O pokazuje poprzednie wersje bieżącej strony
R pokazuje ostatnie zmiany
F ustawia kursor na polu wyszukiwania
H otwiera stronę startową
X Otwiera stronę indeksu

Tryb edycji

Dodatkowe klawisze dostępne są w trybie edycji:

B pogrubienie
I pochylenie
U podkreślenie
C czcionka o stałej szerokości znaków
D przekreślenie
1 nagłówek poziomu 1
2 nagłówek poziomu 2
3 nagłówek poziomu 3
4 nagłówek poziomu 4
5 nagłówek poziomu 5
L utworzenie linku wewnętrznego
S zapis zmian
P podgląd sformatowanej strony
Y wstawia sygnaturę (tylko dla zalogowanych użytkowników)
pl/accesskeys.txt · ostatnio zmienione: 2020-03-20 13:39 przez 336ap

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki