DokuWiki

It's better when it's simple

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:edit_window

Bewerkvenster

Bewerkvenster

Het bewerkvenster is waar je een pagina of alinea bewerkt.

Helemaal bovenaan zul je een werkbalk aantreffen die je snel toegang geeft tot de meeste simpele syntax. Onder de werkbalk is het hoofdtekstvak geplaatst - hier bewerk je de bron van de wikipagina. Daaronder kun je de knoppen voor het opslaan, een voorbeeld of annuleren vinden. Rechts naast deze knoppen is een vakje voor de samenvatting, gevolgd door een vinkje om aan te geven dat het een kleine wijziging is.

Werkbalk

Zie de werkbalk pagina.

Knoppen

Onder het bewerkvak, heb je links 3 knoppen:

  • Opslaan knop laat je de inhoud opslaan. Na opslaan verschijnt de inhoud meteen op internet.
  • Voorbeeld knop laat je blik werpen op je aanpassingen voor dat je het opslaat. Het Voorbeeld wordt onder het bewerkvenster weergegeven.
  • Annuleren knop laat je terug gaan naar de originele pagina. Dit verwijdert je aanpassingen die automatisch zijn opgeslagen als klad.

Rechts heb je 2 omhoog/omlaag pijltjes en een “enter” pijl :

  • Omhoog / omlaag pijlen : De twee pijlen kun je gebruiken om de grote van het tekstinvoervak aan te passen aan je schermgrootte. De gekozen afmetingen worden opgeslagen in een cookie en gebruikt bij je volgende bezoeken.
  • De “enter” pijl wordt gebruik om “wrap” instelling van het bewerkvenster te wijzigen. Als je erop klikt schakelt het paginawrappen in of uit. In het ene geval worden lange regels afgebroken in het bewerkvak, in het andere geval blijven lange regels één regel en krijg je een scrollbalk aan de onderkant van het bewerkvak.
  • In- en uitschakelen van deze instelling helpt je om lange tekstblokken te bewerken.

Samenvatting

Bij het bewerken van een wiki pagina, is er een klein tekst invoer veld onder het bewerkvenster genaamd “Samenvatting wijziging”. Voordat wijzigingen worden opgeslagen, is het van belang kort te vermelden wat deze wijzigingen omvatten. Indien je een eerder niet-bestaande pagina maakt plaats Dokuwiki automatisch een toepasselijke mededeling in de huidige taal van de wiki.

De samenvatting wijziging wordt getoond naast iedere revisie in de lijst van oude revisies voor elke pagina, in de RSS en ATOM feeds, en bovendien ook in de lijst van recent changes voor de gehele wiki. In de standaard installatie van DokuWiki zijn gebruikers niet verplicht om een samenvatting op te geven indien zij wijzigingen aanbrengen. Om samenvattingen verplicht te stellen, zie samenvatting verplichten.

Kleine wijziging

Indien de Beheerder van de Wiki gebruiker authentificatie middels ACLs heeft ingesteld, kunnen ingelogde gebruikers wijzigingen als kleine wijziging markeren door de betreffende selectievak (Kleine wijziging selectievak). Als kleine wijziging gemarkeerde wijzigingen worden niet vermeld in de RSS feed of verzonden middels de subscription toepassing.

Als kleine wijziging gemarkeerde wijzigingen worden getoond in schuinschrift in de “Oude revisies” pagina.

Voorbeeld

Als je de Voorbeeld knop selecteert wordt een voorbeeld van de uiteindelijke weergave getoond onder de centrale bewerk knoppen.Gebruik dit om te controleren of het er uit ziet zoals beoogd, voordat het wordt opgeslagen.

Let op : het bewerkvak is boven het voorbeeld; scroll naar boven om weer te bewerken.

nl/edit_window.txt · Laatst gewijzigd: 2014-03-27 13:21 door rene

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki