Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:wikitext

Ο κώδικας μιας σελίδας wiki

Οι σελίδες των Wiki είναι γραμμένες σε κώδικα απλού κειμένου που ονομάζεται wikitext. Αυτός ο κώδικας είναι απλώς, βασικό κείμενο που εμπεριέχει βελτιώσεις με μια απλή γλώσσα σήμανσης.

Αυτός ο κώδικας διαβάζεται από τον DokuWiki parser και μετατρέπεται σε XHTML αφού κάποιος χρήστης έχει επεξεργαστεί μια σελίδα.

Μπορείτε να δείτε τον κώδικα οποιαδήποτε σελίδας κάνοντας κλικ στο κουμπί “Τροποποιήστε την σελίδα” στην κορυφή ή στο τέλος κάθε σελίδας.

Η γλώσσα σήμανσης του DokuWiki

Δεν υπάρχει καθορισμένη γλώσσα σήμανσης για τα wiki μέχρι αυτήν την στιγμή, αλλά το DokuWiki έχει την δική του σύνταξη που είναι πολύ κοντά σε άλλες που χρησιμοποιούν άλλα λογισμικά wiki.
Μπορείτε να συγκρίνετε τις διαφορές στην σύνταξη με άλλα wikis στο http://www.wikimatrix.org.

el/wikitext.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2011-02-10 12:40 από petsagouris

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki