Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:installer

Οδηγός εγκατάστασης του DokuWiki

Ο οδηγός εγκατάστασης στο install.php σας βοηθάει να ξεκινήσετε το DokuWiki σας. Ελέγχει την διαθεσιμότητα των απαιτούμενων λειτουργιών PHP και για τα αναγκαία δικαιώματα σε φακέλους και αρχεία. Επιπλέον δημιουργεί έναν αρχικό λογαριασμό διαχειριστή και τα βασικά δικαιώματα ACL.

Για να εκτελέσετε τον οδηγό εγκατάστασης, ανοίξτε την σελίδα http://[dokuwikiPath]/install.php στον περιηγητή σας. (Για λόγους ασφάλειας μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε μια καινούργια και μη “πειραγμένη” έκδοση του DokuWiki.)

Πιθανά μηνύματα σφαλμάτων

Ο οδηγός εγκατάστασης θα ελέγξει αν το περιβάλλον που θα τρέχει το λογισμικό πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Τα παρακάτω είναι μηνύματα σφαλμάτων που μπορεί να συναντήσετε.

Αγγλικά: xxx is not writable by DokuWiki. You need to fix the permission settings of this directory!
Ελληνικά: Το xxx δεν είναι εγγράψιμο από το DokuWiki. Πρέπει να φτιάξετε τα δικαιώματα σε αρχεία και φακέλους σε αυτόν τον φάκελο!

Αυτό είναι μάλλον το πιο πιθανό σφάλμα. Πρέπει να δώσετε δικαιώματα εγγραφής στον εν λόγω φάκελο για να μπορεί μια διεργασία που τρέχει ο εξυπηρετητής να γράψει σε αυτό. Δείτε το permissions για περισσότερες πληροφορίες.

Μια άλλη πιθανή αιτία είναι ότι προσπαθήσατε να μετακινήσετε τους φακέλους data και conf (περγράφεται εδώ Ασφάλεια) προτού να τρέξετε τον οδηγό εγκατάστασης. Η ενέργεια της μετακίνησης πρέπει να γίνεται μόνο αφότου τελειώσει η διαδικασία εγκατάστασης.

Αγγλικά: PHP function xxx is not available. Maybe your hosting provider disabled it for some reason?
Ελληνικά: Η λειτουργία PHP xxx δεν είναι διαθέσιμη. Μπορεί ο hosting provider σας να την έχει απενεργοποιήσει για κάποιον λόγο;“

Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη λειτουργία που παρέχεται από την γλώσσα PHP δεν βρέθηκε. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η έκδοση της PHP είναι πολύ παλιά (το DokuWiki χρειάζεται PHP 5.1.2 κατ' ελάχιστο), ότι σας λείπει μια συγκεκριμένη επέκταση της PHP (απίθανο) ή ότι ο hosting provider σας έχει απενεργοποιήσει την λειτουργία αυτή για κάποιον λόγο.

Πρέπει να επιδιορθώσετε αυτό το πρόβλημα γιατί σε διαφορετική περίπτωση το DokuWiki δεν μπορεί να εκτελεστεί. Άρα είτε αναβαθμίστε την έκδοση PHP σας είτε ζητήστε από τον hosting provider σας να ελέγξει τις ρυθμίσεις της PHP.

Αγγλικά: xxx - illegal or empty value
Ελληνικά: xxx - μη έγκυρη ή κενή τιμή

Εισάγατε μια τιμή που δεν επιτρέπεται σε αυτό το πεδίο. Δείτε παρακάτω για το ποιες τιμές είναι αποδεκτές και για ποια πεδία.

Πεδία προς συμπλήρωση

Αυτές είναι οι επιλογές που πρέπει να συμπληρωθούν κατά την εγκατάσταση και η έννοια τους.

Όνομα Wiki

Αυτό ρυθμίζει το title του Wiki. Είναι αυτό που θα εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία (στο αρχικό σχεδιότυπο).

Ενεργοποίηση των ACL

Μόνο όταν αυτό το κουτάκι είναι σημειωμένο ως ενεργό, είναι και τα υπόλοιπα πεδία διαθέσιμα. Το DokuWiki δεν χρειάζεται την ρύθμιση των ACL, αλλά προτείνεται γιατί χωρίς αυτό δεν θα είναι διαθέσιμη η οθόνη διαχείρισης.

Υπερχρήστης

Αυτό είναι το όνομα χρήστη που θα είναι ο λογαριασμός του διαχειριστή. Θα πρέπει να είναι σε πεζούς λατινικούς χαρακτήρες. Τα κενά επιτρέπονται.

Πλήρες όνομα

Το πραγματικό όνομα του Υπερχρήστη.

E-Mail

Η διεύθυνση email του Υπερχρήστη. Δεν γίνεται προηγμένος έλεγχος σε αυτήν την τιμή, ελέγχεται μόνο αν εμπεριέχει ένα @, αλλά παρ' όλ' αυτά θα πρέπει να δώσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συνθηματικό

Το συνθηματικό για τον Υπερχρήστη.

Επανάληψη συνθηματικού

Επαναλάβετε την εισαγωγή του συνθηματικού. Αυτό είναι για να σας αποτρέψει από το να εισάγεται λάθος συνθηματικό.

Αρχική ρύθμιση των ACL !

Ο οδηγός εγκατάστασης θα βάλει κάποιες αρχικές ACL για εσάς. Αυτό που θα επιλέξετε εδώ καθορίζει τον τρόπο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το Wiki. Αυτό είναι μονάχα μια αρχική ρύθμιση, πιθανότατα να χρειαστεί να ρυθμίσετε καλύτερα τις ACL σας αργότερα…

el/installer.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2011-02-12 13:09 από petsagouris

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki