Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:config

Παλαιότερες εκδόσεις σελίδας

Οι παρακάτω είναι παλαιότερες εκδόσεις της τρέχουσας σελίδας. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε την τρέχουσα σελίδα με κάποια από τις παλαιότερες εκδόσεις της κάντε τα παρακάτω:

  • επιλέξτε την σχετική έκδοση
  • επιλέξτε Τροποποίηση σελίδας
  • κάνετε τυχόν αλλαγές
  • αποθηκεύστε την
  • 2009-09-28 19:08 Προβολή διαφορών με την τρέχουσα έκδοση el:config – removed 129.24.92.77 ±0 B
  • 2009-09-28 18:33 Προβολή διαφορών με την τρέχουσα έκδοση el:config – created 85.107.172.254 ±0 B