Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:accesskeys

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Μπορείτε να έχετε πολύ γρηγορότερη πρόσβαση σε λειτουργίες περιήγησης και μορφοποίησης στο DokuWiki κάνοντας χρήση των συντομεύσεων του πληκτρολογίου. Δυστυχώς ο τρόπος που δουλεύουν αυτές οι συντομεύσεις εξαρτάται από τον πρόγραμμα περιηγητή και το λειτουργικό που χρησιμοποιείτε. Συνήθως συνδυάζεται το ALT και το πλήκτρο συντόμευσης. Στα Macintosh είναι το CTRL και το πλήκτρο. Στον Opera, επειδή κάνει ήδη εκτεταμένη χρήση των συντομεύσεων πληκτρολογίου (και για να σταματήσει τους ιστοτόπους να αναμιγνύονται με τις ρυθμίσεις του χρήστη), πρέπει να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργείας με συντομεύσεις πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας το Shift και το ESC προτού να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις του DokuWiki. Σε μερικούς περιηγητές πατώντας την συντόμευση πληκτρολογίου απλώς εστιάζει στο αντίστοιχο κουμπί και θα πρέπει να πατήσετε το Enter για να το εκτελέσετε.

Ορίστε μια γρήγορη σύνοψη πιθανών μεθόδων που μπορεί να δουλέυουν. Θα προσπαθήσουμε να βρεθούμε πάλι στην αρχική σελίδα. Απλώς δοκιμάστε τα βήματα μέχρι να συμβεί κάτι.

  • Πατήστε ALT + SHIFT + H
  • Πατήστε ALT + H
  • Πατήστε CTRL + H
  • Πατήστε ALT + H και μετά Enter
  • Πατήστε CTRL + H και μετά Enter
  • Πατήστε Shift + ESC και μετά H

Στους Mac, θα πρέπει να προσπαθήσετε να πατήσετε CTRL + πλήκτρο.
Συμβουλή: Στο Safari 4+ μπορεί να πρέπει να χρησιμοποιήσετε CTRL + ALT + πλήκτρο

Το ALT+H σε πολλούς περιηγητές μπορεί απλώς να εμφανίσει την βοήθεια!

Συμβουλή: Στο Opera 8.51 πρέπει να πατήσετε SHIFT + ESC και μετά την συντόμευση πληκτρολογίου και μετά ENTER για όλες τις συντομεύσεις εκτός των H και F. Στο Opera 9.0 τα πράγματα είναι λίγο ευκολότερα: πατήστε SHIFT + ESC, και στην συνέχεια, την συντόμευση πληκτρολογίου.

Συμβουλή: Ο Firefox 2 χρησιμοποιεί ALT + Shift + πλήκτρο για να αποφύγει συγκρούσεις με τις συντομεύσεις του ίδιου του προγράμματος. Για να επαναφέρετε την παλαιότερη λειτουργία, στα Windows, πατήστε about:config στην γραμμή διευθύνσεων και βρείτε την ιδιότητα ui.key.contentAccess και βάλτε την τιμή 4.

Στους περιηγητές που βασίζονται στο Mozilla το κουμπί μετατροπέας για την διεπαφή του περιηγητή και τα κουμπιά συντόμευσης στην HTML, μπορεί να ρυθμιστεί με χρήση των επιλογών ρυθμίσεων ui.key.generalAccessKey, ui.key.chromeAccess και ui.key.contentAccess. Οι χρήστες Linux Μπορεί να θέλουν να χρησιμοποιήσουν το κατά τα άλλα χωρίς χρήση κουμπί “Windows” ως κουμπί μετατροπέα με το να θέτουν την ιδιότητα ui.key.contentAccess στην τιμή 8.

Συμβουλή: Το Google Chrome χρησιμοποιεί: ALT + SHIFT + πλήκτρο συντόμευσης

Πλήκτρα γενικών συντομεύσεων πληκτρολογίου

Αυτά τα πλήκτρα είναι διαθέσιμα για συντομεύσεις πληκτρολογίου στο DokuWiki.

E ανοίγει την επεξεργασία της τρέχουσας σελίδας
V ανοίγει την προβολή κώδικα της τρέχουσας σελίδας (αν υπάρχει το κουμπί “Προβολή κώδικα σελίδας”)
O προβάλει τις παλαιότερες εκδόσεις της τρέχουσας σελίδας
R προβάλει τις πρόσφατες αλλαγές
F τοποθετεί τον κέρσορα στο πεδίο αναζήτησης
H ανοίγει την αρχική σελίδα
X ανοίγει την σελίδα καταλόγου σελίδων

Πλήκτρα συντομεύσεων πληκτρολογίου κατά την επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα εξής πλήκτρα για συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά την επεξεργασία σελίδων:

B έντονη γραφή
I πλάγια γραφή
U υπογραμμισμένη γραφή
C γραφή σταθερού πλάτους
D διαγραμμένη γραφή
1 κεφαλίδα επιπέδου 1
2 κεφαλίδα επιπέδου 2
3 κεφαλίδα επιπέδου 3
4 κεφαλίδα επιπέδου 4
5 κεφαλίδα επιπέδου 5
L δημιουργία εσωτερικού συνδέσμου
S αποθήκευση αλλαγών
P προεπισκόπηση κειμένου
Y εισαγωγή υπογραφής (μόνο για συνδεδεμένους χρήστες)
el/accesskeys.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2012-02-23 01:31 από ach

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki